http://www.kcolomouc.cz/
V
ážení přátelé,

     podobně jako před čtyřmi roky se bude také v roce 2020 ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje ucházet o Vaši přízeň Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Kandidujeme za podpory Moravského zemského hnutí, se kterým nás pojí úcta k naší Otčině, její historii, tradicím a společná snaha o obnovu zemského uspořádání i principy křesťanské etiky. Spolupráci jsme si již vyzkoušeli v komunálních volbách v roce 2018, kdy jsme společně kandidovali v Olomouci a v Prostějově, kde navíc pan Pavel Makový ve volbách do Senátu obdržel 4 % hlasů.
     Koruna Česká je konzervativní strana založená na křesťanských principech s úctou k historii a tradicím naší země. Jejím dlouhodobým cílem je obnova Českého království jako konstituční monarchie. Mezi priority patří ochrana přírodního a kulturního dědictví, podpora řemeslníků, živnostníků a rozvoj spolkové činnosti.
     Předkládáme Vám kandidátku se zastoupením učitelů, přírodovědců, techniků, lékařů, řemeslníků a živnostníků. Naši kandidáti jsou členové těchto spolků: Český svaz ochránců přírody, Zelený kruh Olomouc, Junák – český skaut, historický spolek Kirri, Český myslivecký svaz, divadelní spolek Historia, Kloboukový klub, Olomoucká koalice neziskových organizací.

A s kým se tedy na kandidátce setkáte?

     Jmenujme alespoň zdravotní sestru Pavlu Rulíškovou, prostějovského patriota a mecenáše Pavla Makového, lékárnici Mgr. Jitku Krchňákovou, hematoonkologa a cestovatele doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc., hospodáře mysliveckého spolku Blata Hněvotín a výrobce dýmek Pavla Tomana, majitele jezdecké stáje Černý kůň Ing. Zdeňka Panského, majitele olomoucké čajovny Martina Pekára, soukromého zemědělce Ing. Stanislava Pišťáka, počítačového odborníka Bc. Leo Rece, průvodce cestovního ruchu Ing. Tomáše Kryla, kožního lékaře MUDr. Pavla Andrše a další osobnosti.

Lídrem kandidátky je RNDr. Miloš Holzer

Zoolog-ekolog, zabývá se ochranou přírody a krajiny se zaměřením na oživení vod, specializuje se na ochranu našich raků a zabývá se posuzováním vlivu různých činností na životní prostředí, byl členem Ústřední výkonné rady ČSOP, je předsedou ZO ČSOP Astacus, v minulosti VŠ učitel na katedře biologie PdF UP, hudebník, fotograf, chalupář.

www.moravskehnuti.cz
www.korunaceska.cz
www.kcolomouc.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz