http://www.kcolomouc.cz/
N
adační fond

Koruny České v Olomouckém kraji se snaží podporovat projekty, které jsou svým zaměřením blízké jejím programovým cílům. V roce 2008 byly podpořeny tyto projekty:


I.  Vydávání měsíčníku zelených hnutí
    "Zelení a doba"

Časopis vychází od roku 1990 pod hlavičkou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc, zaměřuje se na ochranu přírodního a kulturního dědictví, koor- dinaci kulturních a spolkových aktivit. Výše grantové podpory 3.000 Kč, duben 2008.


II.  Projekt historických vycházek Drobné
     památky Olomoucka

Navazuje na úspěšný dvouletý projekt Drobné památky Olomouce. Organizátorem je občanské sdružení Zelený kruh Olomouc, odborným průvodcem je Ján Kadlec, předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc. Výše grantové podpory 2.000 Kč, červenec 2008.


III.  Podpora Útulku pro psy v Olomouci-
      Neředíně Ligy na ochranu zvířat

Řešení situace po hromad- ném úhynu psů chovatelky ve Štarnově a po převzetí části psí smečky vedoucí útulku paní Hanou Dědochovou. Výše grantové podpory 2.000 Kč, 30. srpna 2008.


IV.  Podpora Mysliveckého dne v Hněvotíně
      a cvičných střeleb

Organizace Přírodovědné stezky, poznávání zvířat, ukázky práce sokolníků a historického šermu. Výše grantové podpory 2.500 Kč, 13. září 2008.


V.  Příspěvek na pastorační službu

Na nedělní bohoslužbě sboru Česko- bratrské církve Evangelické 12. října 2008 byla slavnostně uvedena do funkce pracovnice pro pastorační službu Ing. Noemi Batlová. Bude pečovat o  členy i nečleny sboru, kteří se z  důvodu stáří, nemoci či náhlé životní změny ocitly v   nepříznivé situaci. Výše grantové podpory 1.000 Kč, 12. října 2008.V roce 2013 byly podpořeny tyto projekty:

I.  IV. Lukostřelecký turnaj v Pňovicích

Již IV. ročník Lukostřeleckého dobového turnaje uspořádalo občanské sdružení Kirri z Pňovic na místním fotbalovém hřišti pro širokou veřejnost. Na všechny příchozí zde čekalo slušné počasí, dobový tábor, střelba ze středověkých palných zbraní a především soutěž ve střelbě z luku a kuše. Výše grantové podpory 1.000,- Kč, 25. května 2013.


II.  VI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

VI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem ve dnech 20. – 21. července 2013. Tradiční setkání mistrů řemesla kolářského a kočárnického, setkání milovníků historických kočárů, koní a mistrů opratí. Prezentace řemesel, které se podílejí na výrobě kočáru: koláři, kováři, podkováři, sedláři, čalouníci, kartáčníci, lampáři, řezbáři, bičaři …. Výše grantové podpory 5.000,- Kč, 25. června 2013.


III.  Rytířský tábor

Šlo již o 21. ročník úspěšného dětského tábora s historickou tématikou. Organizátoři se snaží vést děti k hodnotám, které byly nejen vlastnostmi pravých rytířů, ale měly by platit i nyní – čest, ochota, slušnost. Naučí se zde formou hry rytířským dovednostem, jako je šerm, střelba z luku, hod kopím a mnoho dalšího. Dále je čeká spaní ve stanech s podsadou, polní kuchyně, skvělá atmosféra a přátelské prostředí. Výše grantové podpory 2.500,- Kč, 15. červenec 2013.


IV.  Rekonstrukce kočáru stáje Černý kůň

Cílem grantové podpory bylo přispět k rekonstrukci kočáru stáje Černý kůň ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem. Přispěli jsme na výrobu a nasazení ráfů na dvě loukoťová kola kočáru a výrobu dvou brzd ze šedé litiny. Prvního úkolu se na výtečnou zhostila kovářská dílna Stawaritsch z Kostelce na Hané, druhého slévárna Anah v Prostějově. Výše grantové podpory 3.000,- Kč, 15. září 2013.


V.  Divadelní spolek Historia

Divadelní spolek Historia byl založen v Prostějově v roce 1990 a pracuje pod vedením principálky paní Evy Suchánkové. Věnuje se rekonstrukcím života šlechty na panských sídlech, výrobě kostýmů, pořádání odborných přednášek o módě, organizaci prostějovských promenád, pořádání kulturních akcí. Jeho součástí je také Kloboukový klub. Mnozí z nás mají v paměti živé obrazy, se kterými jsme se setkávali v průběhů Dnů na panském sídle v Čechách pod Kosířem. Pod vedením režiséra Ondřeje Sovíka byl natočen filmový dokument „Historia – malé dějiny o třech obrazech“, který měl premiéru 9. listopadu 2013 v prostějovském kině Metro 70. Výše grantové podpory 5.000,- Kč. 9. listopadu 2013.V roce 2014 byly podpořeny tyto projekty:

I.  Anketa Ropák roku

Organizátorem 22. ročníku ankety o antiekologický čin „Ropák roku“ a 19. ročníku ankety o antiekologický výrok „Zelená perla roku“ je občanské sdružení Děti Země Brno. Hlavním koordinátorem obou anket je RNDr. Miroslav Patrik. Výsledky obou anket budou zveřejněny 25. dubna v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou anticenu !
Výše grantové podpory 2.000,- Kč, 22. dubna 2014.


II.  VII. ročník Josefkolu v  Čechách pod Kosířem

VII. ročních Josefkolu v Čechách pod Kosířem ve dnech 19.-20. července 2014. Tradiční mezinárodní setkání mistrů řemesla kolářského a kočárnického, milovníků koní a historických kočárů, mistrů opratí. Motto letošního ročníku: „Poselství našich předků“. V průběhu setkání proběhla „Královská manufaktura“ s ukázkami řemesel. Výše grantové podpory 5.000,- Kč, 20. července 2014.Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz