http://www.kcolomouc.cz/
A
ktuálně - archiv
31. 12. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2021 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme dorazili do cílové mety roku 2021. Společně s Karlem Tichým se podíváme, v čem je naše země dobrá a kde se můžeme zlepšovat. Ohlédneme se za pravidelným setkáním v Mílkovicích, členové Moravského ornitologického spolku nám poradí s krmením ptactva, také poslední den roku můžeme navštívit ZOO na Sv. Kopečku. Voda přitahuje nejen otužilce, ale i zimní turisty, se členy ekocentra Iris se můžete projít nejen kolem Plumlovské přehrady, ale také kolem říčky Romže a prohlédnout si studánky u Seloutek. Zabruslit si můžete ve Velké Bystřici, podle návodu Jána Kadlece si můžete projít další olomouckou městskou část. Děkujeme za Vaše nápaditá novoroční přání, k jednomu z nich se vztahuje následující redakční poznámka: „Máte právo nevypovídat, ale pokud tohoto svého práva nevyužijete, vše, co řeknete, může být použito v Zelení a doba...“ V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Úspěšný vstup do nového roku.


30. 11. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2021 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme vpluli do adventního času byť výrazně poznamenaného řáděním covidu a tedy i řadou restrikcí směřujících ke zvládnutí situace. Nicméně to vypadá, že řadu lákadel s jistou dávkou ohleduplnosti bude možné absolvovat. Ohlédneme se za Dnem válečných veteránů a několika mysliveckými akcemi, na Malostranském náměstí v Praze se setkali členové a příznivci spolku Radecký, Ing. Tomáš Kryl nás pozve do vánočního Brna, ve Šternberku jsou připraveny vánoční prohlídky vyzdobeného hradu, běžecká sezona začala také na upravených stopách v Nové Vsi u Rýmařova, zabruslit si i poslat dopis Ježíškovi můžete ve Velké Bystřici. Navštívíme pana Stanislava Pence v Milkovicích, zajímavé budou vánoční dílničky na všech pobočkách Knihovny města Olomouce, se členy Střediska ekologické výchovy Iris můžete navštívit kamenné památky na Kosíři, lázně ve Skalce i biocentrum Čelčice. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidný advent.


11. 11. 2021

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2021 vychází

Zelení a doba
     Stále se nemůžeme smířit s bolestnou ztrátou, která nás všechny zasáhla odchodem Jána Kadlece. Bez jeho moudrého a láskyplného pozorování drobných památek v krajině i v obcích si zatím nedovedeme náš měsíčník vůbec představit. Rozhodli jsme se proto, že po dlouhých dvaceti letech si s Honzou znovu projdeme všech 25 předměstských obcí, které dnes Olomouc tvoří a stejně jako v roce 2003 začneme ve Slavoníně a Povlu. Pestrá bude nabídla listopadových kulturních akcí ve Velké Bystřici, členové Střediska ekologické výchovy Iris připravili zajímavé vycházky ke Keltské svatyni v Ludéřově, na Kartouzku či setkání s uznávaným litovelským bylinkářem, Tomáš Kryl nám ukáže olomouckou radnici, případně také hudební Vídeň. Připomeneme se Den válečných veteránů, pozveme Vás na zajímavou výstavu do Muzea v Rýmařově. A i když je venku chladněji, není to ještě zima. Dlouhý a teplý podzim.


28. 10. 2021

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již poosmé a za podpory hudebního uskupení Vaše kapela jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. S pocitem účastníků oslav 103. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se za slunečného počasí ve 14.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice, kde se pomodlíme Ave Maria za zdraví, mír a blahobyt naší země a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání k Dómu sv. Václava je velmi náročné pro naše hudebníky. Ne, že by to neudýchali, ale ze souboje s tamní dlažbou bylo nutné odejít také se zachovalým chrupem. Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme v restauraci Zbrojnice.
2. 10. 2021

O pohár sv. Václava

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České, uspořádal 2. října pro své členy a příznivce myslivosti již šestý ročník střelecké soutěže na skeet o pohár sv. Václava. Soutěž se konala v areálu zvaném Výrovka v hněvotínských skalách s bohatým programem a občerstvením zdarma. O úvod se postarali trubači Zemí Koruny české ve složení hornistka paní Hopflerová, hornista pan Křeháček a trombonista pan Zapletal. Nechyběla ani přehlídka a ukázka historických zbraní předvedená historickým spolkem Kirri z Pňovic, jež zastupoval principál David Križan a Michal Mereďa, kteří také vypálili čestnou salvu na počest našich zemřelých kamarádů. Tradičním účastníkem této akce byla také C a k. Polní kafírna provázená kavárníkema pražičem Lukášem Sazimou z Hranic. K jídlu byl připravený smržický kabanos právě vytažený z udírny. Srnčí guláš byl dílem šéfkuchaře Stanka Kubína z Křelovského Fortu XVII. Následovala ukázka směru letu asfaltových terčů, po níž nastoupila první runda a střelby byly zahájeny. Letošní počasí, oproti loňskému ročníku, bylo nádherné, což se také projevilo v příjemné atmosféře, která provázela celou dnešní, i když pozdější oslavu Sv. Václava. Pro vítěze byly připraveny poháry, dárkové balíčky a každý obdržel balíček čerstvě pražené kávy. Závěrečným provoláním „Myslivosti zdar“ byl letošní šestý ročník o pohár Sv. Václava ukončen. Rudolf Krč
30. 9. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2021 vychází

Zelení a doba
     Kalendářně jsme vstoupili do podzimního období, příroda se přebarvuje, na hradech a zámcích pomalu končí návštěvnická sezóna. Počasí však stále drží a můžeme ještě ledasco stihnout. Hněvotínští myslivci Vás pozvou na 6. setkání K poctě sv. Václava, na hradě Šternberk Vás Roman Prokeš seznámí kromě jiného i s historií zbraní, se Sdružením ekologické výchovy Iris můžeme pomoci vysadit ovocné stromy na Kosíři, 28. 10. proběhne v centru Olomouce tradiční Pochod za obnovu Českého království a vzpomínka na vznik Československé republiky bude mít také reprízu na Fortu XVII. v Křelově. Pomalu můžete také kupovat vstupenky na Bystřické banjo. Příjemné babí léto.


22. 9. 2021

Evropský Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla ve středu 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi Neředínem a olomouckým Hlavním nádražím s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


31. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2021 vychází

Zelení a doba
     Skončily nám prázdniny a kalendářně i letní období, ale nezoufejme. Předpověď počasí na září je příznivá, v platnost vstoupilo další covidové rozvolnění, tak si ještě užijeme babího léta. Na sv. Hostýně proběhla IX. Pouť za obnovu Českého království, čekají nás zajímavé akce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví i Milenia olomouckých Přemyslovců, připomeneme si 120. výročí založení Muzea v Rýmařově a v litovelském muzeu nahlédneme do umění našich soukeníků, je připravena zajímavá exkurze s pozorováním ptactva, zajímavé akce připravuje spolek Za krásnou Olomouc, připomeneme si Evropský den bez aut, oslavíme svátek sv. Václava, patrona naší země. Budeme se těšit na další památky od Bc. Jána Kadlece. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Teplý a slunný podzim.


29. 8. 2021

IX. Pouť za obnovení Českého království na sv. Hostýně

29. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I. Počasí je poněkud pošmourné, ale neprší a je poměrně teplo. Vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde se setkáváme s poutníky z Prahy a jižní Moravy. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 124. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a zapálili zde svíčku. Následovala prohlídka rozhledny a pomalý přesun do Bystřice pod Hostýnem, kde poobědváme a posedíme na zahrádce restaurace Zahájené. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit a že jsme měli možnost se tady opět společně setkat. Pánbůh zaplať. V příštím roce nejen proběhne jubilejní X. pouť, ale připomeneme si i 100. výročí úmrtí krále Karla I.


4. 8. 2021

Pietní průvod k uctění památky krále Václava III. (715. výročí úmrtí)

Krátce po dvanácté hodině se začal formovat průvod na Biskupském náměstí, Wurmovou a Dómskou ulicí se později účastníci přemístili k dómu. Ve 13.00 hod. byly položeny květiny k soše Václava III. v tzv. Horní kryptě dómu, ve 13.06 se rozezněly zvony na památku zavražděného krále v délce 10 minut. Čas odkazoval na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306. Účastníky průvodu byli zástupci tří stavů v historických dobových kostýmech – voják, mnich a měšťan za doprovodu bubeníka. Za nimi se potom vydali obyvatelé města v čele se zástupcem magistrátu. Večer se potom svatováclavská katedrála a radnice oděly do rudé barvy, aby připomněly královskou krev, která byla v Olomouci před 715 roky prolita. Úspěšné setkání položilo základy nové olomoucké tradice.

Foto: Leo Rec

4. 8. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2021 vychází

Zelení a doba
     Přehoupli jsme se do druhé půle prázdnin a popustili poněkud svoje covidové otěže. Doháníme vše, co nám nedávno minulá doba neumožnila. Vzpomněli jsme deset let od úmrtí českého korunního prince Otty Habsburského, zanedlouho můžeme vyrazit do historického průvodu a připomenout si památku posledního Přemyslovce Václava III., od jehož úmrtí uplyne 715 let. V Olomouci se tak zakládá nová historická tradice. Pestrý je program SEV Iris z Prostějova, kde nechybí ani návštěva hranické propasti a zajímavostí prostějovského regionu. Zajímavé bude setkání řemeslníků na Plumlově, doprovodné programy na zámku Šternberk budou zahrnovat i tiskařské techniky. Do Českého ráje můžete vyrazit na Kozí mejdan, pěkné třetí místo v ekologické anketě Ropák roku obsadil záměr vybudování přehrady na Paprsku. Zajímavá bude např. i výstava fotografií zahrnujících rekonstrukci zámku v Janovicích u Rýmařova. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. A pilně sbírejte vitamin D prostřednictvím letního sluníčka, bude se nám na podzim hodit.


4. 7. 2021

Před 10 lety zemřel Otto Habsburský

Před deseti lety, 4. července 2011, zemřel ve věku 98 let Otto Habsburský, syn našeho posledního císaře a krále blahoslaveného Karla a sám velká a obdivuhodná osobnost 20. století.
Jeho dlouhý život se pozoruhodně prolíná celými dějinami minulého století. Představoval živoucí spojení se starým řádem Evropy před 1. světovou válkou, ale přesto nikdy nebyl zahleděn do minulosti, naopak odvážně čelil výzvám divokého 20. století, vždy s originální a inspirativní vizí pro budoucnost, postavenou na hluboké katolické víře, obsáhlých znalostech a vynikajícím politickém rozhledu. Jeho mottem bylo „Kdo neví, odkud přichází, ten také neví, kam jde, protože neví, kde právě stojí“. A i když jeho úsilí naráželo často na překážky a čelilo neúspěchům, pozdější vývoj mu vždy dával za pravdu.30. 6. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2021 vychází

Zelení a doba
     V prvním prázdninovém čísle našeho měsíčníku se dozvíte, koho vybrala 102 členná porota za vítěze 29. ročníku populární ankety Ropák roku a Zlatá perla roku 2020, nahlédneme do hněvotínské honitby a do prázdninového programu hradu ve Šternberku, na koleje mezi Tovačovem a Kroměříží se opět vydají historické vlaky, krásy Hané můžete obdivovat také ze sedadla formanského vozu, které bude vypravovat Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem, můžete navštívit také Galerii U Kalicha v Drahanovicích i místní Černou věž. Pestrý je program SEV Iris v Prostějově i nabídka Muzea a galerie v Rýmařově. Mezi další otevřené památky patří i zámek v Plumlově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně sluníčka a prázdninové pohody.


29. 6. 2021

Podporu zničeným obcím na Moravě vyjádřil Ferdinand Habsburský i Lichtenštějnové

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír Habsburský, pravnuk posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., vyjadřuje podporu obětem zkázy na jihu Moravy. Na svém twitterovém i facebookovém účtu sdílí i odkaz na veřejnou sbírku a šiří tak do světa povědomí o přírodní katastrofě.
Kromě toho, že je prvním v pořadí následnictví trůnu po svém otci a současné hlavě rodu Karlovi, působí Ferdinand Habsburský jako úspěšný automobilový závodník, na Twitteru ho sleduje skoro 10 000 lidí, na Facebooku má přes 19 000 sledujících, a to z celého světa. Jeho příspěvek, doplněným nápisem Myslím na tebe, Česká republiko se tak na sociálních sítích dočkal stovek sdílení a jistě přinesl i mnoho příspěvků na dobrou věc.
Ničí mě vidět zkázu způsobenou tornádem v České republice, zemi blízké mému srdci. Modlím se za všechny, vyjádřil Moravanům sounáležitost arcivévoda. Zveřejnil také odkaz na sbírku Nadace Via, určenou pro pomoc zdevastovaným obcím, a doplnil anglicky podrobný návod, jak webový formulář v českém jazyce vyplnit.


2. 6. 2021

Společná tisková zpráva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a
Spolku pro obnovu Českého království

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Otevření Muzea kočárů
     Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru – kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit.

     Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.

     Českou delegaci reprezentovali Jindřich Holub, starosta Spolku pro obnovu Českého království, JUDr. Petr Krátký, místopředseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a autor umělecké kopie svatováclavské koruny, šperkař, klenotník a restaurátor Jiří Urban. Mezi účastníky setkání, jejichž celkový počet musel být z důvodu protipandemických opatření minimalizován, dále byli arcivévodkyně Camilla von Habsburg-Lothringen, komtur české komendy Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského PhDr. Milan Novák, O.S.G.M. i zástupce rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou ve Vídni P. Václav Sládek, O.Cr.

     Během slavnostního aktu informoval prokurátor řádu Vinzenz baron Stimpfl-Abele o rozhodnutí velmistra řádu JCKV Karla Habsburského dar s díky přijmout a jako symbolický dar obyvatel zemí Koruny české trvale vystavit v sídle řádu ve Vídni. Účastníci setkání mj. přijali také informaci o založení Královského institutu politických nauk v Praze a o jeho připravovaných aktivitách, vč. konference, věnované odkazu blahoslaveného císaře Karla I. a jeho významu pro současnost.

V Praze dne 2. června 2021

www.korunaceska.cz
www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz31. 5. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2021 vychází

Zelení a doba
     Covid pomalu uvolňuje svoje sevření a my si zvykáme na přechod z období, kdy nešlo nic dělat na období, kdy nevíme, co dříve. Ve Vídni došlo k předání umělecké kopie svatováclavské koruny do rukou arcivévody Karla Habsburského k jeho 60. narozeninám, iniciativa 2018 plus zve na shromáždění občanů a besedu o vakcinaci, ohlédneme se za Nocí kostelů, můžete navrhnout svoje kandidáty na ocenění Ropák roku, Tomáš Kryl Vám ukáže spoustu zajímavostí v Brně i na Sovinci, pestrý je červnový program spolku Za krásnou Olomouc i SEV Iris, své brány otevírá také zámek Plumlov a Šternberk. Zajímavou prodejní výstavu můžete shlédnout na Černé věži v Drahanovicích. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka a pohody.


8. 5. 2021

Oznámení samostatné kandidatury Koruny České ve volbách do PS

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se na jednání Předsednictva dne 3. 5. 2021 rozhodla kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 samostatně. A to s cílem:
  1. obnovit důvěru občanů ve stát a jeho instituce, vyrovnat se s následky pandemie cestou vlády práva;
  2. změnit hospodaření státu z cyklu „od voleb k volbám“ na model dlouhodobě udržitelného rozvoje, zajišťujícího zachování kvality života i pro příští generace;
  3. navrhnout demokratické zásahy do ústavního systému našeho státu, které vrátí jeho hlavě ztracenou důstojnost.
Podrobný volební program i lídry kandidátek zveřejníme do konce května t.r. tak, abychom byli s to se aktivně účastnit jak voleb v již vyhlášeném termínu, tak v případně, že budou vyhlášeny, i voleb předčasných.

V Praze dne 8. května 2021 Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) RNDr. Radim Špaček, předseda30. 4. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2021 vychází

Zelení a doba
     PES pomalu uvolňuje svoje sevření a my se učíme zase dýchat, dívat se kolem sebe, potkávat se s přáteli a plánovat smysluplné využití svého volného času. Myslivci, po očku sledující projednávání novely Zákona o myslivosti v PS, nás pozvou na jarní svod psů, Ján Kadlec nám ukáže drobné památky Skřípova na Prostějovsku, poznáme, že při krmení zoborožce kaferského musí mít chovatel také dramatické nadání, tradičně pestrá je nabídka Střediska ekologické výchovy Iris, Děti Země přijímají nominace na titul Ropák roku 2020, Cena Rudolfa Eitelbergera, připravovaná již posedmé péčí spolku Za krásnou Olomouc, ohodnotí nejlepší počiny z oblasti architektury v Olomouckém kraji. Velké plány má také Muzeum v Rýmařově. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního sluníčka.


9. 4. 2021

Zemřel princ Filip, vévoda z Edinburghu

Princ Filip, vévoda z Edinburghu
Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.
R. I. P.Byl patronem asi 800 organizací – průmyslových, vzdělávacích, sportovních nebo ekologických. Královské povinnosti pečlivě a oddaně plnil až do svých 96 let a uměl si u toho ze sebe i udělat legraci. K jeho devadesátým narozeninám mu britská panovnice udělila titul lord vysoký admirál, stal se z něj tedy čestný velitel královského námořnictva. Dne 10. června 2020 oslavil 99 let a 73 let manželství s královnou Alžbětou, které bylo 94 let.
Od letošního února do března pobýval v londýnské nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci. Zemřel 9. dubna 2021 v ranních hodinách na hradě Windsor, kde královský pár pobýval od počátku pandemie covidu-19.
Plných 69 tak stál po boku své manželky v čele státu. Jistě není přehnané tvrzení, že pokud je Alžběta II. vynikající královnou, má na tom velký díl zásluhy právě její manžel, který jí byl po celou dobu manželství pevnou oporou, zároveň si však zachovával svůj osobitý styl a smysl pro humor.

Jeho pojetí monarchie dobře vystihuje následující citát:
Představa, že monarchie existuje v zájmu monarchy, je mylná. Tak tomu není; monarchie existuje v zájmu lidu.

Kéž bychom také někdy měli na čelném místě našeho státu člověka, který by pojímal službu ve svém postavení s podobnou zodpovědností.

Foto: Mike Tindall1. 4. 2021

Otevření Muzea kočárů

Otevření Muzea kočárů
Vážení,
srdcem píši přání všem přátelům, příznivcům Muzea kočárů, řemeslníkům, lidem dobré vůle a přeji všem v tento vzácný sváteční čas, otevřené srdce a mír v duši.
Došli jsme po mnohých letech do cíle a Muzeum kočárů po přestavbě jsme 1. 4. 2021 slavnostně otevřeli.
Program přímých přenosů trvající po dva dny ku cti největšímu křesťanskému svátku a dalším osobnostem pokračuje i dnes na Velký pátek 2. 4. 2021 ve 17:00 hodin na www.historickekocary.cz.

(VŠECHNY PŘENOSY BUDE MOŽNÉ ZPĚTNĚ SLEDOVAT PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH NA NAŠICH STRÁNKÁCH MUZEA)

S úctou ke všem
Václav Obr31. 3. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2021 vychází

Zelení a doba
     Venkovní teploty pomalu stoupají, incidence covidu naopak klesá a my pevně doufáme, že ruku v ruce s normalizací v naší společnosti budeme mít opět o čem psát. Připomněli jsme si 99. výročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla, rozloučili jsme se s princem Filipem, vévodou z Edinburgu. Tedy možná především ti z Vás, kteří vědí o sňatku zimního krále Friedricha Falckého s Alžbětou, dcerou anglického krále Jakuba I., jejichž potomci byli předkové anglické královny Alžběty II. Příroda nám rozkvétá a přibývá mláďat, kdo má les daleko, může si to ověřit v Zoologické zahradě na sv. Kopečku, která se pro nás opět otevřela. Novinky má pro nás Městská knihovna v Olomouci, poučné i zábavné budou vycházkové trasy SEV Iris. Honzovi Kadlecovi přejeme brzké uzdravení a těšíme se na jeho drobné památky obcí Prostějovska. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Hodně jarního sluníčka a tedy i vitaminu D.


28. 2. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2021 vychází

Zelení a doba
     V zajetí lockdownu se zákazem opustit město či obec, kde máme domovské právo, jsou naše možnosti kulturního vyžití poněkud omezené. Ještě že příroda kolem nás se vlastním nezadržitelným tempem připravuje na jaro a na cestu ze svých zimovišť se již chystají např. čápi bílí, kukačky, vlaštovky, břehule a spousta dalších, aby stěhování uzavřeli rorýsi na přelomu dubna a května. V předstihu se můžete podívat na drobné památky Runářova na Prostějovsku, které pro Vás připravil Bc. Ján Kadlec, vůli i schopnost připravit přírodovědnou akci třeba i v samovazbě na Mírově mají členové Střediska ekologické výchovy Iris. V letošním roce si připomeneme 1100 let úmrtí sv. Ludmily, historik a spisovatel Petr Placák se ve svém článku nabitém fakty pokusí o srovnání našeho posledního korunovaného krále se současným panem prezidentem. A tlačte se na jarní sluníčko, vitamín D potřebujeme na ochranu proti covidu jako sůl. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


27. 2. 2021

Hněvotínské sčítání zvěře

Letošní celostátní termín sčítání zvěře byl stanoven orgány státní správy na sobotu 27. února. Znalost stavu zvěře a jejich přírůstků v honitbě je jedním ze základů správného mysliveckého chovu a hospodaření v honitbě. Proto je mu u nás také věnována celoroční pozornost a péče. Sraz členů našeho Mysliveckého spolku Blata Hněvotín byl toho dne vzhledem k dodržení vyhlášených opatření uskutečněn s rozestupy venku u myslivecké chaty zvané Výrovka. Již na první pohled na nastoupené členy MS i s adepty bylo patrné, že účast je silně ovlivněna pandemií z důvodu covidu 19, který, jak je vidět se nevyhýbá ani našim myslivcům. Způsobů sčítání zvěře, jak informoval také dva přítomné adepty v našem spolku provádějící praxi myslivecký hospodář Pavel Toman, existuje několik druhů i způsobů. Nejlepším způsobem sčítání zvěře však je celoroční monitorování revíru. U nás do sčítání vstoupila také moderní technika v podobě termokamery, kterou jsem měl možnost používat informoval hospodář. Letošní, i když kratší dobu trvající sněhová pokrývka, což není na Hané výjimkou, také významně přispěla k zjištění přesnějších údajů o počtu a druhu divoké zvěře. Jsem také v úzkém kontaktu s mysliveckými strážemi, kterým bych chtěl poděkovat za jejich aktivitu, protože celou zimu mě informovali o výskytu různých druhů zvěře v revíru a počtech jednotlivých druhů zvěře na svých úsecích. Nakonec následovala hlášení přítomných členů o početních stavech zvěře provedené a spočítané u svých zásypů a právě vykonanou pochůzkou. Samozřejmě nechyběla ani informace o jejich kondici po právě doznívající zimě. I přesto, že jsme loňské podzimní hony zrušili, současný způsob zemědělské výroby a současná skladba krajiny moc nepřeje v naší honitbě bažantí zvěři. Jediné, co je potěšitelné, je stav koroptví, kterých jsme napočítali 160. Proto jsme se také okamžitě rozhodli v rámci našich omezených možností alespoň k částečnému zlepšení životních podmínek bažantů zakoupit za 5 000 korun sazenice keřů a provést jejich výsadbu na páteřní cestě k zahrádkám. Tímto přijatým opatřením a společným popřáním si pevného zdraví bylo letošní sčítání zvěře na Výrovce v Hněvotíně ukončeno.

Rudolf Krč

Krč Rudolf
Foerstrova 17
779 00  Olomouc
Tel: 603 746 307
E-mail: krc.ruda@gmail.com
Jsem autorem také fota.

Popis fota:
  • Objekt chaty Výrovka s novou fasádou a zateplením.
  • Část rozestoupených členů na srazu ke sčítání.
31. 1. 2021

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2021 vychází

Zelení a doba
Vážení čtenáři,
     společně otevíráme 30. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 20. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2021.

Redakce
22. 1. 2021

Zemřel doyen české šlechty, Zdeněk hrabě Sterberg

Hrabě Sternberg
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se zármutkem bere na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Jeho Jasnosti Zdeňka hraběte Sternberga.
Hrabě Sternberg byl svědkem i přímým účastníkem mnoha dramatických událostí a dějů, které Země Koruny české postihly v důsledku rozbití středoevropského soustátí. I v těch nejtěžších obdobích byla Jeho Jasnost jasně rozpoznatelným symbolem pravého vnitřního šlechtictví a s ním spojené noblesy.
Pokoj jeho duši.Kořeny českého hraběcího rodu Sternbergů sahají až do 12. století. Zdeněk Sternberg se narodil 15. srpna 1923 jako druhé z devíti dětí Jiřího hraběte Sternberga a jeho manželky Kunhuty hraběnky Mensdorff-Pouilly. Jeh otec podepsal v roce 1939 druhou a třetí šlechtickou deklaraci, které byly v čase nejvyššího ohrožení vlasti nacismem určené prezidentu Emilu Háchovi a ve kterých česká zemská šlechta plně podpořila svou zemi, národ a jazyk.
Na gymnáziu maturoval za druhé světové války a po znovuotevření vysokých škol studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, avšak z politických důvodů nebyl puštěn k promoci. Za nacistické okupace i po roce 1948 se aktivně účastnil odboje. Pomáhal při organizování nelegálního překračování hranic a odchodu svých sourozenců a přátel na Západ. Po znárodnění rodinného majetku pět let nuceně strávil v karvinských dolech, z toho dva roky jako příslušník Pomocných technických praporů. Od roku 1956 pracoval jako kulisák v Karlínském hudebním divadle, a to až do své emigrace v roce 1968. V Rakousku se postupně vypracoval na zástupce ředitele potravinářského koncernu.
Po listopadové revoluci se Zdeněk Sternberg vrátil do Československa, kde v roce 1992 získal zpět rodový majetek včetně starobylého hradu Český Šternberk, jejž po dalších téměř 30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě bydlel se svou manželkou Alžbětou, s níž má syna Filipa.


31. 12. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2020 vychází

Zelení a doba
     Společně uzavíráme 29. ročník našeho časopisu. Bojujeme s covidem, chystáme se na očkování, ale činorodost řady spolků nic nezastaví. Pestrá je nabídka vycházek pro seniory a další zájemce, kterou připravilo SEV Iris, s Bc. Jánem Kadlecem se můžete vydat za drobnými památkami Brodku, skautům oddílu Andromeda při 19. středisku Ladislava Ruska ve Velkém Týnci děkujeme za rozvoz Betlémského světla po olomouckém regionu, zlepšují se podmínky pro běžkaře v Kozově i na Pohořanech, 11. ledna oslavil 60. narozeniny arcivévoda Karel Habsbursko Lotrinský a na repliku svatováclavské koruny z dílny renomovaného šperkaře Jiřího Urbana se v celonárodní sbírce vybralo přes 310 000,- Kč. Pokračují zajímavé výstavy v Muzeu a galerii Prostějov i v Muzeu Rýmařov. Dokumentarista a producent Jindřich Andrš se s námi podělí o řadu zajímavostí ze své práce. Děkujeme za vánoční i novoroční přání, také my si dovolujeme poděkovat za přízeň, kterou časopisu věnujete a popřát úspěšné vykročení do nového roku. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz.


30. 12. 2020

Koruna pro Karla

Na dar pro arcivévodu Karla přispěli lidé 310 tisíc korun
     Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi jako člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.
     Celý projekt nazvaný „Koruna pro Karla“ zaštítil Spolek pro obnovu Českého království, který zřídil pro financování daru speciální transparentní účet, jehož výnos byl určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.
     Dne 4. ledna byla sbírka ukončena. Do tohoto dne bylo na transparentním účtu pro sbírku na Korunu pro Karla vybráno 310 335,06 Kč. Na tuto částku se složilo od 4. června 2020 do 4. ledna 2021 celkem 158 dárců. 300.000,- Kč bylo uhrazeno za výrobu repliky svatováclavské koruny. Zbylá částka bude použita na výdaje spojené s předáním daru Karlu Habsburskému. Dále probíhá jednání o předání daru s JCKV Karlem Habsburkem prostřednictvím jeho osobního pobočníka Dr. Milana Nováka.
     Předseda spolku a člen předsednictva Koruny České Jindřich Holub děkuje jménem spolku všem dárcům za jejich štědrost a odvahu, kterou svým darem a pomoci při propagaci celé akce projevili.
     Více informací najdete na webu Spolku pro obnovu Českého království.
30. 11. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2020 vychází

Zelení a doba
     V závěru roku jsme se všichni polepšili o jeden stupeň v Psovi a všichni doufáme, že budeme moci trochu zvolnit a věnovat se také sobě, svým rodinám a přátelům. Vánoční atmosféru můžeme načerpat např. na slavnostně vyzdobeném nádvoří hradu ve Šternberku i prohlídkou vánočně vyzdobených interiérů, Bc. Ján Kadlec pro nás připravil drobné památky Dešné na Konicku, SEV Iris pozve nejen seniory na další vycházky do přírody, představíme Vám novou publikaci Historický atlas Olomoucka, ohlédneme se za přehlídkou dokumentárních filmů v Jihlavě, mrkneme do historie první veřejné knihovny v Olomouci, připomeneme si Den válečných veteránů. 10. výročí vzniku oslaví Galeriezet ve Velké Bystřici, výstava k tomuto výročí byla prodloužena až do 21. ledna 2021, 27. listopadu proběhla kolaudace Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Připravuje se sčítání ptáků na krmítkách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Poklidný Advent.


27. 11. 2020

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

Vážená veřejnosti,
s radostí vám oznamujeme, že v pátek 27. listopadu 2020 bylo celé Muzeum kočárů po mnohých letech budování zkolaudováno.
Těšíme se již brzo na společné setkání při otevření celé ojedinělé expozice.
     S úctou za Muzeum kočárů

Václav Obr

11. 11. 2020

Den válečných veteránů

     Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války. Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

31. 10. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2020 vychází

Zelení a doba
     Příroda se barví a snižuje svůj vláhový deficit, omezené jsou i naše možnosti v oblasti kulturního a společenského vyžití. V komorní atmosféře proběhlo třeba sázení ovocných stromů na Kosíři či Pochod za obnovu Českého království. Hodnotící komise bude nyní posuzovat práce zaslané do literární soutěže Prvotiny, kterou pořádá Knihovna města Olomouce a připravuje se sborník. Skončila přehlídka dokumentárních filmů v Jihlavě. Na hradě Šternberk byla ukončena rekonstrukce unikátního souboru historických kamen. 10. výročí vzniku oslaví Galeriezet ve Velké Bystřici, výstava k tomuto výročí byla prodloužena až do 21. ledna 2021. Připomeneme si Den válečných veteránů. S Bc. Jánem Kadlecem se můžete vydat za drobnými památkami další obce na Prostějovsku. Připravuje se sčítání ptáků na krmítkách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Klidný podzim.


28. 10. 2020

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již posedmé a vzhledem k vládním opatřením ve velmi komorním složení jsme se ve středu 28. října sešli na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní shromáždění poté 14. 11. 2018 vyhlásilo republiku. Tentokrát bez kapely, zato s pocitem účastníků oslav 102. výročí vzniku samostatného Českého království a vyzbrojeni zemskými prapory se ve 14.00 hod. vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice, kde se pomodlíme Ave Maria za zdraví, mír a blahobyt naší země a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Pro všechny to byl sváteční a požehnaný den.
20. 10. 2020

Praha má nový pomník české královny Marie Terezie

     Park Marie Terezie na pražských Hradčanech má ode dneška novou dominantu: Byla zde odhalena socha české královny a rakouské císařovny Marie Terezie. Tato jediná vládnoucí žena v čele našeho státu se tak dočkala vůbec první sochy v Českých zemích; zástupci Prahy 6 ji slavnostně odhalili u příležitosti 280. výročí jejího nástupu na trůn.
     „Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu a na svou dobu poměrně moderní panovnicí. Jsem proto rád, že jsme projekt dotáhli do cíle a můžeme ji konečně široké veřejnosti připomenout jako pozoruhodnou osobnost a významnou historickou postavu,“ řekl místostarosta pro kulturu Jan Lacina, který myšlenku postavení pomníku ve vedení městské části Praha 6 dlouhodobě prosazoval už dříve připomněl, že stavba pomníku Marie Terezie má podporu Koruny České a mnoha významných historiků.
     První myšlenka na stavbu sochy Marie Terezie vznikla roku 2013. Po dokončení tunelového komplexu Blanka bylo připraveno místo na stavbu pomníku a 13. května 2017, v den 300. výročí narození Marie Terezie byl slavnostně položen základní kámen pomníku a rok na to byl nově vzniklý park pojmenován jako park Marie Terezie.
30. 9. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2020 vychází

Zelení a doba
     Příroda se přebarvuje do podzimních barev a dohání vláhový deficit. Nabídka nejrůznějších kulturních a přírodovědných či vzdělávacích akcí je však stejně pestrá. Spolek Za krásnou Olomouc pro nás připravil Den architektury a Cyklozávod za památkami Olomouce, s průvodcem Ing. Tomášem Krylem se můžete vydat na historickou vycházku Olomoucí divadelní a filmovou, Evropský den ptactva bude probíhat také v Tovačově na Olomoucku. Dříve, než se vydáte do volebních místností, můžete se v přehledu MUDr. Vladislava Raclavského z občanské komunity 2018+ Olomouc seznámit s tím, jaké úmysly mají kandidáti s využitím 44 ha orné půdy u Hněvotína. Všichni se mohou pokusit uspět v literární soutěži Prvotiny. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto.


26. 9. 2020

Pohár sv. Václava letos bez vítězů

     Již pátý ročník setkání myslivců a přátel myslivosti svolal Myslivecký spolek Blata Hněvotín s podporou Koruny České na 26. září do svého areálu Výrovka, ležícího v hněvotínských skalách nedaleko Hněvotína. Po slavnostní famfáře si vzal slovo pořadatel této akce myslivecký hospodář Pavel Toman a nastoupené účastníky pozdravil slovy. „Vážená dámo, vážení hosté, pánové a kamarádi. Měl proběhnout letošní pátý ročník střeleb k poctě svatého Václava a hlavně měl to být zase festival kamarádství, setkání a dobré nálady. Situace ve státě je taková, jaká je. Počasí nám dnes také nepřeje, střeleckou i společenskou část jsme nuceni zrušit. Přijměte, prosím, pozvání k výdejnímu okénku…“ Poté poděkoval všem za účast v tomto deštivém počasí. Další promluvil spoluorganizátor akce za KČ Pavel Andrš. „Scházíme se zde v předvečer Dne české státnosti v den sv. Václava, je to na paměť jeho úmrtí patrně v roce 935. Naším patronem je sv. Hubert, ale přibližně ve stejné době, jako žil sv. Václav, byla zřízena funkce lovčího na tvrzi Zbečno nedaleko hradu Křivoklát, proto je patronem i naším. Vzpomínáme vždycky při této příležitosti také na naše kamarády a přátele, kteří již mezi námi bohužel nejsou a sledují dění z mysliveckého nebe. Chtěl bych nyní na ně zavzpomínat, vzdát jim hold a poslat jim zřetelný signál, že na ně myslíme a jsou tu s námi “ a požádal historický spolek Kirri z Pňovic o čestnou salvu. V závěru zapěl část melodie Svatováclavského chorálu. Tímto byly ze strany MS veškeré oficiality a náležitosti ukončeny provoláním „Myslivosti zdar“. Letošní Pohár sv. Václava v Hněvotíně tak zůstal bez vítězů.

Text a foto: Rudolf Krč

22. 9. 2020

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v úterý 22. 9. tradiční evropskou akci Den bez aut, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi Neředínem a olomouckým Hlavním nádražím s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.
13. 9. 2020

Olomoucí po stopách Habsburků

     Za krásného teplého počasí a pod vedením erudovaného průvodce Ing. Tomáše Kryla jsme zjišťovali, která místa v Olomouci jsou spojena s Františkem Josefem I., Marií Terezií, ale i posledním panovníkem bl. Karlem I. Dozvěděli jsme se, kde můžeme narazit na habsburské symboly, podobizny a jména, které stavby a instituce v Olomouci Habsburkové jako mecenáši iniciovali a finančně podpořili, nebo kde měli dvorní lékárnu. Odhalili jsme, kolik příslušníků rodu zastávalo úřad olomouckého biskupa, kde všude bývala Jejich Veličenstva v hanácké metropoli ubytována nebo i to, kde se u nás konaly habsburské svatby a pohřby.

Foto: Josef Hrabovský

31. 8. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2020 vychází

Zelení a doba
     Podzimní rovnodennost máme na dohled, ale třeba si užijeme i babího léta. Ohlédneme se za slavností Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí i Poutí za obnovení Českého království. Bc. Ján Kadlec nám představí další část Stražiska na Prostějovsku. Spolek „Za krásnou Olomouc“ Vás seznámí s dílem světoznámého architekta Adolfa Loose a jeho vazbami na Olomouc. Evropský Den bez aut si můžete připomenout projížďkou v Historické tramvaji, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na historickou vycházku Olomouc po stopách Habsburků a myslivci i přátelé myslivosti jsou zváni na setkání „K poctě sv. Václava“. Ve Velké Bystřici budou připraveny selské trhy, připomeneme si 10 let trvání Galeriezet, v rámci Dnů evropského dědictví bude na hradě Šternberk exkluzivně zpřístupněn prohlídkový okruh „Od kuchyně po půdu“, v neděli 13. 9. doplní prohlídky hradu Rudolfínská mincovna s Romanem Prokešem. Pestrý je program Muzea v Rýmařově. Tak se máme všichni na co těšit a ať jste úspěšní na houbařských výpravách. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto.


15. 8. 2020

Svátek Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze

     V sobotu 15. srpna proběhla na Staroměstském náměstí slavnost, která završila úsilí mnoha generací o návrat Mariánského sloupu trvající dlouhých 102 let. Slavnostnímu okamžiku byli přítomni poutníci z Čech, Slezska i Moravy. Mariánský sloup zde nechal v roce 1650 postavit císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před Švédy a ukončení třicetileté války. Staroměstský sloup vytesal z žehrovického pískovce společně se svými pomocníky vynikající sochař a řezbář Jan Jiří Bendl. Byl nejen prvním barokním sochařským dílem v českých zemích, ale také ukazatelem pražského poledne. 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Tento vandalský čin zorganizoval žižkovský bohém František „Franta“ Sauer jako údajný spontánní projev národní revoluce. Snahy o znovupostavení Mariánského sloupu se objevovaly i v období nacistické okupace, v poválečném období zejména v orelském prostředí a po komunistickém převratu také v exilu. Úspěch nakonec slavila teprve Společnost pro obnovu mariánského sloupu s mnoha příznivci. Jedním z místopředsedů Společnosti byl také PhDr. Karel Kavička z Prostějova. Klíčovou roli sehrálo kamenické umění, pokorný přístup a otevřené srdce sochaře Petra Váni, který společně s přáteli na památkové rekonstrukci pracoval s přestávkami dvaadvacet let. Jeho dílo, které dnes Dominik kardinál Duka, arcibiskup a primas český, požehnal, je příběhem o víře, lásce a statečnosti, odvaze a věrnosti. Každý z jeho protagonistů napsal svůj příběh nejenom na stránky historie, ale spolu s mistry sochaři a kameníky je vytesal do kamene a do lidských srdcí.

Foto: Václav Andrš

30. 8. 2020

VIII. pouť za obnovení Českého království

     30. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a portrétem JCKV Františka Josefa I. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 123. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Následovala prohlídka rozhledny a po obědě v místní restauraci Ovčárna pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Tomáš Macíček

31. 7. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2020 vychází

Zelení a doba
     Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a čeká nás řada výrazně teplých dnů. Nejprve se ale ohlédneme za úspěšnou historickou vycházkou po bojišti u Tovačova i za řemeslným víkendem na plumlovském zámku. Čeká nás křest další významné publikace o umění ve veřejném prostoru „Sochy a města“ v režii spolku Za krásnou Olomouc. Na zámku Plumlov připravili zajímavou šermířskou víkendovku i s ukázkou výcviku dravých ptáků a dobovým táborem historického spolku Kirri z Pňovic. Bc. Ján Kadlec Vás pozve na další výpravu za pamětihodnostmi Stražiska, můžete se zapojit do sčítání přírůstků čápů, pestrá je nabídka Muzea v Rýmařově i v Prostějově. V samotném závěru prázdnin Vás pozveme na VIII. pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. Pěkné léto.


18. - 19. 7. 2020

Řemesla na Plumlově

     Historický spolek Kirri z Pňovic a Reliquia z České Třebové společně uspořádali ve dnech 18. a 19. července tohoto roku na zámku Plumlov akci pod názvem Řemesla na Plumlově. Zatančily nám sličné orientální tanečnice ze skupiny Tančící, plamenná Nyx, které na place vystřídaly tanečnice z tanečního studia Jahanara z Prostějova. Skvělé šermířské umění nám předvedly šermíři z České Třebové známý pod jménem Reliquia, jedni z hlavních organizátorů celého programu. Historický spolek Kirri předvedl ukázku střelných zbraní, dobový tábor, dobovou kuchyni a provaznickou dílnu. Po oba dny skupiny zahrály společně pověst O Holštejnské lidomorně. V sobotu v ořezané verzi, kvůli počasí a v neděli naplno s božími soudy, střelbou a popravou…

Kirri

18. 7. 2020

Vycházka po bojišti z roku 1866 a pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou

     Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a MUDr. Pavel Andrš za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Jiří Synek, Komitét 1866

30. 6. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2020 vychází

Zelení a doba
     Prázdninové měsíce otevírají dokořán své brány a pro mnohé se tak otevírá cesta k odpočinku, ale i poznávání nových věcí. S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit za drobnými i většími památkami Stražiska, kde je mimochodem i skvělé koupání. Ing. Tomáš Kryl Vám ukáže zajímavá místa v Brně, pohovoří o místních legendách a domovních znameních. Můžete se projít Mánesovou stezkou či po bojišti Bitvy u Tovačova. Muzeum kočárů Vás sveze po starých formanských stezkách, zajímavé výpravy do přírody plánuje prostějovské Sdružení ekologické výchovy Iris. Seznámíme Vás s výsledky ekologické ankety Ropák roku 2019. Pestrý je program také Knihovny města Olomouce. Nový projekt připravuje Spolek pro obnovu Českého království. Navíc každou sobotu jezdí historické vlaky mezi Tovačovem a Kroměříží, tak si je nenechte ujít. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.kcolomouc.cz. S modrou oblohou – a raději i rouškou v kapse…


29. 6. 2020

Ještě není konec …
24. 6. 2020

Koruna pro Karla !

Koruna pro Karla Habsburka k šedesátým narozeninám
     Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburk oslaví příští rok v lednu své šedesáté narozeniny. Spolek pro obnovu Českého království zřídil pro financování daru k jeho narozeninám speciální transparentní účet, jehož výnos je určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Celý projekt nazvaný „Koruna pro Karla“ je otevřen pro všechny obyvatele našich zemí, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj ke Karlovi Habsburkovi, člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.Částkou dle Vašeho uvážení můžete přispět na účet číslo: 2801819074/2010

Odkaz na sledování účtu naleznete zde.
Průběžný stav projektu sledujte zde.     Předem děkujeme všem přispěvatelům za spolupráci a věříme, že společnými silami jsme schopní realizovat i větší cíle.

Darujte i Vy svoji korunu na Korunu pro Karla!

www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz31. 5. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2020 vychází

Zelení a doba
     Odkládáme roušky a s požitkem vdechujeme jarní vzduch zvlhčený toužebně očekávaným deštěm. Vrací nám energii a chuť do života. V Muzeu kočárů pokračují dokončovací práce a rodí se náhradní program za tradiční Josefkol – poznávání starých gruntů a formanských stezek v povozech tažených koňským spřežením. Knejzlíkovy sady u Přerova přivítají sekáče a obraceče trávy. Návštěvníkům se opět otevřel zámek ve Šternberku. Za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Hrochova. Připravují se Bystřické selské trhy. Zajímavý seminář s rodinnou tématikou bude hostit salonek hotelu Senimo. Nesmíte vynechat ani tradiční historickou vycházku po bojišti u Tovačova. Pestrý je program střediska ekologické výchovy Iris. Noc kostelů proběhne i v kostele sv. Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě u Libavé. Život se vrací do starých kolejí a to je moc dobře. Pěkné jarní dny.


10. 5. 2020

Také v Markrabství moravském pomáháme s výrobou roušek
30. 4. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2020 vychází

Zelení a doba
     Pomalu se soukáme ze stavu nouze a mnozí alespoň podvědomě uvažujeme o tom, jaké poučení z koronavirového vývoje v naší rodině, firmě a společnosti máme vlastně přijmout. Často se cítíme stejně mizerně, jako bychom Covid -19 také prodělali, přitom nám při vstupu do zdravotnických zařízení naměřili vždy maximálně 35,8 °C, dýchali jsme po celou dobu volně a bez vedlejších poslechových fenoménů, naše hrdla byla klidná a stolice pravidelná. Ani naši praktičtí lékaři na nás během desítek minut telefonních hovorů nic nenašli. Přistoupili jsme na podmínky z období hluboko před zrušením nevolnictví, které by nám mohl i Klemens Wenzel Lothar Metternich jen tiše závidět. Dlouho jsme recyklovali vydechovaný vzduch pod rouškou v roli osamocených řidičů motorových vozidel. Dodnes se řídíme a jednáme v systému Nově nakažení – Nemocní – Zemřelí, ti psychicky odolnější z nás ještě s upřesněním V kraji – okrese – obci – ulici – domě…… Na cestu normalizace vyrážíme s kolektivní imunitou v řádu promile, finanční rámec plánu vývoje vlastní vakcíny označilo několik našich předních vědců za naivní. Jak tedy čelit případné druhé, třetí a další vlně virového onemocnění? Pro osaměle žijící spoluobčany je to téměř nadlidský úkol. Mnohem lépe se zvládá ve stmelených rodinách a menších komunitách, kde si můžeme jednotlivé role lépe rozdělit a naplánovat. Že by jejich součástí měl být někdo, kdo dokáže šít třeba roušky, to už víme. Ale také další kutilové a zahrádkáři jsou vítáni, stejně jako poskytovatelé přímé zdravotnické pomoci, kadeřníci, výhodná je spolupráce s některou zemědělskou farmou, nebo s někým, kdo má ostatním co říci. Vhodné je rozumné předzásobení, např. Bystročické zelí, brambory ze Štětovic, jablka z Dětkovic či Vilémova. Imunologická příprava jednotlivce by měla pamatovat i na řasinkový epitel dýchacích cest, vhodné jsou fyzické aktivity a otužování. I v obtížných dobách by člověk neměl prosnít svůj život, ale žít svůj sen. Vždy by jeho součástí měl být i osobní rozvoj a zdokonalování sebe sama. A zastínit třeba některé členy vlády zdokonalením své angličtiny by neměl být zase tak těžký úkol. Nebo aby existovali velcí básníci, musí existovat také velcí čtenáři…. Příjemné jarní dny.


9. 4. 2020

Velikonoční přání Koruny České
31. 3. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2020 vychází

Zelení a doba
     Období koronavirové pandemie nám všem dává pořádně zabrat, ale jak říkávala moje babička, všechno zlé je pro něco dobré. Podvědomě si každý z nás dělá inventuru věcí a hodnot, které jsou pro něho skutečně důležité, pevnější charakterové kontury získává řada přátel, nebo bývalých přátel, spolupracovníků, sousedů, pádné důkazy své nekompetentnosti předložila i řada politiků. Mnohé vztahy se posílily, jiné ochladly, ale v zásadě jsme oprášili starou pravdu, že problémy se mají řešit v rodině. Přišli jsme na to, že si umíme ušít ochrannou roušku a že to umí i řada domácích výrobců, ty z ČVUT mají punc kvality nejvyšší a vyjdou nás podstatně levněji, než ochranné pomůcky našich šikmookých přátel, jak by řekl Bolek Polívka. Díky České filharmonii, Nadaci VIA a mnoha větších i menších mecenášů se vybralo několik desítek milionů korun na výrobu ventilátorů. A protože reprodukční křivka virového onemocnění pomalu, ale vytrvale klesá, můžeme se těšit na okamžik, kdy sejmeme svoji ochrannou roušku a zhluboka se nadechneme. Společně – a na přímluvu blahoslaveného Karla – to zvládneme. Pevné zdraví.


26. 3. 2020

Arcivévoda Karel Habsburský je uzdraven z koronaviru

Arcivévoda Karel Habsburský
     Arcivévoda Karel Habsburský právě informoval na své webové stránce, že obdržel oficiální potvrzení o negativním testu na koronavirus. Vnuk posledního českého krále Karla I. tak po třech týdnech zdolal toto onemocnění. V Rakousku je momentálně přes 6 000 případů COVID-19, 42 úmrtí a zatím jen několik málo vyléčených. Kromě arcivévody Karla se koronavirem nakazili také další představitelé světových panovnických rodů: Monacký vládnoucí kníže Albert, britský následník trůnu princ Charles a několik členů brazilské císařské rodiny. Koronavirus si bohužel vyžádal také první oběť z královského rodu: Následkem nákazy zemřela ve věku 87 let princezna Marie Terezie Bourbonsko – Parmská, dcera prince Xaviera, vévody Parmského a neteř poslední české královny a rakouské císařovny Zity.
Další informace: www.karlvonhabsburg.at


29. 2. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2020 vychází

Zelení a doba
     Jaro pomalu přebírá svoje otěže a v přírodě je to hned znát. Začíná se větrat na hradech a zámcích a třeba ve Šternberku lákají na první prohlídky. Prostějovské Středisko ekologické výchovy Iris plánuje například exkurzi do Litovelského Pomoraví i výpravu za studánkami, v Olomouci připravuje Ing. Tomáš Kryl reprízu prohlídkového okruhu Olomouc římská a Bc. Ján Kadlec nám přiblíží drobné památky Lipové na Konicku. V Olomouci budou pokračovat akce na záchranu kvalitní orné půdy u Hněvotína. Ohlédneme se za olomouckou plesovou sezónou. A pomalu se připravujme na tradiční cyklistickou akci Bílý kámen ve Vojenském újezdu Libavá. Příjemné vykročení do prvních jarních dnů.


25. 2. 2020

Koruna Česká uctila památku obětí komunismu

     Zástupci Koruny České v čele s předsedou RNDr. Radimem Špačkem uctili 25. února památku obětí komunistické totality a připomněli si výročí smrti pátera Jaroslava Toufara položením kytice u pomníku obětí komunismu v Praze na Újezdě.

Foto: Zdeněk Žalský
14. 2. 2020

X. ples Koruny České v Olomouci

     Jubilejní X. ples členů a sympatizantů Koruny České a pod záštitou moravského zemského hejtmana MVDr. Jiřího Ćížka proběhl 14. února v Kulturním domě LOLA na Novém Světě v Olomouci. Komorní a přátelskou atmosféru obohatili svým vystoupením tanečníci Lola‘s Dance Centre, interaktivní přednáškou o historii palných zbraní pobavil přítomné principál Studia bez kliky Roman Prokeš, nechyběl Svatováclavský chorál v podání Trubačů Koruny České, jazzový vstup saxofonisty Jindřicha Andrše a zpěvačky Veroniky Pavlové, po celý večer kvalitní hudební produkce kapely Fantajm. V bohaté tombole se dostalo téměř na každého, ozdobou plesového menu byl Císařský guláš a Vídeňský závin z prostějovského Rudolfova pekařství. Pil se Modrý portugal a Solaris od vinaře MgA. Josefa Petra z Tlumačova. Výtěžek plesu tradičně putoval do Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací.

31. 1. 2020

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2020 vychází

     Společně otevíráme 29. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
Zelení a doba
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 19. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2020.


11. 1. 2020

Tříkrálový pochod za monarchii

Tříkrálový pochod za monarchii
     Zhruba stovka lidí dnes za zvuku národních písní prošla centrem Prahy v průvodu za znovuzavedení monarchie na českém území. Monarchisté dlouhodobě žádají obnovu českého království, které je podle jejich názoru ze všech státních zřízení nejlepším. Z Václavského náměstí, za doprovodu hudebního uskupení Pralinky, vyrazili pochodující v 15 hodin, na Hradčanské náměstí dorazili po 17.00.
     (…) „Nenechme si ideu koruny, která po staletí provázela generace našich předků v časech zlých i dobrých, vzít bezbožnými všeho schopnými hochštaplery,“ prohlásil na Hradčanském náměstí organizátor akce Petr Placák.
     „Republikánský hrad společnost rozděluje, vyvolává v lidech zášť, štve jedny proti druhým, aby nebylo vidět na jeho falešnou hru,“ dodal. Lidé doprovodili jeho slova výkřiky „hanba“.
Zdroj: Pražský deník


10. 1. 2020

Mše svatá a oslava narozenin arcivévody Karla

Mše svatá a oslava narozenin arcivévody Karla
     Péčí Místní společnosti Koruny České ve Strážnici se již podesáté v místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie konala slavnostní bohoslužba v předvečer 59. narozenin arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského, vnuka posledního českého krále a následníka trůnu, které oslaví 11. ledna. Prosebnou mši celebroval P. Mgr. Vít Rozkydal, v závěru zazněl také Svatováclavský chorál a Císařská hymna.
     Přítomen byl také předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček, moravský zemský hejtman MVDr. Jiří Čížek a značná část Předsednictva. Poté se účastníci přesunuli do vinařského areálu v Petrově – Plžích na jihozápadním okraji CHKO Bílé Karpaty. První sklípky se zde začaly budovat již v 15. století a v současnosti je jich zde asi 80, většinou bohatě zdobených. Jde o první památkovou rezervaci lidové architektury na území ČR, byla vyhlášena v roce 1983. Slavilo se až do ranního kuropění.


31. 12. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně uzavíráme 28. ročník vydávání našeho měsíčníku. Nejprve bychom rádi poblahopřáli členům spolku Za krásnou Olomouc za obdržení Ceny za statečnost od Nadačního fondu proti korupci a popřáli jim i Olomoučanům hodně úspěchů v boji s megalomanským developerským projektem Šantovka Tower. Stále můžete podpořit jejich sbírku na nezbytné právní služby v této věci na www.krasnaolomouc.cz. Budou pokračovat akce na záchranu 44 ha kvalitní orné půdy u Hněvotína, Knihovna města Olomouce oslaví 130. výročí svého vzniku, pozveme Vás na Silvestrovskou prohlídku hradu Šternberka, vnuk posledního českého krále Karel Habsbursko Lotrinský oslaví 59. narozeniny. V režii Střediska SOS proběhlo v restauraci Fontána poetické setkání spoluobčanů bez rodinného zázemí a bylo o ně dobře postaráno. V Muzeu kočárů mají ještě několik volných vstupenek na Tříkrálový koncert. Chtěli bychom poděkovat za novoroční přání i za zájem, který jste nám v průběhu roku věnovali. Přejeme Vám hezké prožití Vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.


22. 12. 2019

Vánoční a novoroční přání

Vánoční a novoroční přání

     Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraji si dovoluje popřát všem členům a příznivcům požehnané vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a naplněných očekávání v roce 2020.


17. 12. 2019

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír navštívil Prahu

     Ferdinand Zvonimír, pravnuk posledního českého krále a první v pořadí následnictví českého trůnu po svém otci a současné hlavě rodu, arcivévodovi Karlovi, navštívil v minulých dnech Prahu.
Arcivévoda Ferdinand Zvonimír navštívil Prahu
     Arcivévoda Ferdinand, který je v současnosti známý jako úspěšný automobilový závodník, během své krátké návštěvy Prahy si prošel Pražský hrad a Svatovítskou katedrálu, kde byli jeho předkové korunováni na české krále (naposledy jeho jmenovec Ferdinand V. roku 1836), i další hlavní turistické atrakce našeho hlavního města jako Karlův most a Staroměstské náměstí, přičemž neopomněl ochutnat české pivo v jedné z restaurací v centru Prahy. Cestou z Prahy se pak ještě zastavil na zámku Český Šternberk. Podle jeho slov na sociálních sítích ho Praha okouzlila a rozhodně plánuje přijet znovu.
     Přestože zavítal do Prahy soukromě jako turista, jeho návštěva vzbudila velkou pozornost: Informovala o ní významná média jako Nova, Echo24 či Blesk a to ve velmi pozitivním duchu.

zdroj foto: Ferdinand Habsburg (@fhabsburg62) na Instagramu
30. 11. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce, mnozí navštívili okupační stávku na Filosofické fakultě UP či navazující shromáždění komunity 2018 plus. Zde bylo mimo jiné rozhodnuto, že se budeme věnovat také některým místním kauzám, na prvním místě pak revokaci usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o zastavění 44 ha orné půdy u Hněvotína. Vzniklou petici již podepsala téměř stovka těch, kteří si zábor půdy nepřejí. Pozveme Vás také na Dětský jarmark a Vánoční prohlídky hradu Šternberka, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů organizuje vánoční sbírku, pěkným zážitkem pro Vás určitě bude návštěva Loštického betlému u řezbáře Jaroslava Beneše, Knihovna města Olomouce oslaví 130. výročí svého založení, adventní večery připravuje Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.


19. 11. 2019

Návštěva arcivévody Georga v Olomouci

Nejsme východ ani západ, jsme střední Evropa, řekl vnuk českého krále

     Vzácnou návštěvou vyvrcholil v úterý 19. listopadu jubilejní rok připomínek 200 let od nástupu Rudolfa Jana Habsburského na trůn olomouckých arcibiskupů. Památce muže, který dokázal před dvěma staletími nastartovat rozvoj Olomouce a zanechal ve městě řadu pozitivních stop, se přijel dnes poklonit arcivévoda Georg Habsburg-Lothringen, vnuk posledního rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.
Georg Habsburg-Lothringen      Představitel dynastie, která po staletí vládla i českému království a moravskému markrabství, navštívil nejprve v doprovodu arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera katedrálu svatého Václava. Ve zdejší barokní kryptě se poklonil památce svého předka kardinála Rudolfa Jana Habsburského, jehož srdce je navždy uloženo ve schránce za zdí krypty. Květiny položil také k pamětní desce, která připomíná zavraždění posledního Přemyslovce Václava III., jelikož i s prvním českým královským rodem jsou Habsburkové pokrevně spřízněni. Po obědě v arcibiskupském paláci zamířil potomek králů a císařů na olomouckou radnici.


31. 10. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2019 vychází

Zelení a doba
     Podzimní teploty nám sice poněkud poklesly, ale nějaká skulinka k vycházce do přírody, nebo za historií se určitě ještě najde. Můžete vyrazit např. za drobnými památkami Protivanova s Bc. Jánem Kadlecem, nebo na lehkou pracovní aktivitu v chráněném území Kosířské lomy, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy Iris. Ohlédneme se za hlavní návštěvnickou sezónou na hradech a zámcích, připravují se akce adventní a vánoční. Na Výrovce v Hněvotíně si připomněli myslivci Den české státnosti, v Olomouci proběhl 28. října tradiční pochod za obnovu Českého království. Nezapomeňte také navštívit výstavu olomouckého výtvarníka Miroslava Šnajdra v Rýmařově.


28. 10. 2019

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již pošesté se v pondělí 28. října ve 14.00 hod. na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi začal formovat průvod vyzbrojený zemskými prapory a transparenty. Paní Romana Philippová z Vévodství slezského přináší s sebou Relikvii bl. Karla I., čímž naše setkání získává úplně jiný rozměr. Dalším mocným spojencem se podobně jako v loňském roce stala dechová hudba „Vaše Kapela“. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní výbor se mezitím přeměnil v revoluční Národní shromáždění, které 14. 11. 2018 poté vyhlásilo republiku. Za zvuku virblu a s pocitem účastníků oslav 101. výročí vzniku samostatného Českého království se tedy vydáváme na pochod centrem města, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Zde se loučíme s kapelou a oslava dnešního, a pro nás opravdu svátečního dne, pokračuje společným posezením v restauraci U Goliáše.

foto: Tomáš Philipp


Video - Pochod za obnovu Českého království v Olomouci
30. 9. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2019 vychází

Zelení a doba
     Pomalu jsme vpluli do podzimních dnů a nabídka říjnových akcí je stejně pestrá, jako barvící se příroda. Nejprve se krátce ohlédneme za olomouckým Dnem bez aut, nabídneme Vám Festival ptactva v Tovačově, velmi zajímavý program má Den architektury, do Prostějova můžete vyrazit za obrazy Václava Brožíka a do Rýmařova na zajímavou přednášku o bruntálských ostrostřelcích, stříhají se poslední metry nového celovečerního filmu z hornického prostředí s protagonistou Tomášem Hisemem, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na další historickou vycházku po Olomouci. Příznivci monarchie mohou vyrazit na Pochod za obnovu Českého království, milovníci drobných památek opět s Bc. Jánem Kadlecem na Prostějovsko. Příjemný podzim.


28. 9. 2019

IV. setkání myslivců „K poctě sv. Václava“

     V den státního svátku 28. 9. přišli uctít památku patrona naší země myslivci a přátelé myslivosti na Výrovku nedaleko Hněvotína. Tradiční společensko – historickou akci uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České a součástí setkání byla také střelecká soutěž „O pohár sv. Václava“ ve střelbě na americký trap. Vynikající třetí místo v ní obsadil člen pořádajícího mysliveckého spolku Rudolf Krč. Slavnostní atmosféru dodalo vystoupení Trubačů Koruny České, kteří zahráli také Svatováclavský chorál. Přítomní zavzpomínali na kolegy myslivce, kteří v minulých měsících opustili naše řady a na jejich počest členové historického spolku Kirrie z Pňovic vypálili z historické zbraně. Pod jejich vedením bylo možno zastřílet si z luku, nebo shlédnout ukázky střelby z kuše. Celou akci provoněla kromě střelného prachu také čerstvě upražená káva z C. a K. Polní kafírny, kde Roman Prokeš se synem Jindrou zasvětili všechny zájemce do tajů přípravy tohoto lahodného moku. Nechyběl srnčí guláš, domácí klobásy a sekaná.


22. 9. 2019

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v neděli 22. 9. tradiční evropskou akci, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích hodinu kroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů.


1. 9. 2019

VII. pouť za obnovení Českého království

     1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami. Početná skupina poutníků z Vévodství slezského nese s sebou relikvii bl. Karla, kterou paní Romana Philippová převzala od představeného Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy PhDr. Milana Nováka při odhalení Náměstí C a K. Karla I. v Horních Tošanovicích 16. srpna a která dodává naší Pouti úplně jiný duchovní rozměr. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na dnešní den připadá 122. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Pavel Andrš ve svém krátkém projevu vyzdvihl společné vlastnosti JCKV Františka Josefa I. a jeho prasynovce, kterými bylo jejich silné duchovní založení, pevný charakter a výrazné sociální cítění. Oba měli velké problémy se zaváděním účinnějších a ničivějších zbraní do armády, např. FJ I. zavádění tanků odmítal větou „koně by si nezvykli…“ Následovala prohlídka rozhledny a po dobrém obědě pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Václav Philipp


31. 8. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2019 vychází

Zelení a doba
     Den se nám pomalu začíná krátit, ale do podzimu můžeme ještě stihnout mnohé. V Olomouci Vás pozveme na projížďku Historickou tramvají v rámci Evropského dne bez aut, vůni střelného prachu i srnčího guláše můžete přijít ochutnat na Výrovku u Hněvotína, kde proběhne IV. ročník setkání myslivců a přátel myslivosti K poctě sv. Václava. Z bohaté kulturní nabídky Velké Bystřice jmenujme alespoň folklorní festival Lidový rok, či Bystřické selské trhy. Příznivci divadla možná ocení pozvání na 11. ročník divadelního festivalu Divadla na zámku v Konici. Bylo by chybou nepodívat se, co se chystá na pobočkách Knihovny města Olomouce. Zajímavým projektem je Čítárna u kašny Tritonů po dva zářijové dny, navíc si můžete odnést některou z vyřazených knih.
     V režii Bc. Jána Kadlece můžete vyrazit za památkami Bousína. Mohlo by Vás také zajímat, že až do konce roku nebude náš měsíčník získávat svoji podobu na Hané, ale v hlavním městě Ohia za Velkou louží, kam dočasně přesídlil náš výtvarný redaktor, sazeč, editor i zvláštní zpravodaj Jiří Komár Jurečka. Určitě i tato skutečnost přinese obsahové obohacení časopisu. Poklidný návrat do školních škamen a příjemný podzim.


16. 8. 2019

Náměstí C. a K. Karla I. v Horních Tošanovicích

     V předvečer výročí narození našeho posledního krále bl. Karla bylo 16. srpna nedaleko zámku slavnostně odhaleno malé náměstí, které ponese jeho jméno. Stalo se tak za přítomnosti majitelky zámku paní Romany Philippové, slezského zemského hejtmana Koruny České, členů historických vojenských spolků a početné řady příznivců této významné osobnosti. V úvodu tohoto aktu mimo oficiální program vyčistila nebe nad námi i pohled na nedaleké Beskydy krátká, ale intenzivní dešťová přeháňka. Po Císařské hymně se ujal slova PhDr. Milan Novák, představený Zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a historik, který se osobnosti bl. Karla dlouhodobě věnuje. Ve svém projevu popsal řadu důležitých aspektů osobnosti našeho panovníka, který je přímým potomkem Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců, pojednal o jeho úsilí mírnit utrpení vojáků i civilního obyvatelstva za 1. světové války a snahu ji co nejdříve ukončit, popsal jeho sociální cítění i roli manžela a otce, zabýval se dlouhým procesem jeho svatořečení, který trval 55 let a po sv. Václavovi je druhým panovníkem, který byl prohlášen blahoslaveným. PhDr. Milan Novák poté předal paní majitelce zámku pamětní list, který je také otiskovou relikvií našeho světce. „A tak se král Karel I. prostřednictvím své relikvie a veřejné úcty vrací plným právem jako blahoslavený českého národa i na toto místo ve Slezsku s připomínkou své vize o sounáležitosti národů křesťanské Evropy, které obětoval svůj život.“

foto: Miroslav Pauřík


Video - Otevření náměstí bl. Karla v Horních Tošanovicích
31. 7. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do druhé poloviny prázdninových měsíců, ohlédneme se ještě za vydařeným Josefkolem v Čechách pod Kosířem, historickou vycházkou po bojišti Bitvy u Tovačova i připomínkou 153. výročí námořní bitvy u Lissy. Také v srpnu na nás čeká mnoho zajímavých a pečlivě připravovaných akcí. Pestrý je kulturní program ve Velké Bystřici, mimořádné prohlídky v textilce Hedva Český Brokát, tradiční Gulášfest v Bystročicích či duchovněji laděná Pouť za obnovu Českého království, respektive za hodnoty vyznávané posledním českým králem bl. Karlem I. Jeho jménem bude také pojmenováno nové náměstí v Horních Tošanovicích. Mnoho zajímavostí nabízí také program SEV Iris, nejen jako „mokrá varianta“ bude tradičně rozšiřovat naše možnosti kulturní nabídka Knihovny města Olomouce. S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit do další obce na Prostějovsku.


27. 7. 2019

Vzpomínková slavnost u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta v Olomouci

     V sobotu 27. července 2019 se od 14 hodin konala na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně vzpomínková slavnost u hrobu rakouského kontradmirála Josefa von Lehnerta, kterou pořádal historický 27. prapor polních myslivců. Jeho velitel Jan Juna všechny přítomné srdečně přivítal a na úvod je seznámil s loňskou opravou náhrobku, který byl původně zcela pohlcen břečťanem a byl odstraněn ve spolupráci s členy Komitétu 1866. V letošním roce J. Juna ještě zajistil opravu původní hrobové svítilny ve spolupráci s Korunou Českou a provedl obnovu nápisu na náhrobku. Po něm si vzal slovo historik Jiří Ošanec, který v roce 2017 na Lehnertův hrob upozornil prostřednictvím svého odborného článku. V krátkosti přiblížil život a kariéru kontradmirála a pohovořil o dalších c. k. námořních důstojnících, kteří měli vazbu na Olomouc. Místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek pak stručně seznámil s událostmi války roku 1866 v Itálii a zejména s námořní bitvou u ostrova Vis z 20. července 1866, které se Josef von Lehnert účastnil jako řadolodní praporčík na palubě dělového člunu. Slavnostní chvíle ukončila rakouská císařská hymna, kterou zahráli trombonisté Lubomír Cupal a Václav Zapletal z orchestru Moravského divadla Olomouc. Poté se všichni přesunuli k nedalekému hrobu viceadmirála Franze Löflera, kde po krátké přednášce J. Juny a J. Ošance byla položena kytice. Velmi dobře organizovanou akci, jíž se zúčastnilo přibližně 50 lidí, a kterou nedokázalo narušit ani deštivé počasí, pak zakončilo přátelské posezení v nedaleké restauraci Avion.

text: Jiří Synek, Komitét 1866
foto: Václav Hradil, Komitét 1866


20. - 21. 7. 2019

XII. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem

     Ve dnech 20. – 21. 7. proběhl v zámeckém parku a přilehlých prostorách další Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, tedy Josefkol 2019. Mottem letošního ročníku bylo: „Vlast – láska k historii“. Po oba dny bylo možné se projet kočárem v zámeckém parku, velmi působivý byl příjezd Templářských rytířů i večerní program za svitu ohňů a luceren. A tak jako zedník vytváří podmínky pro uplatnění řemeslníků deseti dalších odborností, při stavbě a udržování kočárů je jich zapotřebí devetenáct. A to včetně lampářů, bičařů, kartáčníků, prýmkařů, brašnářů a mnoho dalších, které bylo možno v sobotu i v neděli pozorovat při práci. A právě takové společenství všech odborníků dává Josefkolu zcela unikátní a nenapodobitelnou atmosféru, kterou dále umocňují koně. Veliká a krásná zvířata s neuvěřitelným objemem instinktů. Není divu, že si toto setkání v Čechách pod Kosířem postupně získalo značné množství příznivců a mecenášů. Jedním z nich je také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).
Video - XII. ročník Josefkolu

30. 6. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2019 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do prázdninových měsíců, kdy se budeme věnovat také odpočinku a ozdravení. Na řadě míst naopak plánují aktivity, které budou vyvrcholením jejich celoroční práce. Velmi pestrý program bude mít třídenní Helfštýnská pouť, kde můžete sledovat jezdecké souboje, práci kovářů, navštívit výtvarné a řemeslné dílny či zažít atmosféru hradního tržiště. Čeká nás vycházka do míst, kde proběhla v roce 1866 Bitva u Tovačova, v Čechách pod Kosířem se již vše připravuje na XII. setkání mistrů řemesel i mistrů opratí, tedy Josefkol, tentokrát s příjezdem Templářských rytířů. Komornější formát bude mít vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Lissy a na počest olomouckého kontraadmirála Josefa von Lehnerta. Podle citlivého scénáře Bc. Jána Kadlece se můžete seznámit s další obcí na Protivanovsku.


31. 5. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2019 vychází

Zelení a doba
     V červnovém čísle našeho měsíčníku se nejprve ohlédneme za kácením máje v Hněvotíně, připomeneme si aktivity ve prospěch nezávislé justice i vítání ptactva na střední Moravě, zamyslíme se nad výsledky průzkumu CVVM stran vnímání funkcí lesa, poslední květnový den prošel centrem Olomouce průvod k poctě sv. Pavlíny, patronky města. A co nás čeká v červnu? Připomeňme si ještě jednou prohlídkový okruh Olomouc židovská s Ing. Tomášem Krylem v neděli 16. června se začátkem ve 13.30 hod. u Bounty Rock Cafe, nesmíte vynechat řezbářské dny na Střední škole řezbářské v Tovačově, bohatý program má zahájení zámecké sezóny v Janovicích u Rýmařova, pestrý je program SEV Iris i knihovny Olomouce, který myslí i na nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Pohodový závěr školního roku všem studentům i rodičům.


31. 5. 2019

Průvod na počest Svaté Pavlíny

Patronka svatá Pavlína pomáhala chránit Olomouc
     Patronkou města se stala svatá Pavlína 23. října 1623 poté, kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat těžkou morovou epidemii. Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu svatého Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Svatá Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány. Jezuita Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal přes 7 000 obětí, uspořádala městská rada v neděli 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu. Pozvání do průvodu přijali také vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Jan Andreáš a Karel Tichý


13. 5. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Účelem setkání v Olomouci, které 13. května pořádala komunita 2018 plus (www.2018plus.cz), bylo dosažení demise Marie Benešové a přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice, jak k tomu již 30. dubna vyzvala iniciativa Rekonstrukce státu. A které pojistky to jsou? Vláda nebude zasahovat do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce, naopak urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství přijetím nového zákona a zajistí férový výběr státních zástupců. Dále vláda zákonem posílí nezávislost soudů a zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, zasadí se o zveřejňování rozsudků soudů všech instancí a zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti. Za přijetí těchto požadavků se manifestovalo ve 131 městech a obcích, v Olomouci je pravidelnou součástí setkání také korunovace lvů před budovou Okresního soudu, na které nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české.

Foto: Petr Hruban
4. 5. 2019

XVII. Audience u císaře Karla I. v Brandýse

     Za značného zájmu veřejnosti proběhlo v Brandýse setkání příznivců společných tradic střední Evropy a vojenské historie. V jejím průběhu bylo vzpomenuto 30. výročí úmrtí císařovny Zity a 600. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Václava IV. Rakouský Dům také letos reprezentovala Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, který dorazil v 11 hodin parním vlakem taženým lokomotivou Šlechtična. V soupravě vlaku byly zařazeny historické vozy Rybáky a velkoprostorové Baiky, nechyběl ani salonní vůz Františka Ferdinanda d’Este, který před 110 roky vyrobila slavná pražská továrna Ringhoffer. U nádraží začal také průvod vojensko-historických jednotek všech období až po Velkou válku. Program potom pokračovat v zámecké zahradě slavnostním nástupem, Mší svatou při relikvii bl. krále Karla I. ve farním kostele Obrácení sv. Pavla a trval až do večerních hodin. Foto Jan Andrš.
Video z Audience

30. 4. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2019 vychází

Zelení a doba
     Měsíc sazenic zeširoka otevírá svoji náruč, hřejme se proto ve slunečních paprscích, naslouchejme zpěvu ptáků a pozorujme tento zemský ráj. Na stránkách měsíčníku se ještě ohlédneme za setkáním nováčků Klubu jezevčíků České republiky a připomeneme si výsledky anket Ropák roku a Zelená perla roku. Bc. Ján Kadlec nás opět vezme do okolí Protivanova v jižním cípu našeho kraje, na zajímavé akce nás pozvou členové spolku Za krásnou Olomouc, Ing. Tomáš Kryl potom na historickou vycházku Olomouc židovská. Tradičně pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici včetně selských trhů, vrcholí oslavy 100. výročí vzniku olomouckého skautingu, zajímavé akce budou i na Barokní sýpce v Ludéřově. Budeme rádi, když si pro sebe něco vyberete.


29. 4. 2019

Pochod „Za nezávislost justice“ v Olomouci

Pochod „Za nezávislost justice“ - Olomouc
     Také v Olomouci proběhl 29. 4. pochod „Za nezávislost justice“, který pořádala iniciativa Milion chvilek. Jeho součástí bylo slavnostní korunování lvů před budovou Okresního soudu. Při tomto slavnostním aktu nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české z řad nejmladší generace. V Olomouci organizovala setkání komunita 2018+.31. 3. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2019 vychází

Zelení a doba
     Vítejte v období jarním, čase letním a počasí aprílovém. Říká se „březen , za kamna vlezem, duben, ještě tam budem...“. Ale to by byla skoro škoda. Propásli bychom totiž možnost vyrazit za drobnými památkami Protivanovska, jak nám je připravil náš průvodce Bc. Ján Kadlec. Dále bychom promeškali přílet čápů a dalších ptačích druhů, 6. oddíl Ostříži připravil setkání na legendární Ivančeně v Beskydech, velikonoční dovednosti si můžete osvěžit ve Velké Bystřici i na Barokní sýpce v Ludéřově, budete mít ojedinělou možnost navštívit zámek ve Víceměřicích, ve kterém sídlí Domov u rybníka a zve nás k návštěvě. Mezinárodní den památek bude probíhat také na zámku ve Šternberku, tradičně pestrý je program Střediska ekologické výchovy Iris, nové webové stránky má komunita 2018+ Olomouc, začátkem května proběhne v Brandýse tradiční Audience u císaře Karla I. pod záštitou JCKV Karla Habsbursko Lotrinského. Jindřich Andrš nás provede úspěšnými filmy roku 2018, Ing. Tomáš Kryl Prahou protektorátní. Jó, jó, pořád se něco děje…. Pěkné jarní dny.


28. 2. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2019 vychází

Zelení a doba
     Dny se prodlužují, venkovní teploty pomalu stoupají a nálada se vrací i na hrady, zámky a tvrze. Další turistickou sezónu zahájí Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem i zdejší Hanácká ambasáda, myslivci nás pozvou do Příkaz na chovatelskou přehlídku trofejí, Ing. Tomáš Kryl na prohlídkový okruh „Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení“. Každý víkend již můžete navštěvovat zámek ve Šternberku, za citlivého vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné památky Stínavy. Ptákem roku 2019 se stává hrdlička divoká a přebírá tak žezlo od sýčka obecného. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM i Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově.


31. 1. 2019

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2019 vychází

Zelení a doba
     Společně otevíráme 28. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
     Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti PNS.
     Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům.
     Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další historické vycházky a 18. ročník Letní folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2019.


31. 12. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 12/2018 vychází

Zelení a doba
     Společně uzavíráme 27. ročník vydávání měsíčníku Zelení a doba, pojďme tedy nahlédnout, co nám nabízí. Podle návodu Bc. Jána Kadlece si můžeme projít drobné i větší památky obce Ohrozim na Prostějovsku, svojí účastí na dobročinném plesu Koruny České můžete podpořit Olomouckou koalici neziskových organizací, běžecké stopy jsou pro Vás nachystány v Nové Vsi u Rýmařova, pestrá je nabídka kulturních akcí ve Velké Bystřici, vnuk posledního českého krále Karla I. oslaví 58. narozeniny, určitě si vyberete z nabídky střediska ekologické výchovy Iris, Knihovny města Olomouce, od února budou pokračovat hojně navštěvované ekologické večery. Osudy měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.kcolomouc.cz. Děkujeme za všechna novoroční přání, také my přejeme všem svým čtenářům a spolupracovníkům v přicházejícím roce hodně štěstí, zdraví a naplněných očekávání.


30. 11. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 11/2018 vychází

Zelení a doba
     Vstoupili jsme do adventního času a přebohaté nabídky kulturních aktivit v závěru roku. Romantické budou adventní večery v Muzeu historických kočárů za svitu kočárových luceren, otevřeno bude na hradech a zámcích, poetickou předvánoční dílničku můžete navštívit v Barokní sýpce Ludéřov, zvláštní vlaky vypraví Kroměřížská dráha z.s. mezi Kojetínem a Tovačovem, předvánoční zpívání bude v kostele na Staré Vodě, tradičně milého přijetí se Vám dostane při návštěvě Loštického betléma, mnoho zajímavého najdete na pobočkách Knihovny města Olomouce, můžete udělat radost osamělým lidem, Česká ornitologická společnost a Českomoravská myslivecká jednota za podpory mnoha dalších spolků se snaží o obrodu našeho zemědělství, pestrý předvánoční program bude také ve Velké Bystřici. Všem přejeme pokojný Advent a všichni dohromady Bc. Jánu Kadlecovi brzké uzdravení.


31. 10. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 10/2018 vychází

Zelení a doba
     Máme tady listopad, podle indiánů Bláznivý měsíc. Zajisté počasí je poněkud svéhlavé, ale příznivé momenty se v něm dají jistě najít. Můžete je využít na další historické vycházky z Bc. Jánem Kadlecem po kouzelných obcích Prostějovska, nebo si udělejte výlet na myslivecké zařízení Výrovka nedaleko Hněvotína a pokochejte se krásným výhledem na Kosíř. Můžete i na kole, nebo z Topolan, kde končí MHD. Ohlédneme se za oslavami vzniku Československé republiky, pozveme Vás na Adventní večery do Muzea kočárů, zajímavá bude beseda s historikem umění Rostislavem Šváchou, s Tomášem Krylem můžete vyrazit na vycházku Olomoucí po stopách Habsburků, podíváme se na úskalí podzimní migrace ptáků přes Českou republiku. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, DDM či Střediska ekologické výchovy Iris. Měsíčník vychází za podpory Koruny České.


28. 10. 2018

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci – 5. ročník

     Stalo se již v královském městě Olomouci tradicí, že se zde 28. 10. kromě těch, kteří oslavují výročí vzniku Československé republiky, scházejí také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Tentokrát se ve 14.00 sešli na Žerotínově náměstí účastníci pochodu z Ostravy, Brna, Tlumačova, Přerova i Olomouce. Vyzbrojeni zemskými vlajkami a esteticky hodnotnými mávátky se znakem Rakouska – Uherska, které pohotově vyhotovil MgA. Josef Petr, podporováni olomouckou dechovou hudbou „Vaše kapela“ se vydáváme přímo do jámy lvové, totiž na Horní náměstí, kde jsou v plném proudu oslavy 100. výročí založení republiky. Pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější Trojice a Ostružnickou ulicí se přemisťujeme na náměstí Republiky a kolem Rektorátu UP přicházíme k Olomouckému arcibiskupství. V této fázi pochodu již působíme natolik sehraným dojmem, že většina lidí, které cestou potkáváme, se spontánně hlásí k monarchii. Volným krokem se blížíme ke Katedrále sv. Václava, kde se loučíme s kapelou, a naše setkání pokračuje v loveckém salonku restaurace U Huberta. Bylo to velmi příjemné a zajímavé odpoledne. Foto: MgA. Patrik Vlček
Video - Pochod za obnovu Českého království - Olomouc

13. 10. 2018

Oslava 100. výročí vyhlášení Národního manifestu císaře Karla I.

     16. října 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, který přinesl zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. Právě tuto skutečnost si přijeli do Pardubic připomenout členové a příznivci Koruny České, kteří také uctili památku vojáků, kteří položili svůj život na bojištích I. světové války, bojovali za svoji zemi, za svého panovníka a své přísaze zůstali věrni. Tradiční setkání zorganizoval předseda Místní společnosti Východní Čechy Miroslav Pošvář, přítomen byl také generální sekretář Vojtěch Círus. Po účasti na právě probíhajících městských slavnostech jsme položili kytici u pomníku padlým na zdi bývalé městské zvonice nedaleko kostela sv. Bartoloměje a vzdali čest padlým vojákům modlitbou a zpěvem Císařské hymny. Následoval přesun do obce Blížňovice u Hrochova Týnce, která si letos připomíná 700 let svého založení a kde byl nedávno vysvěcen pomník padlým z I. světové války před místním kostelíkem. Seznamujeme se zde s historií obce, která je součástí Hrochova Týnce, nahlížíme do archívu historických fotografií a Miroslav Pošvář nás seznamuje s obsahem Národního manifestu. Také zde zazní po modlitbě „Zachovej nám, Hospodine“. Krátce se občerstvujeme a posedíme v útulné hospůdce sousední obce Brčekoly o rozjíždíme se do svých domovů. Bylo to příjemné setkání. Foto: David Šmíd

30. 9. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 9/2018 vychází

Zelení a doba
     Podzim je tady, ale sluníčko ještě občas vysvitne a umožní nám například vydat se za drobnými historickými památkami Prostějovska, jak nám je dohledal a oprášil Bc. Ján Kadlec. Ohlédneme se ještě za olomouckým Dnem bez aut, poutí Za obnovu Českého království na sv. Hostýnu, Jindřich Andrš nám dá nahlédnout do zákulisí filmové tvorby. Můžeme se vypravit na některou z akcí Festivalu ptactva, milovníci dobrot jistě navštíví hrad Šternberk, zajímavá bude beseda s paní hraběnkou Marií Salmovou, Ing. Tomáš Kryl nás pozve na další historickou vycházku po našich památkách komponovanou jako Olomoucké osmičky. Připomeneme si také 120. výročí tragického úmrtí císařovny Sissi a související výstavu Historie v kamenech. Tradičně pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, Domu dětí a mládeže i Centra ekologické výchovy Iris. Časopis vychází s podporou Koruny České.


29. 9. 2018

O pohár sv. Václava

     Třetí ročník setkání myslivců a přátel myslivosti uspořádali myslivci Mysliveckého spolku Blata Hněvotín za podpory Koruny České v sobotu 29. září v areálu Výrovka v hněvotínských skalách nedaleko Olomouce. Součástí setkání bylo také uctění památky sv. Václava, patrona české země a soutěž ve střelbě na asfaltové terče. Součástí programu byla ukázka starých sečných a palných zbraní, kterou zajistil historický spolek Kirrie z Pňovic pod vedením Davida Křížana. Trubači Koruny České, Milan Křeháček a Martin Kalivoda z Moravského divadla zahájili slavnostní nástup fanfárou doplněnou výstřelem z historické zbraně. Nastoupené střelce a návštěvníky přivítal myslivecký hospodář pořádajícího MS Pavel Toman, za Korunu Českou pozdravil přítomné Pavel Andrš. Pro nejlepší střelce byly připraveny poháry a věcné ceny. Vzhledem ke štědrosti sponzorů obdržel věcnou cenu každý střelec. Bylo to příjemné setkání a drobný příspěvek k rozvoji našeho kulturního dědictví.

Rudolf Krč


22. 9. 2018

Den bez aut v Olomouci

     Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla Olomoučanům tradiční evropskou akci s cílem alespoň jeden den v roce omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostředky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích dvakrát zakroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou přepravou cestujících. Této možnosti využilo cca 200 pasažérů.
Video - Den bez aut v Olomouci

10. 9. 2018

120. výročí úmrtí císařovny Alžběty

     10. září 2018 tomu bylo 120 let od úmrtí manželky rakouského císaře Františka Josefa císařovny Alžběty, zvané Sissi. Stalo se tak v Ženevě při nástupu na parník, kde ji pětadvacetiletý italský anarchista Luigi Lucheni bodnul do srdce pilníkem. Za tento čin byl odsouzen na doživotí. Sissi bývá dnes srovnávaná pro svoji krásu se zesnulou britskou princeznou Dianou. Celý život při 172 cm výšky vážila 50 kilogramů a mohla se chlubit padesát centimetrů širokým pasem, který si udržovala dietou, jízdou na koni a tělesným cvičením. Podnikala také velmi dlouhé a náročné túry za jakéhokoliv počasí. Členové a příznivci Místní společnosti Koruny České v Olomouci si toto smutné výročí připomněli položením kytice u jejího pomníku při cestě mezi Volskou loukou a Jelení boudou na hřebenech Jeseníků.

9. 9. 2018

Pouť k Panně Marii Určické

     Příznivci mariánských poutí se sešli na tradiční pouti v Určicích. Procesí se vydalo od místního hřbitova volným krokem ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde od 11. hodiny setkání pokračovalo Mší svatou. Mezi celebranty byl také otec Bernard, salesián, který toho dne oslavil 50. výročí působení v kněžské službě, 20 let působil v utajení. Farníci jej, kromě jiného, obdarovali společnou modlitbou. Záštitu nad poutí převzali Její Císařská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko – Lotrinská a Dr. Michael Macek. Přítomni byli také členové Řádu svatého Lazara, vlajkonoši zemí Koruny české a zástupci místního sboru hasičů ve slavnostních uniformách. Po Mši svaté následovalo občerstvení na místní faře a dostatek příležitosti k rozmluvám. Byl to požehnaný den a jedna z mála příležitostí k setkání se členy královské rodiny u nás v Markrabství moravském.

31. 8. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 8/2018 vychází

Zelení a doba
     Venkovní teploty nám o nějakých deset stupňů poklesly, ale než nám nastanou klasické podzimní plískanice, musíme toho ještě hodně stihnout. Nejprve se ale ohlédneme za Anenskou poutí na Staré Vodě, kde budou pracovní i kulturní aktivity pokračovat i v měsíci září. Proběhlo slavnostní svěcení pramene císaře Karla I. i pouť za obnovu Českého království, byla odhalena pamětní deska k 50. výročí okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy. V září nás čeká setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“, s Bc. Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky Soběsuk, záštitu nad poutí k Panně Marii Určické převzala arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská, bohatou náplň mají střelecké slavnosti v Litovli, nesmíte vynechat ani Bystřické selské trhy. Hezké babí léto. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


23. 8. 2018

VI. pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýnu

     V neděli 26. srpna ji uspořádalo Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraji. Sešli jsme se opět na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem, tentokrát za docela chladného a deštivého počasí. Objevujeme zde nový rezervační systém, který umožňuje výjezd automobilů až nahoru k bazilice Nanebevzetí Panny Marie a to vždy 50 osobních vozů do 13.00 a 50 po 13. hodině. Protože na displeji zařízení svítí pro dnešní dopoledne ještě 25 volných výjezdů, odoláváme pokušení, rozebíráme si zemské prapory a kolem hrobky rodiny Laudonů, majitelů místního zámku, šplháme za tónů rakouských a slovinských lidových písní vzhůru po červené a modré turistické značce. Protože jsme většinou podcenili teplé oblečení, udržujeme celkem slušné tempo. Dostáváme se na dlážděnou lesní Císařskou cestu a stoupáme k Vodní kapli, kde se občerstvujeme z místního pramene a po krátké modlitbě se dostáváme po schodišti k bazilice. Po posilující Mši svaté v 10.15, věnované rodinné tématice, přecházíme kolem větrné elektrárny ke kapli sv. Kříže, která je zároveň rozhlednou. Pamětní deska připomíná, že 1. září tomu bude 121 let, kdy zde císař František Josef I. položil základní kámen. Pokládáme zde kytici se stuhou „Deus Rex Patria“ a „Viribus unitis“ (společnými silami), což bylo jedno z jeho hesel. V debatě o jeho životě někdo z přítomných připomíná skutečnost, že kromě mnoha jiných pozoruhodných vlastností měl také rád zvířata. Na radu svých generálů, aby do armády zavedl tanky, prý reagoval poznámkou: „Koně by si nezvykli….“ V klidném rozjímání scházíme zpět do Bystřice pod Hostýnem a občerstvujeme se v místní restauraci „Zahájené“ obklopené parkem. Děkujeme členům Matice Svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

11. 8. 2018

Svěcení pramene císaře Karla I.

     Dne 27. 11. 2017 se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české podařilo označit pramen, který pojmenovali po posledním rakouském císaři a českém králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka a mostu spojující státní silnici s příjezdem k hradu Navarov. Akci zorganizoval praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby, než Jirka tento zapomenutý pramen nalezl a vyčistil, voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně Jirka Šubrt vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zároveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Věříme, že tento počin poslouží kolemjdoucím a zároveň bude sloužit i jako připomínka našeho posledního císaře. Slavnostní požehnání pramene, které provedl otec Vít Rozkydal, spolupořádané Svazem c.k. vojenských vysloužilců a Korunou Českou, se uskutečnilo dne 11. srpna 2018 od 10:30 hodin.
Video ze svěcení pramene císaře Karla I.

31. 7. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 7/2018 vychází

Zelení a doba
     Přesouváme se pomalu do druhé poloviny prázdnin, ohlédneme se za historickou vycházkou po bojišti u Tovačova a za dobovým lukostřeleckým turnajem, nakoukneme do aktuálního dění na FAMU, s historikem Bc. Jánem Kadlecem budeme pokračovat v poznávání drobných památek Plumlova, zavzpomínáme na rok 1968, pozveme Vás na oslavy 120. výročí otevření rozhledny na Biskupské kupě, můžete přiložit ruku k dílu v rámci managementového tábora v Ondraticích, nebo vyrazit na Pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, prostějovského sdružení ekologické výchovy Iris, kulturních akcí na zámku v Konici i ve Velké Bystřici. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


21. 7. 2018

Lukostřelecký dobový turnaj v Pňovicích

     Píše se rok 1450. V kraji zavládl mír a klid. Ješek ze Sovince, pán panství Pňovského vyzývá střelce z luku, aby se dostavili na 9. ročník v sobotu 21. 7. 2018 v odpoledních hodinách na hřišti v Pňovicích u Litovle.
     Tato slova na pozvánce zvala všechny milovníky lukostřelby k tradičnímu klání a zároveň předznamenala jeho atmosféru. Za solidního počasí vyrostl na místním fotbalovém hřišti středověký tábor, řada účastníků nosila dobové oblečení. Střílelo se z jednoduchých luků bez mířidel, náhodným účastníkům byl luk zapůjčen. Pokud někdo očekával, že lukostřelba je doménou pouze mužů, musel svůj názor poopravit. Dámy se jak do střelby na terč, tak na figuru středověkého bojovníka pustily se stejnou vervou. Akce byla podpořena Korunou Českou, další ceny věnovali Fantasy obchod, výroba a prodej luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce mečů Had, Comics city, Sartor, výrobce Batwatů U dvou Lasiček. Organizátor celého klání, spolek Kirri, vznikl v roce 2007. Od začátku se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová umění. Za dobu své existence uspořádal, nebo se podílel na více než 200 kulturních nebo sportovních akcích a také na natáčení historických filmů Jan Hus – cesta bez návratu a Marie Terezie.

Kontaktní osoba: David Křížan tel.: 728 413 069, kirri@email.cz


14. 7. 2018

Tovačovská vycházka po bojišti z roku 1866 a pieta v Dubu

     Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u kříže vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét pro udržování památek z války roku 1866 seznámil 49 návštěvníků s příčinami a průběhem prusko-rakouské války až do tovačovské srážky, ke které došlo 15. července 1866. Účastníci vycházky se poté přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety, s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad a nakonec zde byla položena kytice od města Tovačov. Bylo také vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde Jiří Jemelka všechny seznámil s historií této zajímavé památky. Je třeba poděkovat členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín) za doprovod po bojišti a ukázky střelby z historických zbraní. Vycházce předcházel v 9 hodin krátký pietní akt u kříže na náměstí v Dubu nad Moravou. Po krátkém seznámení s událostmi roku 1866 farář Jan Kornek pronesl modlitby za padlé vojáky v obvodu městyse. Starosta Dubu Ivo Čečman poté společně s místostarostou Lubomírem Vaňákem a členy rady Pavlem Piňosem a Karlem Lónem položili ke kříži na náměstí věnec a členové klubů vojenské historie pak ukončili pietní vzpomínku čestnou salvou.

Mgr. Jiří Synek, Komitét 1866


30. 6. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 6/2018 vychází

Zelení a doba
     V čase prázdnin a dovolených se ještě objektivem Blanky Martinovské ohlédneme za Svátky města Olomouce a průvodem ke cti sv. Pavlíny, patronky města. Prázdninová nabídka nejrůznějších kulturních aktivit je velmi pestrá, zahrnuje například Helfštýnskou pouť s ekumenickou bohoslužbou a přímluvou za mistry kováře, tradiční historickou vycházku po bojišti u Tovačova, mezinárodní setkání mistrů řemesla kolářského a kočárnického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů Josefkol, v srpnu nás čeká Mohelnický dostavník a víkendový managementový tábor v Ondraticích u Prostějova. Na řadu akcí Vás pozve Josef Čermák ze spolku PagoPago, rušno bude ve Velké Bystřici i na skautských akcích. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


1. 6. 2018

Průvod ku cti sv. Pavlíny

Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce. Stala se jí 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat. Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv. Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ku cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města. Také v letošním roce přijali pozvání pana primátora vlajkonoši zemí Koruny české, kteří předvedli Olomoučanům zemské prapory.
31. 5. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 5/2018 vychází

Zelení a doba
     Také v tomto čísle pod vedením Bc. Jána Kadlece zalovíme v drobných památkách Prostějovska, ohlédneme se za výsledky anket Ropák roku a Zlatá perla roku, podíváme se, kudy se ubírá česká kinematografie, v rámci letošního ročníku Noc kostelů bylo možno navštívit 1509 kostelů a modliteben, nasajeme atmosféru jízd zvláštních vlaků na trati Tovačovka. Skauti se činili při dalších úpravách poutního místa Stará Voda na Libavé a budou pokračovat zase 21. a 22. září. Pozveme Vás na vycházku po bojišti u Tovačova i na tradiční setkání milovníků řemesla kočárnického Josefkol v Čechách pod Kosířem, zajímavý řemeslný jarmark můžete navštívit na zámku v Konici. Měsíčník vychází s podporou Koruny České.


26. 5. 2018

Zvláštní vlaky k oslavě Dne dětí na „Tovačovce“

Kdo by neznal jedenáctikilometrovou železniční lokálku, klikatící se úrodnou krajinou střední Hané mezi jejími největšími městy Kojetínem a Tovačovem. Trať je známá tím, že po ní už od roku 1981 nejezdí pravidelné osobní vlaky, ale naopak výrazně ulehčuje okolním silnicím tím, že po ní proudí významná část místní nákladní zátěže – zejména štěrkopísky ze skašovských jezer a dnes už opět i prefabrikáty z tovačovského závodu GOLDBECK.

Od roku 2007 se na trati pravidelně objevují i příležitostné zvláštní osobní vlaky, o jejichž organizování se stará zapsaný spolek Kroměřížská dráha. Za uplynulých 11 let už spolek na trati uspořádal 44 akcí se zvláštními vlaky a ta poslední tedy otevřela dvanáctou sezónu. Soupravu zvláštního vlaku tvořila stylová souprava z 50. let minulého století – roztomilá zelená malá parní mašinka „BéEska“, trojice červených vagónků typu Clm s dřevěnými lavicemi a rovněž červený motorový vůz M131.1 „Hurvínek“. Zatímco parní lokomotivu BS200, vyrobenou v roce 1954 v pražské továrně ČKD a po celou svou provozní kariéru sloužící v cukrovaru v Němčicích nad Hanou, z totálního vraku zprovoznil a dodnes provozuje brněnský spolek Klub přátel kolejových vozidel, motorový vůz „Hurvínek“ byl pro tuto akci zapůjčen z brněnského depa Českých drah.

Za zmínku ale určitě stojí také fakt, že tovačovská dráha má po letech úpadku opět velkou naději na návrat pravidelné osobní dopravy. Prvním krokem k tomuto znovuzrození učinili společně město Tovačov, Mikroregion Střední Haná, závod GOLDBECK Tovačov a právě spolek Kroměřížská dráha podepsáním Společné deklarace zájmu o trať Kojetín – Tovačov v dubnu tohoto roku.
Deklarace doslova uvádí, že „Jednoznačným cílem všech zúčastněných stran je přivést trať Kojetín - Tovačov v horizontu let 2025 až 2030 do stavu moderní regionální dráhy, která při využití návazností na spoje revitalizované hlavní tratě Brno – Přerov a taktéž modernizované tratě Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí/Zlín převezme na poli veřejné dopravy páteřní roli v dopravní obslužnosti regionu.“.
Prvním krokem k naplnění tohoto cíle by mohlo být zahájení pravidelné sezónní dopravy mezi Kojetínem a Tovačovem o všech letních víkendech, které se připravuje už pro rok 2019. Zda se podaří tyto vize naplnit, to bude záviset také na zájmu a podpoře ze strany široké veřejnosti. Osudy toho projektu můžete sledovat na www.prototypy.cz/tovacovka. Foto: Michal Boček.

Rostislav Kolmačka


30. 4. 2018

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 4/2018 vychází

Zelení a doba
     Filipojakubskou nocí jsme se přesunuli do Měsíce sazenic, rozkvétající přírodu kopíruje také pestrá nabídka v našem měsíčníku. Bc. Ján Kadlec Vás provede památkami Mostkovic na Prostějovsku, skauti přivítají každou pracovitou ruku při obnově historického poutního místa Stará Voda u Libavé a kde si můžete procvičit i angličtinu a polštinu. Zájemci o architekturu si mohou s Mgr. Martinou Mertovou projít zajímavé objekty Přerova vybudované v meziválečném období, z nabídky Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově připomeňme alespoň Odemykání studánek či exkurzi za léčivými bylinkami, mnoho zajímavých akcí a výstav připravila Knihovna města Olomouce a Dům dětí a mládeže. Vernisáže zajímavých výstav budou i na zámku v Konici, Regionálním muzeu Dobromilice či v Barokní sýpce Ludéřov. No a již v předstihu bude třeba si naplánovat čas na XI. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem.


28. 4. 2018

Audience u císaře Karla I.

     28. dubna 2018 proběhla na zámku v Brandýse nad Labem k příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouského v Brandýse a k výročí návratu Palladia země české roku 1638 tradiční Audience u císaře Karla I. Konala se pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, kterého na setkání zastoupil jeho mladší bratr arcivévoda Georg a jeho sestra arcivévodkyně Gabriela. Slavnostní nástup vojenských historických jednotek doprovázela Hudba Hradní stráže. Přihlížející byli svědky slavnostní ekvipáže Kinského koní v kočáru Mylord z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. V rámci Audience bylo také oznámeno zřízení české zemské delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu domu Habsbursko – Lotrinského. Jedním z prvních rytířů je předseda spolku Radecký Jan E. Bárta. Z Prahy Braníka byl vypraven také historický parní vlak. Více informací: www.audience-brandys.cz.Foto: Kamil Voděra


18. 4. 2018

Znovuodhalení pamětní desky R. Eitelbergerovi

     V den výročí úmrtí Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817 – 1885) a sto třicet let od osazení původního památníku si 18. dubna u nároží Domu armády řada Olomoučanů připomenula odkaz slavného olomouckého rodáka a zakladatele památkové péče v Rakousku – Uhersku, prvního profesora dějin umění na vídeňské univerzitě a zakladatele tamního Uměleckoprůmyslového muzea (dnešní MAK) a Uměleckoprůmyslové školy. V průběhu slavnostního setkání došlo ke znovuodhalení jeho pamětní desky, která od válečných let čekala na svoji obnovu. Na obnově památníku se podíleli: Spolek Za krásnou Olomouc, Statutární město Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, Přátelé Moravské galerie Brno, Univerzita Palackého v Olomouci, Museum für Angewandte Kunst ve Vídni a individuální dárci z řad nejširší veřejnosti. Tak jako on propagoval architekturu, umělecká řemesla a potřebu péče o ně, cítí také členové Spolku Za krásnou Olomouc, že jsou povinováni pečovat o jeho pozapomenutý odkaz.Foto: Blanka Martinovská


Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 3/2018 vychází

Zelení a doba
     Období půstu je u konce, ve svém nitru jsme oddělili zrno od plev a novou krev do žil nám jistě přinese oslava Velikonoc. Na zámku ve Šternberku je připraven velikonoční jarmark a speciální prohlídky, ožívá i Černá věž v Drahanovicích. Jindřich Andrš nám umožní nahlédnout do současných trendů naší kinematografie, Josef Čermák z ekologické organizace PagoPago nás upozorní, že třídění odpadů bez jejich minimalizace ze strany nás spotřebitelů je pouze slepou uličkou. Dozvíme se, proč se špačkům, drozdům a skřivanům letos z teplých krajin moc nechtělo, bilancují myslivci na Olomoucku, v Brandýse se chystá tradiční kulturní a společenská akce „Audience u císaře Karla I.“ pod záštitou jeho vnuka a arcivévody JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského. Na tomto setkání se bude podílet také Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Časopis vychází s podporou Koruny České.


31. 3. 2018

Zahájení turistické sezóny

     Celkem 15 obcí navštívil cestovní kočár na zahájení turistické sezóny v Muzeu historických kočárů v Čechách pod Kosířem, spřežení doprovázené hlídkou I. Hulánského regimentu při něm urazilo více než 50 kilometrů. Kromě váženého cechmistra kočárnického Václava Obra vezlo spřežení také vyslance JCKV Karla I., potomka uznávaného stavitele kočárů Václava Brožíka z Plzně a také lidové muzikanty a umělce. V Plumlově a ve Slatinicích probíhalo krmení koní, na jednotlivých zastávkách se po slavnostních projevech také zpívalo, tančilo, hodovalo i vyplácelo kolomazné. Nikdy nechybělo také pozvání na XI. ročník Josefkolu 21. - 22. července 2018 v Čechách pod Kosířem.

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 2/2018 vychází

Zelení a doba
     Vlna tuhých mrazů pomalu opadá a život se vrací také na hrady, zámky a tvrze. Jako jedni z prvních zahájili sezónu na zámku ve Šternberku, což bylo spojeno s instalací nové tapiserie. Muzeum kočárů, v čele s cechmistrem kočárnickým panem Václavem Obrem, zahájí svoji činnost slavnostní projížďkou cestovního kočáru po pamětihodnostech Olomouckého kraje v doprovodu lidových muzikantů a jízdní hlídky 1. hulánského regimentu. Bc. Ján Kadlec Vás pozve na další putování po drobných památkách Kostelecka, pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce, ve Velké Bystřici Vás naučí uplést pořádný tatar, do přírody můžete vyrazit na akce SEV Iris. Časopis vychází s podporou Koruny České.


24. 2. 2018

Ideová a programová konference Moravského zemského hnutí (MZH) v Brně

     V pohostinných prostorách gymnázia „Akademie“ v Brně – Líšni proběhlo 24. února další setkání příznivců nově se rodícího politického subjektu. Setkání zahájil předseda přípravného výboru Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. MZH se hlásí k odkazu Společnosti pro Moravu a Slezsko, která byla založena 20. května 1968. Chce se profilovat jako strana proevropská a regionalistická se snahou zapojit do úsilí o obnovu moravské a slezské samosprávy co nejširší vrstvy společnosti. Naplnění tohoto cíle by bylo jednak nápravou jednoho z důsledků komunistického puče z února 1948, kterým byla likvidace České země a Moravskoslezské země, jednak naplněním evropského principu subsidiarity (tedy principu rozhodování na co nejnižším stupni samosprávy). Znamenalo by to posílení suverenity občanů, jejich svobody a zodpovědnosti. V neposlední řadě by návrat k zemskému uspořádání byl v souladu s Preambulí Ústavy ČR. MZH naopak důrazně odmítá prvky nacionalismu a šovinismu, podporuje princip zastupitelské demokracie. Za Korunu Českou, která sleduje v řadě oblastí podobné cíle, se zapojil do bohaté diskuse Pavel Andrš.

Ekologický a kulturní měsíčník Zelení a doba č. 1/2018 vychází

Zelení a doba
     Redakce časopisu s kolektivem příznivců a přispěvatelů otevřela 27. ročník vydávání měsíčníku. Bc. Ján Kadlec pokračuje ve svém putování po Kostelecku tentokrát návštěvou Štarnova a Novosad. Ohlédneme se za dobročinným plesem Koruny České, pozveme Vás do Vídně na pouť k hrobu císařovny Zity, 18. března Vás čeká v Muzeu historických kočárů seminář „Parkové kočáry a oblékání v nich“, Josef Čermák z ekologické organizace PagoPago se v otevřeném dopisu občanům Litovle věnuje problematice hospodaření s vodou. Ptákem roku 2018 je sýček obecný. Jindřich Andrš odhaluje některé kontury rodícího se dokumentu „Z horníka programátorem ?“ Představuje se Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.


9. 2. 2018

VIII. ples Koruny České v KD Lola v Olomouci

     V útulných prostorách taneční školy Lola Dance na Novém Světě a v komorní atmosféře se sešli účastníci dobročinného plesu pořádaného Místní společností Koruny České v Olomouci. Výtěžek plesu putoval Nadačnímu fondu Olomoucké koalice neziskových organizací. Celým večerem provázela přítomné uznávaná olomoucká kapela Fantajm, program obohatili tanečníci taneční školy Lola, taneční pár Dominik Vaverka a Aneta Zymová z tanečního klubu Olymp Olomouc, žonglér Jan Hlavsa, hudební uskupení Jazzberg i trubači Koruny České. Pilo se Bergundské šedé a Merlot od vinaře MgA. Josefa Petra.

27. 1. 2018

Ohlédnutí za prezidentskou volbou

13. 1. 2018

Slavnostní bohoslužba k 57. výročí narození Karla Habsbursko Lotrinského

     11. ledna oslavil 57. narozeniny Karel Habsbursko Lotrinský, vnuk posledního českého krále Karla I. Na jeho počest tradičně uspořádali členové Místní společnosti Koruny České ve Strážnici slavnostní bohoslužbu, kterou celebroval P. Mgr. Vít Rozkydal a na varhany doprovodil člen Koruny České Miroslav Pošvář. Na závěr zazněl také Svatováclavský chorál a Císařská hymna. Přítomni byli také členové Sdružení monarchistů Brno a členové historických vojenských jednotek v uniformách. Setkání pokračovalo posezením v Kozojídkách, kde jsme byli hosty vinaře pana Kubici. Rokování a zpěv zde trvalo až do ranního kuropění.

www.karlvonhabsburg.at


prosinec 2017

Vánoční proslov Karla von Habsburg

Milí přátelé,
je dobré v tomto čase bilancovat naše názory. Jsem rád, že všechny strany Rakouska se hlásí k EU. Evropa je natolik důležitá a projevy, které by směřovaly proti evropské myšlence, jsou nešťastné. Někdy to opravdu trvá, když se má 28 států sjednotit na určitém společném názoru. V Bruselu i Štrasburku se o tom hodně hovoří. Je mnohé co by se mohlo v Evropě zlepšit. Je to ale v každém případě lepší, než kdyby se o tom nediskutovalo.
Evropa by se měla koncentrovat na to, aby nevznikaly jednotlivé nacionalistické státy. Záleží nám na vzájemné solidaritě, což je náš nejdůležitější úkol. Subsidiarita, jako společenský princip rozhodování na nejnižší možné úrovni, by neměla oslabovat potřeby jednotlivých národů a zároveň by neměla jít proti EU.
Jednotlivé země by mohly řešit mnohé věci na svém území samostatně. To znamená posílení suverenity občanů, jejich svobody a zodpovědnosti.
Ne paternalistický stát. Mělo by jít o osobní svobodu, svobodu vyznání, náboženství, autonomii rodiny, osobní vlastnictví, svobodné hospodaření. Na prvním místě tedy musí stát svoboda a právo, pocit bezpečí a jistoty, o níž se nedá pochybovat.
Naše iniciativa PESCO je hrdá na to, že se může intenzivně podílet na těchto záležitostech.
Ale dá se dělat i více.
Rakousko má na území východní Evropy velmi dobrý zvuk. Bez míru na Balkáně nebude mír v Evropě. Rakousko jako silný partner těchto východoevropských států se musí zaměřit na dobrou spolupráci s těmito státy. Jde o šest balkánských států - Albánie, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Srbsko. Chceme pomoci posílit jejich vzájemnou spolupráci.
Zvláštní pozornost musíme věnovat otázce týkající se Ukrajiny. Ukrajina potřebuje jasnou evropskou perspektivu.
Historické a kulturní spojení Rakouska se svými sousedními středoevropskými zeměmi a kulturní společenství střední Evropy by mělo být základem nové spolupráce. Toto poslouží nejen k vyjadřování zájmů jednotlivých zemí EU, ale pomůže to překonat narůstající názorové rozdíly bývalých členů EU i východních států EU.
Ostatně Evropa je naše společná věc. Nezapomínejme na to v tomto novém roce.
Přeji vám a všem lidem, kterým tato myšlenka leží na srdci, veselé Vánoce a požehnaný nový rok.

Překlad: MgA. Patrik Vlček


17. 11. 2017

Moravské zemské hnutí v Brně

V Brně jednal přípravný výbor Moravského zemského hnutí

     V útulné kavárně „Podnebí“ nedaleko JAMU se v den připomínky výročí událostí 17. listopadu sešla skupina moravských patriotů, aby ze svého středu vybrala pětičlenný přípravný výbor nově vznikajícího politického uskupení s názvem Moravské zemské hnutí. Jeho cílem je obnova tradičních regionů – Čech, Moravy a Slezska – a jejich vybavení příslušnými samosprávnými kompetencemi, což podle účastníků je nejlepší obranou proti sílícímu centralismu a tlaku nedemokratických sil. Uskupení se hlásí k politickému středu, má blízko k idejím regionalismu a váží si křesťanské etiky. Důstojné postavení Moravy v rámci našeho státu považuje za součást skutečné svobody, princip zemského vlastenectví za důležitou podmínku rozvoje našich zemí a naplňování odkazu našich předků. Prvním úkolem zvoleného přípravného výboru je získání tisíce podpisů nutných pro registraci politického hnutí s cílem zúčastnit se již komunálních voleb v roce 2018. Sídlem bude tradiční moravská obec Dačice. Setkání se účastnila také PhDr. Marie Dluhá, sestra Doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc., zakladatele Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezska, čestného předsedy Českomoravské strany středu. Za Korunu Českou pozdravil přítomné Pavel Andrš.

28. 10. 2017

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii. Již počtvrté se proto 28. října ve 14.00 hod. na Žerotínově náměstí u secesní vily Primavesi začal formovat průvod vyzbrojený zemskými prapory, transparenty a byla vidět i vlajka pořádající organizace Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska). Mocným spojencem letošního pochodu se stala dechová hudba „Vaše Kapela“. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš poté přivítal všechny účastníky a připomněl některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které přineslo zemím Rakousko Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském náměstí státní samostatnost s tím, že všechny zákony a nařízení R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, zda budeme monarchií, nebo republikou, se rozhodne později prostřednictvím referenda, nebo voleb. Národní výbor se mezitím přeměnil v revoluční Národní shromáždění, které 14. 11. 2018 poté vyhlásilo republiku. Za zvuku virblu a s pocitem účastníků oslav 99. výročí vzniku samostatného Českého království se tedy vydáváme na pochod centrem města a svoji pouť končíme na Václavském náměstí před katedrálou. Zde se loučíme s kapelou a oslava dnešního, a pro nás opravdu svátečního dne, pokračuje v salonku restaurace U Huberta. Byly to požehnané chvíle.

20. - 21. 10. 2017

Volby do Poslanecké sněmovnyDěkujeme všem, kteří nenechali svůj hlas propadnout …
30. 9. 2017

O pohár sv. Václava

     Již druhý ročník setkání myslivců a přátel myslivosti uspořádali poslední zářijovou sobotu myslivci Mysliveckého spolku Blata Hněvotín za podpory Koruny České. Součástí tohoto setkání bylo kromě uctění památky sv. Václava také soutěž ve střelbě na asfaltové terče. Součástí programu byla také střelba z luků a kuší zajištěna ve spolupráci s historickým spolkem Kirri z Pňovic. Nastoupené účastníky přivítal předseda zdejšího Mysliveckého spolku Luděk Nezhyba slovy: „Vážení střelci, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás přivítal na naší střelnici Výrovka, kde pořádáme již druhý ročník střeleckého závodu o Pohár sv. Václava. Bereme to jako přátelské setkání, kde nezáleží na výsledku střeleb. Chceme společně uctít památku patrona naší země, který také stál u samého počátku naší Myslivosti. Přibližně z této doby je např. lovecký dvorec Zbečno při řece Mži, k němuž náležela také hodnost lovčího.“ Poté jsme výstřelem z historické zbraně a chvílí ticha uctili památku váženého člena Koruny České pana Otty Palatého. Potom se již rozběhl program setkání, který trval až do odpoledních hodin. V závěru střelecké soutěže všem vyhodnoceným střelcům předali poháry a věcné ceny předseda MS Blata Hněvotín Luděk Nezhyba společně s hospodářem MS Pavlem Tomanem. Ti také poděkovali všem sponzorům a zejména pak panu Ing. Vladimíru Procházkovi z Lešan, který nám zapůjčil vrhací zařízení.

Rudolf Krč


3. 9. 2017

Slavnostní odhalení informační desky - Branky

Dú Valaši dú, z Branek na horu…

… a ani déšť, ani vítr jich nezastaví…

     3. 9. 2017 - Branky (Valašsko): Téměř zapomenuté místo se donedávna nacházelo mezi horami Petříkovec (532 m n.m.) a Píšková (578 m n.m.), v prostoru ohraničené čtyřhranem kdysi chudých valašských obcí Branky, Poličná, Jarcová a Oznice. Mezi těmito horami se nachází lokalita „Na Pasekách“, odkud JCKV František Josef I. sledoval Císařské manévry začátkem září 1897. K 120. výročí se konalo 3. 9. 2017 slavnostní odhalení informační tabule u opraveného pískovcového pamětního kamene.

     I když ranní počasí ani jeho předpověď nevěstilo nic dobrého, přesto na základě pozvánky iniciátorů akce již v časných ranních hodinách vyrazila z domovů řada místních a také monarchistů do uvedeného prostoru. Po krátkém seznámení, interview a pořadatelských instrukcích vystoupali pořadatelé, vlajkonoši a trubači na lesní rohy v mysliveckých stejnokrojích po dřevěném schodišti na prostranství u pamětního kamene. Po zaznění fanfáry starosta Branek František Svoboda přivítal hosty, zdůvodnil přítomným smysl akce, kterým je přiblížit místní historii i procházejícím turistům formou informační tabule. Ing. Jiří Daněk z Otrokovic jako autor informační tabule se poté poněkud podrobněji věnoval detailům lokálního střetu, který byl součástí Císařských manévrů v Bystřici pod Hostýnem roku 1897. Mezitím se ze skromného mrholení důkladně rozpršelo a rozfoukalo, ale ani to nezabránilo pokračování slavnosti. Následovalo slavnostním odhalení a fotografování. Závěrem poděkoval pan starosta hostům, účastníkům i sponzorům (lokální řeznictví, palírně a dalším), starostům okolních obcí a vyjádřil víru v další pokračování setkání další pořadatelskou obcí, když účastníků dnešního slavnostního setkání bylo cca 150. Mnoho místních si přišlo prohlédnout toto historické místo, které doposud znali jen z doslechu. Následovalo malé pohoštění v podobě guláše z vysoké, domácích zákusků a místní slivovice, která přišla skutečně vhod v tomto nevlídném počasí. Oproti původnímu záměru byla vypuštěna plánovaná beseda s účastníky, část účastníků proto pokračovala do Valašského Meziříčí, kde si během dvou hodin v příjemném prostředí restaurace Modrá Hvězda vyměnili názory na uskutečněnou akci i aktuální dění.

Text a foto:
Miroslav Pauřík
Sdružení monarchistů Brno
27. 8. 2017

5. pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýně

     Opět po roce jsme se sešli na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem, abychom po motlitbě a za zpěvu písně „Jesu Kriste štědrý kněže“, vyzbrojeni zemskými vlajkami, začali stoupat po červené a modré turistické značce vzhůru. Panovalo teplé počasí, ale občas nás osvěžil i lehký vítr, což jsme ocenili zejména v prudším úseku do Chvalčova a na Císařské cestě. Občerstvujeme se u Vodní kaple a k bazilice Nanebevzetí Panny Marie to již netrvá dlouho. Po posilující mši svaté v 10:15 hod. se přesunujeme ke kapli sv. Kříže, kde pokládáme kytici a zpíváme Svatováclavský chorál u pamětní desky připomínající skutečnost, že 1. září tomu bude 120 let, kdy císař František Josef I. položil základní kámen kaple, která je zároveň rozhlednou, což považujeme za velmi symbolické využití. Připomínáme si jeho výrok „mým úkolem je chránit moje národy před jejich politiky“ v kontextu s požadavkem, který zazněl v dnešních přímluvách: „Připomínejte svým politikům zákon Boží“. Děkujeme členům Matice Svatohostýnské i Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

13. 8. 2017

Odhalení sochy císaře Františka Josefa I. ve Světlé u Boskovic

     Socha císaře Františka Josefa I. byla ve Světlé obnovena po 100 letech. Původně byla odhalena v roce 1908 v roce 60. výročí vlády císaře, kdy byl v okolí vysazen lipový háj. V roce 1918 byla socha pobořena, ale dva zásadní fragmenty byly uchovány v domě č. p. 1, který vlastnili manželé Šléglovi a v nemovitosti patřící panu Lubomíru Dvořákovi. Panu restaurátorovi Alanu Doupalovi ze Šternberka se potom podařilo podle dobové fotografie sochu sestavit. Všem uvedeným pan starosta Ing. Jiří Cigánek za jejich přínos poděkoval, zmínil také skutečnost, že František Josef I. řídil osudy Rakouska Uherska dlouhých 68 let, že šlo o panovníka velmi pracovitého, šetrného, dochvilného, ale i konzervativního. Se svým krátkým projevem a zdravicí vystoupil také starosta obce Pohleď u Světlé nad Sázavou Jindřich Holub, zde byla obdobná socha odhalena v minulém roce. Slavnostnímu odhalení předcházela Mše svatá, přítomni byli také členové a vlajkonoši Koruny České. Video z této slavnostní akce, jehož autorem je Zdeněk Svoboda, je k dispozici na: https://youtu.be/4V6wN23eHRk.

29. 7. 2017

Lukostřelecký dobový turnaj v Pňovicích

     V obci Pňovice se dostavili lukostřelci na 7. ročník Lukostřeleckého dobového turnaje obce Pňovice, který se udál v sobotu 29. 7. 2017 v odpoledních hodinách na hřišti v Pňovicích u Litovle.

     V sobotu 29. 7. se fotbalové hřiště v obci Pňovice na Litovelsku poměnilo v středověký tábor z 15. století. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie a to na dětskou a pro dospělé.
     V dětské kategorii zvítězil Honza Lakomý z Loučky. Jako první cenu získal roli v historickém filmu, který se bude natáčet na Olomoucku v tomto roce na podzim Ondřejem Vetchým v hlavní roli.
     Celkem bylo 15 možností na umístění a následné vybrání ceny ze stolu hojnosti. Nejvyšší mety byli král a královna turnaje. Přičemž si post Královny turnaje již po několikáté vystřílela Monika Hrubá z Pňovic. Další disciplíny byly Královská ústupovka, střelba na Živý terč v podobě terče s postavou útočícího vojáka v životní velikosti a na závěr proběhla střelba na válečky.
     Návštěvníci mimo lukostřelecké disciplíny mohli shlédnout ukázky středověkých palných a střelných zbraní. Z palných zbraní se střílelo z arkebuzy, hákovnice a zmenšeného modelu houfnice. Ze střelných a metných zbraní proběhli ukázky pískacích šípů a střelba z husitského praku. Dále mohli navštívit dobový tábor se zbrojnicí s komentovanou prohlídkou a ukázkami zbraní.
     Počasí bylo skvělé slunečné. Celá akce se vedla v poklidném rodinném duchu.
     Akce byla podpořena Korunou českou. Další ceny věnovali Fantasy obchod, výroba a prodej luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce mečů Had, Comics city, Sartor, Středověké tržiště, Masáže Pňovice, Levandulový statek, Medarka – včelí produkty, Sartor – dobové látky, výrobce prošívané zbroje U dvou lasiček, Výrobna dortů Třešnička na Dortu z Litovle.
     Historický spolek Kirri vznikl v roce 2007 pod názvem Kirri o.s. Od začátku své existence se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová umění.

Kontaktní osoba: David Křížan tel: 728 413 069, kirri@email.cz

15. 7. 2017

Vycházka po bojišti u Tovačova

     15. července 2017 se konala již tradiční vycházka po tovačovském bojišti pořádaná Komitétem 1866 a městem Tovačov, kterou vedl technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek. Akce, které se i navzdory ne příliš příznivému počasí zúčastnilo 25 návštěvníků, byla zahájena u kříže nedaleko starého mlýna. Odtud se pokračovalo k pomníku na hrázi Skašovského rybníka a pak městem Tovačov ke kříži na konci Olomoucké ulice. K pomníku u Bezedného dolu byla položena kytice věnovaná městem Tovačovem. Díky blížící se bouřce byla zrušena návštěva u pomníku pruského podplukovníka Behra a vycházka byla již za hustého deště zakončena u ústředního pomníku bojiště. Je třeba poděkovat všem, kteří se jakkoli na přípravě a průběhu vycházky podíleli – městu Tovačov, zastoupenému na vycházce starostou Mgr. Bc. Leonem Bouchalem a kastelánkou zámku Květou Zajícovou, za údržbu okolí pomníků a technické zajištění vycházky. Dále příslušníkům klubů vojenské historie (27. prapor polních myslivců – Jan Juna, Jan Březina, 8. pěší pluk – Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Karel Burian a 1. pěší pluk – Pavel Bednář) za provedení čestných salv u pomníků, i členům Komitétu 1866 – Václavu Hradilovi a Věře Hladíkové za položení kytice u Bezedného dolu. Akce se dále zúčastnili Ladislav Novák z Tovačova, Jindřich Bartošek z Dubu, Petr Indrák z Klopotovic a za Komitét 1866 Kateřina Mašková, Jiří Stískal, Zdeněk Studený a Miloslav Štrych.
Petr Lazurko


3. 6. 2017

II. mimořádný sněm Koruny České v Pohledi

     V útulném prostředí, nedaleko hospůdky U císaře Františka Josefa I. a Michalova statku v centru Pohledi na Vysočině proběhl II. mimořádný sněm Koruny České. Setkání jsme zahájili položením kytice u sochy JCKV Františka Josefa I. V pracovní části sněmu nás nejvíce zaměstnala zevrubná diskuse nad krátkodobým a dlouhodobým programem Koruny České, k dopracování konečného znění byla sestavena pracovní skupina. Předseda a místopředseda Koruny České potom vysvětlili záměr Předsednictva nekandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR samostatně, ale podpořit parlamentní stranu TOP 09. O tomto záměru bylo poté hlasováno, 20 členů bylo pro návrh, 5 proti. Odpůrci této strategie upřednostňovali samostatnou kandidaturu Koruny České s podporou Moravanů, Konzervativní strany a Klubu angažovaných nestraníků. Velký dík a uznání patří starostovi obce panu Jindřichu Holubovi za vytvoření zcela mimořádných podmínek pro jednání pracovního sněmu.


2. 6. 2017

Historický večerní průvod ke cti svaté Pavlíny, patronky Olomouce, která město ochránila před morem.

     Tradiční součástí Svátků města Olomouce byl také večerní průvod městem, který doprovázel ostatky sv. Pavlíny do chrámu sv. Mořice. Pozvání přijali také vlajkonoši zemí Koruny české. 13. května jsme si připomněli 300. výročí narození císařovny Marie Terezie, která během své dlouhé vlády vtiskla Olomouci neopakovatelný barokní ráz. Na její počest jsme vzali do průvodu také císařskou vlajku. Svátky města Olomouce poctila svojí návštěvou také její císařsko-královská výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská.


29. 4. 2017

Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem

Audience u císaře Karla I. 2017, díky…

Vážení přátelé společných tradic střední Evropy a příznivci vojenské historie,

     přijměte prosím poděkování za Vaši účast na patnáctém ročníku Audience u císaře Karla I., ať již jste k jejímu zdaru přispěli jako účinkující, organizátoři nebo diváci. Věřím, že jsme si v nemalém počtu důstojně připomněli významná výročí českého krále blahoslaveného Karla I. i královny Marie Terezie, jejíž nezapomenutelné památce se naše veřejnost bude pohříchu málo věnovat.

     Rád bych poděkoval jmenovitě všem – institucím, městu, správě zámku, klubům, jednotkám, souborům a sborům, sólistům a důstojníkům a vojákům, kteří neváhali vážit někdy i dalekou cestu, aby svým uměním vzdali hold tradici. Vždyť v programu Audience 2017 jsme měli možnost pozdravit české, moravské i rakouské vojensko-historické jednotky všech období od středověku po Velkou válku, koně a jezdce z Národního hřebčína Kladruby n. L. a stáje Equus Kinsky z Chlumce n. C., a náš potlesk patřil rytířským turnajům stejně jako slávě českých dělostřelců v císařském kabátě. Ve Staré Boleslavi u chrámu Nanebevzetí Panny Marie jsme položili věnec u pomníku padlých bitvy 1757, slavili Mši svatou při relikvii bl. krále Karla před Palladiem země české a ve slavnostním koncertu vedle Mozartovy Korunovační mše vyslechli krásné a dojemné písně ze zpěvníku Marie Terezie. Po celý den nám nakonec přálo zázračně dobré počasí a tak si i štáb ČT odvezl pěkné obrázky pro dokumentární pořad o tom, jak v našem národě stále žijí tradice českého království a středoevropské monarchie.

     Široký duchovní a kulturní rozměr Audience k nám znovu přivedl významné hosty ze zahraničí, ze Slovenska, Rakouska i Německa. Jménem jich všech si vám dovoluji předat poděkování představitelů Domu Rakouského v čele s Její císařskou a královskou Výsostí arcivévodkyní Gabrielou Habsbursko-Lotrinskou, vnučkou blahoslaveného krále Karla I. - chválu za vaše umění a díky vám všem za nadšení a radost, kterou s námi mohli v Brandýse sdílet.

     Tak se již dnes snad můžeme těšit na Audienci 2018 – prosím, rezervujte si termín 28. dubna 2018, kdy se, dá-li Bůh, bude na zámku v Brandýse nad Labem konat její 16. ročník, věnovaný výročím let 1618-1648 a 1638, kdy se pod záštitou císaře domů navracelo Palladium země české, roku 1848 i 1908, kdy do Brandýsa přišel „náš“ arcivévoda, blahoslavený císař a král Karel I.

Dr. Milan Novák

komandér papežského rytířského Řádu sv. Řehoře Velikého,
představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR


17. 2. 2017

VII. ples Koruny České v Olomouci

     V útulných prostorách kulturního domu Lola na Novém Světě a za hudebního doprovodu uznávané olomoucké kapely Fantajm proběhl v Olomouci další ročník dobročinného plesu, jehož výtěžek poputuje ve prospěch Nadačního fondu Olomoucké koalice neziskových organizací. Průběh večera obohatili svým vystoupením Trubači Koruny České, ve dvou tanečních vstupech zazářili mladí tanečníci z TK Olymp Olomouc Dominik Veverka a Aneta Zymová, světové parametry měl hudební vstup kapely Jazzberg, silný umělecký dojem zanechalo vystoupení historického spolku Kirri z Pňovic, za odborného vedení Romana Prokeše si každý účastník mohl vytisknout obrázek některého z našich panovníků a večer vyvrcholil bohatou tombolou. Vynikající Tramín a Modrý Portugal tradičně zajistil vinař MgA. Josef Petr.

20. 1. 2017

Vernisáž výstavy Střípky z dějin módy v Dobromilicích

     Paní Zdeňka Mudráková ze Zlína se ve volném čase věnuje mapování historie módy. Historické módní reálie zachycuje na panenkách pro radost svou i ostatních. V současné době její sbírka čítá přes 80 kompletních modelů mapujících posledních 2040 let. Velikost použitých panenek je cca 30 cm. Veškeré součásti oděvů a módních doplňků jsou vlastnoručně zpracovány. Modely vytváří autorka dle nejrůznějších obrazů a dobových módních časopisů. Kromě studia nejrůznějších předloh zaberou hodně času různé úpravy látek včetně barvení a obstarávání veškerých materiálů k výrobě. Trvání samotné výroby je pak již otázkou náročnosti modelu a počtu detailů. Například jen vytvoření šperků pro císařovnu Josefínu trvalo šest hodin, model pro královnu Alžbětu I. Anglickou pak více než měsíc. Vyrobené modely slouží převážně k výstavním účelům.
     Výstavy a podobné akce již proběhly několikrát. Vzhledem k povaze výstavy nacházejí uplatnění především ve formě zpestření historických expozic hradů, zámků, ale i jiných akcí.
     Nyní máte tedy možnost její modely spatřit také v Regionálním muzeu v Dobromilicích, kde 20. ledna kurátorka Denisa Zatloukalová za účasti autorky a představitelů obce výstavu slavnostně otevřela.

14. 1. 2017

Slavnostní mše svatá ve Strážnici

     Slavnostní mše svatá k příležitosti 56. narozenin JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře Karla, proběhla 14. ledna v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Celebroval ji Mgr. P. Vít Rozkydal, na varhany doprovázel člen Koruny České Miroslav Pošvář. Celé setkání tradičně připravil MVDr. Jiří Čížek a Místní společnost KČ ve Strážnici. Přítomni byli i členové Spolku za obnovu Království českého a Sdružení monarchistů Brno, společně nás bylo s místními farníky cca 150 účastníků. V závěru jsme si společně zazpívali Císařskou hymnu a Svatováclavský chorál. Oslava narozenin poté pokračovala ve vinném sklepě „Vícha pod Kříbem“ v Kozojídkách, kde jsme byli hosty vinaře pana Kubici.

28. 10. 2016

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

     Potřetí jsme se letos sešli, abychom v den státního svátku dali v královském městě Olomouci najevo, jaká je naše představa státního uspořádání naší země bezmála 100 let po zániku Rakouska – Uherska. V úvodní historické poznámce připomněl moravský zemský hejtman datum 16. října 1918, kdy poslední český král Karel I. vydal svůj Národní manifest, aby usnadnil cestu nástupnickým zemím k samostatnosti, což se týkalo i zemí Koruny české. Potom jsme se již vydali vyzbrojeni transparentem a zemskými vlajkami Panskou ulicí na Dolní náměstí a sloupu Nejsvětější Trojice, kde jsme položili kytici a kolem radnice a Ztracenou ulicí jsme volným krokem došli na náměstí Republiky, poté ulicí Křížkovského a Dómskou před Katedrálu sv. Václava. Zde pořizujeme cílové foto a setkání zakončujeme v loveckém salonku nedaleké restaurace U Huberta. Byl to požehnaný den.

21. 10. 2016

 Mše svatá k poctě bl. Karla v Bouzově

     21. října uplynulo 105 let od svatby posledního českého krále Karla I. a Zity Bourbonsko-Parmské. V roce 2004 byl římskokatolickou církví blahořečen, uctění jeho památky bylo stanoveno v liturgickém kalendáři na 20. října (v Markrabství moravském Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně) a 21. října v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Mši svatou celebroval P. Metoděj R. Hofman OT, přítomni byli familiáři Německého řádu, členové rodiny Mornstein – Zierotin z Bludova a zastoupena byla i Koruna Česká. Na závěr bylo uděleno požehnání relikvií bl. Karla a rozloučili jsme se zpěvem Císařské hymny.

Podpora ve druhém kole senátních voleb

MUDr. Pavel Andrš
     MUDr. Pavel Andrš, kandidát do Senátu za Korunu Českou s podporou Konzervativní strany, strany Moravané a Klubu angažovaných nestraníků, děkuje všem svým voličům za jejich přízeň a podporu v prvním kole a přimlouvá se, aby v kole druhém podpořili primáře novorozeneckého oddělení MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
     „Bylo pro mne neštěstí kandidovat proti Lumírovi po tolika společných zážitcích při táboření, muzicírování, studiu medicíny i v průběhu lékařské praxe. S klidným svědomím ale mohu říci, že on bude ten pravý senátor.“


4. 9. 2016

Pouť k. Panně Marii Určické

     4. září proběhla pod patronátem Její Císařské Výsosti arcivévodkyně Ulriky Habsbursko – Lotrinské pouť k Panně Marii Určické, mši svatou letos celebroval Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk. Tato pouť proběhla již počtvrté. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Původně se nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes. Po mši svaté byla vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara. Přítomni byli zástupci kněžských a rytířských řádů, pozvání přijali také vlajkonoši zemí Koruny české. Celý den byla pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

3. 9. 2016

XI. Moravský zemský sněm v Olomouci

     3. září se sjeli do Olomouce zástupci místních společností Koruny České z Brna, Strážnice a Tlumačova, aby společně s olomouckými příznivci obnovení Českého království především dokončili přípravy na krajské volby. V Markrabství moravském kandidujeme ve všech třech krajích a v každém z nich máme rovněž kandidáta do Senátu. V Olomouckém kraji kandidujeme jako konzervativní koalice společně s Konzervativní stranou a Klubem angažovaných nestraníků. Setkání jsme využili také k návštěvě Oslav maršála Radeckého.

28. 8. 2016

IV. pouť za obnovu Českého království na Sv. Hostýně

     28. srpna, tedy poslední srpnovou neděli, jsme se opět sešli v Bystřici pod Hostýnem, abychom za pěkného počasí a v poklidném tempu vystoupali po lesních stezkách a Císařské cestě k Vodní kapli a po krátkém odpočinku a modlitbě i k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující bohoslužbě, vyzbrojeni zemskými vlajkami, se přemisťujeme k rozhledně a pamětní desce, která připomíná 119. výročí položení základního kamene JCKV Františkem Josefem I. Po položení kytice a zpěvu Svatováclavského chorálu vyjádřil moravský zemský hejtman uznání poutníkům, kteří přicestovali až z Prahy. Poděkoval také členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť vykonat. Pán Bůh zaplať.

20. 8. 2016

Odhalení busty Františka Josefa I. v obci Pohleď

     V sobotu 20. srpna byla na návsi obce Pohleď nedaleko Havlíčkova Brodu slavnostně odhalena busta nejdéle vládnoucího rakousko – uherského císaře Františka Josefa I. Slavnostní setkání organizoval za značného zájmu veřejnosti Spolek na obnovu Českého království. Podobných soch je v naší zemi pouze šest, všechny však byly odhaleny ještě před první světovou válkou. V letošním roce si připomínáme 100. výročí úmrtí tohoto panovníka, který vládl bezmála 68 let a jehož životním krédem bylo: „Mým hlavním úkolem je chránit moje národy před jejich politiky“.

3. 6. 2016

Historický průvod ke cti svaté Pavlíny, patronky města, která Olomouc ochránila před morem.

     Podobně jako v minulých letech přijali pozvání k účasti v historickém průvodu také vlajkonoši zemí Koruny české, kteří za svitu pochodní předvedli Olomoučanům prapory Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského. Slavnostní průvod byl ukončen uložením ostatků svaté Pavlíny v chrámu sv. Mořice děkanem P. Hanáčkem.

30. 8. 2015

3. Pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýně

     V neděli 30. srpna, v předvečer 118. výročí položení základního kamene kaple a rozhledny císařem a králem Františkem Josefem I., jsme se opět sešli na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem a vyzbrojeni zemskými vlajkami zahájili za krásného počasí výstup do obce Chvalčov a dále po turistické značce k Vodní kapli. Po krátkém odpočinku a modlitbě jsme vystoupali k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující bohoslužbě se přemisťujeme k rozhledně a kapli, pokládáme kytici u pamětní desky a krátký pietní akt ukončujeme zpěvem Svatováclavského chorálu. Moravský zemský hejtman ve svém projevu vyjádřil obdiv a uznání poutníkům, kteří přicestovali až z Prahy. Současně poděkoval členům Duchovní správy a Matice svatohostýnské za to, že nám umožnili pouť vykonat. Byl to požehnaný den.

29. 8. 2015

X. Moravský zemský sněm

     29. srpna proběhl v Hauenschildově paláci v Olomouci jubilejní 10. Moravský zemský sněm, který byl zakomponován do probíhajících Oslav maršála Radeckého, v minulosti velitele Olomoucké pevnosti a znamenitého vojevůdce. Přítomni byli předsedové místních společností z Tlumačova, Strážnice, Brna i Olomouce. Moravský zemský hejtman nejprve hodnotil období od minulého zemského sněmu, který proběhl v Kroměříži. Kromě tradičních akcí, jako např. Mše svatá k příležitosti narozenin JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského ve Strážnici, se vydařil i V. ples Koruny České v Olomouci, I. pochod za monarchii v Olomouci 28. října, či Pouť za obnovu Českého království na Sv. Hostýně 1. září 2014. Významným počinem bylo i restaurování kříže v Tlumačově a jeho zasvěcení císaři a českému králi blahoslavenému Karlovi I. 26. října 2014. K činnosti se vyjádřili také předsedové místních společností a ostatní účastníci sněmu. Hlavním úkolem pro nejbližší období je vylepšení našich www stránek a příprava krajských voleb.

1. 8. 2015

Lukostřelecký dobový turnaj v Pňovicích

     V sobotu prvního dne v měsíci srpnu léta páně 2015 se na základě výzvy Ješka Pňovského ze Sovince sešlo více než tři desítky střelců, aby srovnali své střelecké umění a byli posléze odměněni pořadatelem tohoto turnaje historickým spolkem Kirri o.s.
     Post Krále turnaje si udržel Jiří Man z Olomouce. Novou královnou turnaje, také jinak nejvýše umístěnou ženou v několika disciplínách ve střelbě z luku se stala Monika Hrubá z Pňovic. Dále byli oceněni střelci na třech místech ve třech disciplínách.
     Akce byla bohatě podpořena sponzory a partnery projektu obcí Pňovice a Korunou Českou. Hlavní sponzor je Vivedi.sk, skupina historické lukostřelby ze Slovenska. Další ceny do turnaje věnovali Fantasy obchod, výroba a prodej luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce mečů Had, Comics city, Chladné zbraně, sýrárna Orrero Tři Dvory, LH shop, výroba prošívaných zbrojí U dvou lasiček. V průběhu turnaje se objevil další sponzor turnaje a to Hospoda na Hřišti, která bezplatně podpořila pitný režim lukostřelců a zajistila občerstvení pro diváky turnaje.
     Historický spolek Kirri o.s. vznikl v roce 2007 v obci Pňovice, nedaleko Litovle, kde působí dodnes. Od začátku se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová umění. V oblasti historie je zaměřen a středověk, konkrétněji na dobu husitskou, ve které byla obec Pňovice na vrcholu svého rozmachu. Protože ji vlastnil Jan (lidově Ješek) Pňovský ze Sovince, který byl olomouckým sudím a sídlil v tvrzi v obci Pňovice. Spolek za dobu svého působení uspořádal anebo se podílel na více než 150 akcích na hradech či zámcích, převážně severní Moravy.

David Kirri Křížan


11. 7. 2015

Vycházka po bojišti u Tovačova

     U příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války se v sobotu 11. července 2015 uskutečnila již v pořadí 23. vycházka po bojišti u Tovačova pořádaná městem Tovačov a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Návštěvníci se v jejím průběhu mohli podrobně seznámit nejen s událostmi 15. července 1866 na Tovačovsku a Přerovsku, kde v tento památný den došlo k největšímu bojovému střetnutí války roku 1866 na Moravě, ale i s památkami a válečnými hroby na tomto bojišti a historií péče o ně.
     Vycházku vedl, jako již v mnoha předchozích letech, člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka a podával návštěvníkům, kterých se sešlo více než 30, na jednotlivých zastávkách odborný výklad. Účastníky vycházky doprovázeli i čtyři členové spolků vojenské historie v dobových uniformách 8. pěšího pluku a 27. praporu polních myslivců, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníků a také vystřelení čestných salv z historických zbraní. Přítomno bylo i šest členů Komitétu 1866.
     Program vycházky byl zahájen v 10.30 hod. u kříže nedaleko bývalého mlýna, kde byla vystřelena první čestná salva a kde byli přítomní také seznámeni technickým referentem Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Jiřím Synkem s průběhem bojů přímo ve městě Tovačově a s osobou podporučíka Roberta Abeleho, který zde utrpěl smrtelné zranění.
     Odtud se všichni přesunuli k zámku a poté ke kříži na Olomoucké ulici. Podrobné vylíčení bojů u Tovačova podal J. Jemelka u pomníku u Bezedného dolu a dále u pomníku pruského podplukovníka Behra, kde byl také k uctění památky padlých položen věnec věnovaný městem Tovačov. Zde bylo také krátce referováno o moravských památkách na válku roku 1866 opravených v letech 2014-2015.
     Poslední zastávka vycházky byla okolo 14.30 uskutečněna u ústředního pomníku tovačovského bojiště, kde J. Jemelka seznámil přítomné s jeho historií a náročnou opravou, která byla uskutečněna v roce 2010. Na tomto místě měli také návštěvníci možnost zakoupit publikace z produkce Komitétu 1866 a města Tovačova. Poté se již účastníci vycházky přesunuli zpět do Tovačova, kde byla vycházka v hostinci U Tří králů zakončena.

Mgr. Jiří Synek
Komitét 1866


11. 6. 2015

Jednání Předsednictva v Juditině věži

11. května od 17.00 hod. jednalo v Juditině věži u Karlova mostu v Praze Předsednictvo Koruny České. Posoudili jsme grafické návrhy nových členských průkazů a vizitek, seznámili se s průběhem příprav nových www stránek, bylo ukončeno členství těm, kteří dlouhodobě s Korunou Českou nespolupracují, naopak jsme přijali 3 nové členy. Obdrželi jsme pozvání na setkání monarchistů v Chorvatsku, naši delegaci povede čestný předseda Koruny České Václav Srb. Člen Předsednictva Jan Drnek nabídl přípravu a vytištění tradičního Monarchistického kalendáře. Velké poděkování patří předsedovi MS Praha 2, 3 a 10 panu Ing. Martinu Kukačovi, který na adrese http://pragacaputregni.cz/svet/ spustil zpravodajský souhrn nejdůležitějších událostí ze světa monarchií. Jednotlivé příspěvky jsou generovány automaticky z webových stránek s námi spřízněným obsahem.
5. 6. 2015

Historický průvod k poctě patronky města sv. Pavlíny

Historického průvodu k poctě sv. Pavlíny, patronky města Olomouce, se v rámci Svátků města v pátek 5. června zúčastnili i vlajkonoši zemí Koruny české. Za svitu loučí a hudebního doprovodu bubeníků průvod, v jehož čele byl vezen relikviář s ostatky sv. Pavlíny, prošel historickým jádrem města k chrámu sv. Mořice, který byl v minulosti pro olomoucké měšťany hlavním kostelem.
14. 5. 2015

Jednání Předsednictva v Juditině věži

14. května od 17.00 hod. jednalo v Juditině věži u Karlova mostu v Praze Předsednictvo Koruny České. Kladně jsme hodnotili průběh tradiční Audience u císaře Karla I., která proběhla 25. - 26. dubna v Brandýse. Mimo jiné je tato akce jedinečná z hlediska možnosti potkat se se členy královské rodiny, kterou zde letos zastupovala princezna Gabriela, sestra JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského. Přítomni byli také 4 členové Předsednictva. V průběhu dalšího jednání byla vyjádřena nutnost lepší výměny informací mezi členy a příznivci posílením internetové komise. Důležitým úkolem je dokončit systemizaci předsedů odborných komisí jako poradního orgánu Předsednictva. Na transparentním účtu u FIO banky je již přes 7 000,- Kč. I tento způsob vedení účtu bohužel nezbavuje politickou stranu povinnosti uzavřít s každým dárcem darovací smlouvu. Na tuto oblast dohlédne za Předsednictvo JUDr. Petr Krátký. Na www.korunaceska.cz je k dispozici nové číslo Monarchistického zpravodaje č. 62.
25. - 26. 4. 2015

Audience u císaře Karla I. v Brandýse

Tradiční Audience u císaře Karla I. proběhla 25. – 26. dubna v Brandýse u příležitosti 100. výročí úmrtí Ludvíka Salvátora. Tento arcivévoda rakouský a princ toskánský, vědec a cestovatel, byl v minulosti majitelem brandýského panství. Po slavnostním nástupu vojenských historických jednotek, kterému za královskou rodinu přihlížela princezna Gabriela, sestra JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského, následoval průvod do Staré Boleslavi a Audienční mše sv. u Palladia země české s relikvií bl. císaře a krále Karla I. V odpoledních hodinách potom proběhla v zahradách zámku rekonstrukce bitvy o Brandýs z roku 1632, kdy proti sobě bojovala císařská a saská vojska. Součástí Audience byl také program pro děti v Alchymistické kuchyni, došlo zde i k odhalení tajné chodby a na nádvoří zámku probíhaly ukázky dobového života. Mezi hosty Audience byl i Mistr Adolf Born a další významné osobnosti.
9. 4. 2015

Jednání Předsednictva Koruny České

Juditina věž
9. dubna od 17.00 hod. jednalo v Juditině věži, menší ze dvou věží hlídajících vstup na Karlův most, Předsednictvo Koruny České. Místopředseda KČ JUDr. Petr Krátký informoval o založení transparentního účtu u FIO banky za účelem financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny, především volebních kaucí. Předseda KČ Mgr. Petr Nohel informoval o předání výroční zprávy za rok 2014 do Poslanecké sněmovny včetně schválení účetní uzávěrky auditorem. Pokračují přípravy na Audienci u císaře Karla v Brandýse, samostatný autobus vypravuje např. Zlínský kraj. Byla přijata nová členka a nový příznivec Koruny České.


29. 3. 2015

Dragoon Ride v Olomouci

29. března jsme využili možnosti pozdravit konvoj Armády USA při jeho průjezdu Západní tangentou kolem Olomouce. Tuto možnost vytvořil pro všechny zájemce z Olomouce pan MUDr. Vladislav Raclavský, který připravil stanoviště na mostu mezi obcí Blatec a olomouckou městskou částí Nedvězí. Patří mu za to naše velké poděkování. Most, opatřený vzkazem „Welcome“, poskytl v průběhu nedělního odpoledne útočiště přibližně třem stovkám těch, kteří přišli americké vojáky pozdravit. Otcové několika přítomných je před 70 lety vítali v Plzni. Ke slavnostnímu okamžiku jsme alespoň symbolicky přispěli rozvinutím praporů zemí Koruny české.
12. 3. 2015

Jednání Předsednictva v Juditině věži

12. března od 17.00 jednalo v Juditině věži v sousedství Karlova mostu Předsednictvo Koruny České. V nejbližších dnech bude zřízen transparentní účet u FIO banky pro financování voleb do Parlamentu ČR, především na úhradu volebních kaucí. Shodli jsme se na společném prohlášení s Konzervativní stranou a KAN v otázce průjezdu konvoje Armády USA „Dragoon Ride“. Společně půjdeme vojáky uvítat a vyjádřit jim svoje sympatie. Považujeme také za nutné navýšit výdaje na obranu ČR ve výši 2 % HDP, jak jsme se zavázali při vstupu do NATO. Pokračovali jsme v debatě o vytvoření odborných komisí jako poradního orgánu Předsednictva.
28. 10. 2014

Pochod za monarchi v Olomouci

Zatímco v Praze vyrazili na Pochod za monarchii již posedmé, v Olomouci mělo obdobné setkání svoji premiéru a bylo poněkud komornější. Přesto přijeli účastníci až z Brna, Branné na Jesenicku, nebo z Otaslavic. Pochod za obnovu Českého království jsme zahájili na Michalských schodech za doprovodu flašinetu. Poté promluvil moravský zemský hejtman o významu státního svátku, historii naší země a některých přednostech konstituční monarchie. Poté jsme již rozvinuli zbrusu nový transparent, chopili se zemských praporů a Panskou ulicí se vydali na Dolní a Horní náměstí, kde jsme u sloupu Nejsvětější Trojice položili kytici a zazpívali Císařskou hymnu. Poté jsme pokračovali Ztracenou ulicí na náměstí Republiky a k Arcibiskupskému paláci, kde v roce 1848 abdikoval císař Ferdinand V. Dobrotivý ve prospěch JCKV Františka Josefa I. Dómskou ulicí jsme potom prošli ke Katedrále sv.  Václava, kde byl pochod zakončen zpěvem Svatováclavského chorálu a návštěvou chrámu.
Video: Pochod za monarchii - Olomouc
23. 10. 2014

Mše svatá k poctě JCKV Karla I. - Brno na Petrově

Slavnostní bohoslužbu k připomenutí a uctění památky posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Habsbursko – Lotrinského uspořádalo Sdružení monarchistů Brno, o.s., ve spolupráci s Farním úřadem římskokatolické církve Petrov v katedrále sv.Petra a Pavla. V průběhu obřadu vystoupil také Dómský komorní sbor při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu a mužský pěvecký sbor Láska opravdová.
18. 10. 2014

Koruna Česká má zastoupení v Senátu

Ing. Lumír Aschenbrenner kandidoval za koaliční uskupení „Koalice pro Plzeň“, kterou utvořila ODS a Koruna Česká. Jako vítěz vyšel už z prvního kola senátních voleb před týdnem, v druhém pro něj hlasovalo 54,26 procenta voličů, získal 8885 hlasů. Jeho protikandidáta Šimánka zvolilo 45,73 procenta lidí. Z 16.374 odevzdaných platných hlasů tak bylo pro Šimánka 7489. Čtyřiapadesátiletý Aschenbrenner je 16 let starostou městské části Plzeň - Slovany. V období 2002 až 2006 a krátce pak ještě v roce 2014 byl zastupitelem města Plzně. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Od roku 1991 je členem ODS. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se rozhodla pro podporu Ing. Lumíra Aschenbrennera na základě dlouhodobé spolupráce a názorové spřízněnosti na komunální úrovni mezi panem starostou a Místní společností Koruny České v Plzni, vedené spisovatelem Janem Drnkem.
9. 10. 2014

Jednání Předsednictva Koruny České

V pizzerii Di Carlo na okraji Prahy jednalo tentokrát Předsednictvo Koruny České. Hostem byl předseda spolku Radecký a jeden z nejaktivnějších členů Ing. Arch. Jan Bárta, který nám tlumočil některé svoje kritické postřehy k činnosti. Vybídl např. k větší informovanosti členské základny a zřízení funkce tiskového mluvčího, hodně času jsme věnovali zvýšení úrovně webových stránek. 18. 10. proběhne v Poděbradech Český zemský sněm, 7.  11. Slezský zemský sněm na Bezručově vyhlídce u Frýdku Místku a 14.  11. Moravský zemský sněm v Kroměříži. Kromě tradičního Pochodu za monarchii v Praze proběhne 28.  10. obdobný pochod také v Olomouci pro ty, kteří z různých důvodů do Prahy nemohou. Vzájemně jsme si popřáli úspěch v komunálních volbách.
28. 9. 2014

Svatováclavská slavnost v Tovačově

Podobně jako v minulém roce jsme přijali pozvání na Svatováclavskou slavnost, která se již tradičně koná v Tovačově. Sv. Václav je totiž jak patronem města, tak i farnosti. S prapory zemí Koruny české jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby v místním kostele a v jejím závěru si s chutí zazpívali Svatováclavský chorál. Tovačovské náměstí z roku 1475 patří k nejstarším na Moravě a vévodí mu mohutná socha patrona naší země. Vzdali jsme mu hold položením kytice a svezli se motoráčkem do Kojetína, zpátky potom parním vlakem. Zvláštní vlaky na této trati pravidelně vypravuje občanské sdružení Kroměřížská dráha při slavnostních příležitostech, další příležitost bude za 3 týdny při výlovu Tovačovského rybníka.
31. 8. 2014

2. pouť za obnovu Českého království na Sv. Hostýně

V 9.00 hodin jsme se opět sešli po roce na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem a vyzbrojeni prapory zemí Koruny české jsme v dobré náladě začali stoupat po modré turistické značce vzhůru. Protože panovalo nesrovnatelně lepší počasí, než v roce minulém, cesta nám rychle ubíhala. Prošli jsme se po Císařské cestě, pomodlili se u Vodní kaple a občerstvili se vodou z jejího pramene a k bazilice Nanebevzetí Panny Marie to již netrvalo dlouho. Velké překvapení nás čekalo u kaple a zároveň rozhledny císaře Františka Josefa I. Zatímco v loňském roce byla rozhledna uzavřena a ochoz u paty věže byl v havarijním stavu, nyní jsme dorazili po velmi důstojné rekonstrukci. V předvečer 117. výročí položení základního kamene císařem F. Josefem I. 1. 9. 1897 jsme položili kytici k jeho pamětní desce, zpěvem písně „Svatý Václave“ se přimluvili za návrat panovníka na trůn svých předků, pokochali se nádherným výhledem do okolí a účastnili se bohoslužby v bazilice. Zpět do Bystřice pod Hostýnem sestupujeme s pocitem uznání a vděku za to, že nám členové Matice svatohostýnské i Duchovní správy na Svatém Hostýně pouť umožnili a že takovým způsobem pečují o toto významné poutní místo.
12. 7. 2014

V Tovačově uspořádali již 22. vycházku po bojišti z roku 1866

     Za příjemného letního počasí se v sobotu 12. července 2014 uskutečnila v pořadí již 22. vycházka po bojišti u Tovačova z roku 1866, které se zúčastnilo celkem 57 zájemců o vojenskou historii tohoto krásného koutu Hané. Tuto vycházku každoročně pořádá město Tovačov (tentokrát zastoupené kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou) ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Celou vycházku vedl a svým odborným výkladem seznamoval diváky s událostmi tohoto válečného roku předseda Komitétu 1866 pan Jiří Jemelka.
     Nejprve se všichni účastníci vycházky shromáždili u kříže nedaleko autobusového nádraží, kde se jim dostalo úvodních informací a kde také třeskly první čestné salvy vystřelené třemi členy klubů vojenské historie v dobových uniformách 8. pěšího pluku barona Gerstnera a 27. praporu polních myslivců, kteří po celou trasu vycházky návštěvníky provázeli.
     Trasa vycházky pokračovala ke kříži na konci Olomoucké ulice a odtud k pomníku u Bezedného dolu a k nedalekému mohutnému jehlanci věnovanému pruskému podplukovníku von Behrovi, který se na vysokém hliněném náspu tyčí v obilném poli. Zde byli návštěvníci technickým referentem Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska panem Jiřím Synkem seznámeni s naučnou stezkou po bojišti vybudovanou v loňském roce, s posláním a prací Komitétu 1866 a mimo jiné i se současným záměrem navrátit do Prostějova náhrobek pruského poručíka Frankenberga, který tam roku 1866 zemřel na tyfus.
     Celá vycházka byla okolo 15.00 hod zakončena přátelským posezením v hostinci U tří králů nedaleko tovačovského zámku.

Mgr. Jiří Synek


3. - 4. 5. 2014

Audience u císaře Karla I. v Brandýse

Pod záštitou JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského a u příležitosti 100.  výročí Velké války 1914, výročí 1200 let úmrtí Karla Velikého, císaře římského 814, proběhlo v Brandýse nad Labem tradiční setkání „Audience u císaře Karla I.“ V sobotu ráno bylo možné si na vlakovém nádraží v Brandýse prohlédnout historický parní vlak se salónním vozem následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Následoval slavnostní nástup historických jednotek v zámeckém parku za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR, zpestřený přeletem historických letadel. Mši svatou za mír v chrámu Nanebevzetí Panny Marie u Palladia země české a relikvie bl. Karla I. celebroval J. Ex. Mons. František Lobkowicz OPraem, biskup ostravsko – opavský, který vzal na vědomí i vlajkonoše Zemí Koruny české z našich řad. Odpoledne se potom těšil pozornosti mnoha návštěvníků vojensko-historický program s názvem Zítra rukujeme! Několika přestávek v programu jsme využili k jednání Předsednictva.
5. 4. 2014

Programový sjezd Koruny České v Pardubicích

V pardubickém hotelu Kristl proběhl 5. dubna Programový sjezd Koruny České. Jeho úkolem bylo dopilovat volební program do Evropského parlamentu. V úvodu setkání jsme přijali usnesení, že zásada legitimismu při našem usilování o návrat panovníka na trůn svých předků, se stane součástí programu Koruny České. Naše šestihodinové úsilí bylo dovedeno do zdárného konce především díky pečlivě připravenému konceptu pana Ing. arch. Jana Bárty.
13. 3. 2014

Jednání Předsednictva Koruny České

Abychom získali co nejvíce času na jednání, sešli jsme se tentokrát v salonku pražského hotelu Chopin naproti hlavního nádraží. Dokončili jsme 28- člennou kandidátku pro volby do Evropského parlamentu, které proběhnou 23. - 24. května 2014. Markrabství moravské zde bude mít 9 zástupců (po 3 z každého kraje), Vévodství slezské 2 zástupce. Podle Koruny České je nutné, aby se EU vrátila k těm principům, které stály u zrodu Evropského společenství, jako např. princip subsidiarity (tedy rozhodování na co nejnižší možné úrovni), nebo k myšlence „jednoty v různosti“. Volební program bude dopilován na Programovém sjezdu, který proběhne 5. dubna v Pardubicích.
28. 2. 2014

Narozeniny princezny Eleonory

28. února oslavuje své jubilejní dvacáté narozeniny česká princezna, arcivévodkyně Eleonore Maria Jelena Habsbursko-Lotrinská, nejstarší dcera Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského a pravnučka našeho císaře, krále a dnes i světce, blahoslaveného Karla I. z Domu Rakouského.
Přejme jí vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání!
11. 1. 2014

Jednání Předsednictva Koruny České ve Strážnici

Jednání Předsednictva proběhlo tentokrát jako výjezdní v souvislosti s oslavou 53. výročí narození JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského. Tuto skutečnost jsme připomněli prostřednictvím celostátní inzerce. Místní společnost KČ ve Strážnici již několik let pořádá na jeho počest slavnostní bohoslužbu v místním kostele a jednání této události předcházelo. Sešli jsme se v útulném salonku restaurace Pod věží. Hlavním bodem bylo odsouhlasení termínu mimořádné programové konference dne 5.4. v Pardubicích a stanovení garantů jednotlivých programových kapitol. Přijali jsme s uspokojením nové členy a příznivce Koruny České, Mgr.A. Josef Petr informoval o průběhu prací na novém logotypu Koruny České, které chceme využít již ve volbách do Evropského parlamentu. Po ukončení bohoslužby jsme poseděli ve vinném sklípku v nedalekém Petrově a přenocovali v místním motorestu U Cioše.
11. 1. 2014

Narozeniny Karla Habsbursko-Lotrinského


12. 12. 2013

Jednání Předsednictva Koruny České

Jednání Předsednictva Koruny České proběhlo tentokrát v přívětivém prostředí restaurace Roma Uno na Praze 3. Po roce 1989 zde vznikla první vyhlášená pizzerie v této části Prahy. Šlo o první jednání po Generálním sněmu, proto předseda Koruny České v úvodu přivítal nově zvolené členy Předsednictva. Příští setkání proběhne 11. ledna ve Strážnici jako výjezdní v souvislosti s konáním bohoslužby k příležitosti 53. narozenin JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského v místním kostele Panny Marie, organizačně již tradičně zajišťuje Místní společnost KČ ve Strážnici. Na přelomu března a dubna se v Pardubicích sejde mimořádný programový sjezd naší strany. Bylo také rozhodnuto o naší účasti ve volbách do Evropského parlamentu, v této souvislosti nabídl Mgr. A. Josef Petr koordinaci aktivit k vytvořené nového logotypu.
30. 11. 2013

XXII. Generální sněm Koruny České

Tentokrát v secesním hotelu Theatrino na Praze 3 se sešli účastníci XXII. Generálního sněmu Koruny České. Již tradičně předcházela bohoslužba v nedalekém chrámu věnovaná památce císařovny Marie Terezie a Karla IV. Významnou část jednání zabralo hodnocení předčasných voleb, novým českým zemským hejtmanem byl zvolen Svatopluk Novotný, členy Předsednictva Ing. Vítězslav Oram, slezský zemský hejtman, MVDr. Jiří Čížek z Jihomoravského kraje a Mgr. A. Josef Petr ze Zlínského kraje. Upravili jsme některé body Stanov a vyjádřili nesouhlas sněmu s revizí Zákona o církevním majetku. Celý průběh setkání jsme potom důkladně prodiskutovali v restauraci „Království“ na Žižkově a přespolní se prošli po Královské cestě.
24. 11. 2013

Pod palbou děl

Pod názvem „Pod palbou děl“ proběhla v Čechách pod Kosířem rekonstrukce bitvy u Slavkova v roce 1805. V předvečer této bitvy vojáci prošli s loučemi obcí a vypálili salvu z děl na počest místních obyvatel. V závěru bitvy se část hulánů doprovázejících kočár zúčastnila pietního aktu v háječku u Romže nedaleko Kostelce na místě střetu francouzských a ruských vojáků v roce 1805.
20. 11. 2013

Jednání Místní společnosti Koruny České v Brně

V útulné ordinaci praktické lékařky MUDr. Marcely Suché v Brně – Obřanech jednala Místní společnost Koruny České v Brně. V úvodu setkání zhodnotil předseda Regionálního sdružení KČ v Jihomoravském kraji MVDr. Jiří Čížek předčasné volby do PS, získali jsme zde 1 045 hlasů, což je oproti minulým volbám mírný nárůst. Novým předsedou byl zvolen Martin Bernáth.
17. 11. 2013

II. Slezský sněm Koruny České

Ve stylové roubence Bezručovy vyhlídky nedaleko Sedliště u Frýdku Místku proběhl II. Slezský sněm Koruny České. V úvodu setkání byly prezentovány Almanachy Literárního klubu Petra Bezruče a tedy i vlastní literární tvorba všech členů místní společnosti. Příznivec Koruny České a lídr této strany v předčasných volbách do PS v Moravskoslezském kraji, akademický sochař a urbanista MgA. Emil Adamec, svůj Almanach "Poutník – jak jsem obnovoval monarchii" představil přímo před vlastní sochou Poutník a múzy. Slezským zemským hejtmanem byl potom zvolen Ing. Vítězslav Oram. Kromě rozšíření členské základny ve Vévodství slezském se chce nově ustavená zemská společnost soustředit i na úspěch ve volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku.
15. 11. 2013

Místní společnost Koruny České v Tlumačově

V pořadí osmou místní společností Koruny České v Markrabství moravském je od pátku 15. listopadu nově založená MS v Tlumačově (Zlínský kraj). O její ustavení projevilo zájem 7 místních členů. Předsedou byl zvolen MgA. Josef Petr, akademický sochař a restaurátor, autor místního památníku Hrdinů 1866. Ambiciosním záměrem nově založené místní společnosti je kromě úspěchu v komunálních volbách také výstavba kaple, která bude zasvěcena bl. Karlovi, našemu poslednímu císaři a králi.
11. 11. 2013

Den vzpomínek

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jak Den veteránů, nebo Den vzpomínek. Toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiégne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. Světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraje si připomnělo. Den vzpomínek krátkým setkáním a položením kytice u památníku na vrcholu Hradiska nedaleko Velkého Týnce.
28. 10. 2013

Jednání Předsednictva Koruny České

Jednání Předsednictva Koruny České probíhalo v příjemném prostředí Baráčnické rychty nedaleko Malostranského náměstí. Zhodnotili jsme průběh Pochodu za monarchii, s lítostí jsme vzali na vědomí rezignaci českého zemského hejtmana Jaroslava Konečného a pana Bohumíra Frelicha na členství v Předsednictvu a kooptovali do této funkce MVDr. Jiřího Čížka z Jihomoravského kraje. Přijali jsme nové členy a příznivce, zabývali se výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Celkově jsme si polepšili cca o 5 000 hlasů na konečných 9 000, procentuelně bylo nejlepších výsledků dosaženo v Olomouckém kraji. Generální sněm proběhne tradičně v Praze 30. listopadu 2013.
28. 10. 2013

Pochod za monarchii

Za krásného slunečného počasí se 28. října sešli v Praze na Václavském náměstí členové a příznivci Koruny České k tradičnímu Pochodu za monarchii. Od sv. Václava průvod pokračoval přes Václavské náměstí k Prašné bráně, na Staroměstské náměstí, Karlův most a svoji pouť jsme zakončili na Malostranském náměstí v místě, kde usilujeme o obnovení pomníku maršála Radeckého. Celé setkání jsme potom důkladně prodiskutovali u dobrého moku v Baráčnické rychtě.
22. 10. 2013

Občané proti Šantovka Tower

K odpůrcům výstavby výškové budovy Šantovka Tower, která je plánovaná v těsném sousedství městské památkové rezervace a má být vysoká 75 metrů, patří i členové a příznivci Místní společnosti Koruny České v Olomouci. Toto politické uskupení získalo v komunálních volbách na podzim 2010 v Olomouci 1528 hlasů, jedním z našich hlavních programových bodů je ochrana přírodního a kulturního dědictví. Plně sdílíme obavy občanského sdružení Krásná Olomouc (www.krasnaolomouc.cz), že výstavbou této výškové budovy by bylo znehodnoceno jedinečné panorama města i městská památková rezervace samotná. Proto jsme přijali účast na protestním shromáždění občanů dne 22. října. Vyzýváme všechny své členy a příznivce, aby do definitivního zrušení tohoto záměru, jehož investorem je firma SMC Development, nevyužívali žádných služeb, které jsou spojeny s projektem Šantovka.
21. 10. 2013

Mše svatá ke cti bl. Karla - Bouzov

V kostele sv. Gotharda na Bouzově proběhla 21. října 2013 mše svatá ke cti bl. císaře Karla I., posledního českého krále. Stalo se tak v den výročí sňatku s císařovnou Zitou. Přítomen byl také pan hrabě Ing. Karel Morstein - Zierotin z Bludova a další významní hosté. V průběhu velmi působivé bohoslužby zazněl Svatováclavský chorál v plném znění a Císařská hymna. Na závěr proběhlo požehnání relikvií bl. Karla. Korunu Českou na této slavnostní události zastoupil moravský zemský hejtman.

Foto: Pavel Nenkovský


19.-20. 10. 2013

Vlakem po trati z Kojetína do Tovačova

V souvislosti s výlovem Hradeckého rybníka v Tovačově a Hubertovou jízdou v Kojetíně byly vypraveny zvláštní vlaky na trase Tovačov – Kojetín, které byly vedeny motorovým vozem M 286.0044 „Krokodýl“ z roku 1967 a vozy Bix s panoramatickými okny na čelech. Osobní doprava na této trati byla před lety zrušena a zůstává zachována jen díky občanskému sdružení Kroměřížská dráha pod vedením Ing. Martina Šůstala. Aktivity tohoto agilního spolku můžete sledovat na www.prototypy.cz/KMD.
19. 10. 2013

Bohoslužba u kapličky Panny Marie Královny v Repechách

Podobně jako před týdnem v obci Okluky proběhla v protivanovské farnosti další bohoslužba pod širým nebem. Stalo se tak v obci Repechy, která je součástí Bousína. První historická zmínka o Repechách je z roku 1566. V roce 1716 zde byla zahájena výroba skla, po desetileté činnosti sklárna vyhasla. Kaplička Panny Marie Královny svojí malebností upoutá všechny kolemjdoucí.
12. 10. 2013

10. jubilejní pouť ke kapličce Panny Marie Růžencové - Okluky

Na soutoku Hamerského potoka a Okluky byla v 18. století postavená stejnojmenná osada. Nedaleko starobylého mlýna si v roce 1757 postavili místní obyvatelé čtvercovou polní kapličku, která byla v roce 2012 opravena. Ke dni svátku Panny Marie Růžencové se zde každoročně koná tradiční pouť. V letošním roce šlo o setkání jubilejní- desáté, za účasti kněží z několika farností a značného množství farníků. Po bohoslužbě se všichni zakousli do pouťových koláčků, které napekli manželé Badalovi, zatímco drobotina spěchala k nafukovacímu hradu. Příští sobotu v 15 hodin se podobná akce uskuteční v Repechách.
10. 10. 2013

Za návrat králů na hrad

Setkání proběhlo jako společná akce Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a spisovatele, disidenta a zakladatele Českých dětí Petra Placáka a jeho přátel. Po úvodním proslovu předsedy Koruny České Václava Srba na Loretánském náměstí došlo k zahalení pomníku Edvarda Beneše a následoval pochod na Hradčanské náměstí k pomníku T.G. Masaryka. Zde provedl Petr Placák komplexní zhodnocení osobnosti prezidenta Miloše Zemana. Za místy již vydatného deště následoval přesun do Literární kavárny na čočkovou polévku, dobré pivo a prodebatování všech aspektů naší společenské situace.
28. 9. 2013

Den české státnosti

Podobně jako v minulém roce členové Koruny České uctili památku Sv. Václava, patrona české země, položením kytice k jeho soše na tovačovském náměstí a účastí na Svatováclavské slavnosti v místním kostele sv. Václava. Tovačovské náměstí bylo založeno v roce 1475 a patří v českých zemích k nejstarším. Vítanou atrakcí byly jízdy historickým vlakem do Kojetína, které ve spolupráci s ČD připravilo občanské sdružení Kroměřížská dráha.
22. 9. 2013

Aktuální stav volebních preferencí na webu www.volebnipreference.cz


Volební preference

Volební preference
22. 9. 2013

Den bez aut

Také v letošním roce oslavila Místní společnost Koruny České v Olomouci evropský Den bez aut vypravením Historické tramvaje s přepravou cestujících. Protože v centru města probíhala oprava kolejí, pohybovali jsme se po trase Fibichova – Nová ulice. V poklidném nedělním odpoledni bylo zájemců o svezení opravdu dost. Symbolický závěr celého léta.
21. 9. 2013

VIII. Moravský zemský sněm v Tlumačově

Na předvolební Moravský zemský sněm jsme tentokrát zavítali do Tlumačova. Předsednictvo Koruny České na jednání zastupoval Svatopluk Novotný, který je také generálním sekretářem. Přítomni byli lídři Olomouckého kraje – Mgr. Miroslav Srostlík, Jihomoravského kraje – MVDr. Jiří Čížek a Zlínského kraje – MgA. Josef Petr, autor památníku Hrdinů 1866 v Tlumačově. Po bohoslužbě v kostele sv. Martina proběhlo vlastní jednání v budově informačního centra. Zhodnotili jsme činnost v Markrabství moravském, aktivity jednotlivých místních společností a naplánovali naše prezentační aktivity v předčasných volbách do PS. Všechny kandidátní listiny byly bez výhrad zaregistrovány, včetně nejpočetnější 36- členné ve Slezském vévodství.
2. 9. 2013

Jednání předsednictva Zemské společnosti Koruny České na Moravě

2. září se sešlo v Tlumačově předsednictvo Zemské společnosti Koruny České na Moravě, aby pracovalo na přípravě předčasných voleb a VIII. Moravského zemského sněmu. Ten proběhne v Tlumačově 21. září 2013. Lídrem v Jihomoravském kraji je MVDr. Jiří Čížek (na snímku vlevo), ve Zlínském kraji MgA. Josef Petr (na snímku vpravo), v Olomouckém kraji Mgr. Miroslav Srostlík a v Moravskoslezském kraji MgA. Emil Adamec.
1. 9. 2013

Pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýně

V den 116. výročí položení základního kamene rozhledny císařem Františkem Josefem I. jsme se vydali z Bystřice pod Hostýnem pomodlit se za obnovu Českého království a návrat panovníka na trůn svých předků. Vystoupali jsme po Císařské cestě, postáli chvíli u Vodní kaple a již za vydatného deště doputovali k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě proběhl krátký pietní akt u pamětní desky připomínající položení základního kamene. Připomněli jsme si mimo jiné známý výrok císaře a krále Františka Josefa I.: „Mým úkolem je chránit lid této země před jejich politiky.“
31. 8. 2013

Oslavy maršála Radeckého v Olomouci

12. ročník tradiční přehlídky vojenských hudeb z Rakouské republiky, Nizozemského království, Slovenské republiky a České republiky s bohatým kulturním programem. Pozvání organizátorů přijala také paní hraběnka Marie Salmová.
15. 8. 2013

Koruna Česká jde do předčasných voleb

Předsednictvo Koruny České rozhodlo na svém jednání v pražské vinárničce „U posledního soudu“ dne 15. 8. mimo jiné o tom, že o přízeň voličů v předčasných volbách se bude ucházet také Koruna Česká. Je pro nás velkým povzbuzením, že v poslední době vzrůstá zájem lidí o historii naší země, osudy bývalých panovníků a řada pozitivních aspektů konstituční monarchie se objevuje stále častěji také v mediích. Potěšily nás například výsledky Velké ankety, kterou na svých stranách prezentoval týdeník Reflex.

Čtenáři Reflexu vybírali českého krále. Je to Schwarzenberg, anebo Habsburk?

Anketa

AnketaOhlédnutí za VI. ročníkem Josefkolu

Ve dnech 20. - 21. července 2013 hostil zámecký park v Čechách pod Kosířem již VI. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského a kočárnického „Josefkol“. V průběhu dvou slunných dnů se tady vystřídalo několik tisíc milovníků historických kočárů. Hlavní břímě celého setkání nesl na svých bedrech ředitel Muzea historických kočárů a předseda cechu kočárnického pan Václav Obr. Zdatně mu sekundovali členové občanského sdružení „Historické kočáry Mylord“a desítky řemeslníků, kteří se po oba dny představili v průběhu „Královské manufaktury“. Akce byla pořádána ve spolupráci s Olomouckým krajem. Mottem letošního setkání bylo: „Umění, krása a příroda“.
Foto:
- svoje umění zde předvedla např. dílna uměleckého kovářství Stawaritsch z Kostelce na Hané
- vedle opravdových mistrů nechyběli ani malí adepti kovářského řemesla
- imponující byla také výstava kočárových luceren
21. vycházka po bojišti u Tovačova – 13. července 2013

V Tovačově se v sobotu 13. července 2013 konala již po 21. vycházka po bojišti pořádaná městem Tovačov a Komitétem 1866. Vedl ji a svým výkladem seznamoval návštěvníky s bojištěm předseda Komitétu 1866 pan Jiří Jemelka za asistence technického referenta Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Mgr. Jiřího Synka, město Tovačov bylo reprezentováno starostou Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Vycházka byla zahájena v 10. 30 hod. u kříže u mlýna, kde byl nastíněn průběh prusko-rakouské války roku 1866 a byla připomenuta památka vojáků padlých v tomto konfliktu a také významných účastníků vycházek, kteří nás v minulých letech opustili (R. Pokorný, F. Nemerád, O. Nimmerfrohová, J. Krempl) a na jejich počest byla vystřelena čestná salva. Poté se všichni odebrali na hráz Skašovského rybníka k pomníku neznámého rakouského vojáka a odtud k tovačovskému zámku, kde byli seznámeni s nově vzniklou naučnou stezkou na bojišti u Tovačova a také s postojem Sokolstva v roce 1866. Za krásného počasí se pak prošlo celým Tovačovem až ke kříži na konci Olomoucké ulice, kde podal J. Jemelka výklad o organizaci pruské a rakouské armády. Následující část vycházky se uskutečnila již v místech nejtěžších bojů z 15. července 1866. U pomníku u Bezedného dolu, nacházejícího se nedaleko několika hromadných hrobů obětí bitvy, byl proveden pietní akt a byl zde položen věnec věnovaný městem Tovačovem. Pan Jemelka seznámil přítomné s průběhem bojů v těchto místech a svůj výklad dokončil ještě u nedalekého pomníku pruského podplukovníka Behra (jediného pruského pomníku na tomto bojišti). Poté se všichni přesunuli k centrálnímu pomníku u silnice Tovačov – Dub nad Moravou, kde byla vycházka přibližně v 14.30 hod. zakončena poutavým vyprávěním nejen o této monumentální památce zdejšího bojiště, ale také o dalších pomnících a hrobech z války roku 1866 rozesetých na území celé Moravy a Slezska. Nakonec byli diváci seznámeni i s historií Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a jeho posláním. Vycházky se zúčastnilo celkem 60 diváků (mimo jiné i historička PhDr. Hana Bartková z Prostějova), dobovou atmosféru dokreslovalo pět příslušníků spolků vojenské historie v uniformách 8. pěšího pluku svobodného pána Gerstnera (Jan Kosina, Martin Uher), 27. praporu polních myslivců (Jan Juna, Jan Březina) a 2. dragounského pluku knížete Windischgrätze (Václav Kosina). Akce se zúčastnilo také celkem 10 členů Komitétu 1866.
Autor článku: Mgr. Jiří Synek (Komitét 1866)
Slavnost biřmování a vystavení ostatků blahoslaveného Karla I. z domu Rakouského veřejné úctě dne 9.6.2013

V neděli, dne 9. června o půl jedenácté hodině, se konala ve farním kostele svatého Gotharda ve farnosti Bouzov, inkorporované Německým řádem, slavnostní mše svatá, kterou celebroval metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner, jenž během ní uděloval svátost biřmování. Při této příležitosti probíhala zároveň slavnost zaměřená na osobnost posledního císaře RU monarchie a posledního českého krále blahoslaveného Karla III., který zasvětil svoji rodinu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; letos připadl tento svátek na pátek 7. června. Relikviář s ostatky blahoslaveného císaře Karla I., které farnost před nedávnem po ročních jednáních získala, byl po slavnostní mši svaté přenesen k jeho obrazu, umístěném na sloupu vedle hlavního oltáře, k veřejné úctě.
Ve tři hodiny odpoledne pak byla na hradě Bouzově v místnosti vedle suvenýrů slavnostně zahájena a veřejnosti zpřístupněna malá výstava o životě blahoslaveného Karla I., kterou připravil pan Milan Šiler, člen Spolku vojenské historie.
Poté, ve čtyři hodiny odpoledne, v místnosti na prvním hradním nádvoří, se konala přednáška na téma Císař a král Karel I. Rakouský, kterou pro tento účel připravil pan PhDr. Milan Novák, rytíř Řádu svatého Řehoře Velikého, nositel Pamětního kříže Karla I. Rakouského, představený Zemské modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR, organizátor Svatováclavské pouti a v neposlední řadě správce brandýského zámku.
Mimo domácích i zahraničních členů Německého řádu, se této slavnosti zúčastnili též hosté z Řádu Maltézských rytířů, dále hosté z různých institucí a spolků. Dále koordinátor aktivit zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla na Moravě MUDr. Jana Balharová, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, JUDr. Richard hrabě Belcredi a mnoho dalších hostů, což dokládá významnost celé této akce.

http://karelhabsbursky.webnode.cz/osobnost-bl-karla-i-/
Setkání monarchistů v předvečer XII. Českého zemského sněmu v Pardubicích dne 10.5.2013

Některá témata zemských sněmů se tradičně předjednávají již v předvečer setkání. Ne jinak tomu bylo tentokrát v Pardubicích, kde jsme obsadili útulný salonek restaurace Velvet na Tř.Míru. Složením připomínala naše sešlost rozšířené jednání Předsednictva, osvěžující byla přítomnost pana Jiřího Jirouta ze Stárkova, který představil přítomným samolepky se znaky korunních zemí určené k umístění na SPZ. Při dobrém jídle a pití jsme debatovali o všem možném – od inaugurace nizozemského krále, přes obtížně dostupnou výstavu korunovačních klenotů až po likvidaci hrobů řady zajímavých osobností, jejichž příbuzní z různých důvodů nezaplatili často razantně narůstající pronájem hrobového místa a obec či město tak přichází o kousek své historie.
Audience u císaře Karla I. dne 27.4.2013

Setkání v Brandýse nad Labem proběhlo v roce 200. výročí setkání panovníků Františka I., císaře rakouského, krále českého a uherského, Alexandra I., cara vší Rusi, a pruského krále Bedřicha Viléma III. Slavnostního nástupu k Audienci se zúčastnil i JCKV Karel Habsbursko – Lotrinský s dcerami Eleonorou a Glorií. Mezi vyznamenanými byl také Ing.arch.Jan Bárta, předseda sdružení Radecký. Součástí oslav byla i mše svatá u Palladia země české a relikvie blahoslaveného krále Karla I. Vynikajícím způsobem se v průběhu vojensko-historického představení, které slovem provázel PhDr.Milan Novák, prezentoval Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Foto p.Martínek.
Úvodní programové kolokvium ve Svitavách dne 13.4.2013

Ve dnech 13.-14. 4. 2013 uspořádalo MS Svitavy úvodní Programové kolokvium, které má připravit volební program pro Parlamentní volby. MS děkuje panu JUDr. Hubenému za poskytnutí prostor, zajištění občerstvení a noclehu. Šlo o úvodní setkání s vymezením pojmů a okruhů diskutovaných otázek. Jeho účastníci se vyslovili např. pro upevnění majetkoprávních jistot v naší zemi, platnost zákonů a norem pro všechny zde žijící a pobývající, podpořili církevní restituce, návrat k zemskému uspořádání, ve vnitrostranické části požadovali efektivnější práci Předsednictva i odborných komisí, zřízení funkce tiskového mluvčího, doplnění Stanov i posílení členské základny.
Jednání Předsednictva Koruny České dne 11.4.2013

Jednání proběhlo opět v útulné hospůdce U Valšů nedaleko Karlova mostu. Český zemský hejtman informoval přítomné o programu připravované Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem, kde má být krátce přítomen také JCKV Karel Habsbursko – Lotrinský. Další významnou akcí bude také přípravné Programové kolokvium ve Svitavách a XVII. český zemský sněm v Pardubicích. Revizi programových dokumentů Koruny České provede Mgr. Ing. Josef Pejřimovský.
Otevření nové naučné stezky a expozice v Tovačově dne 30.3.2013

V říjnu 2012 vznikla v Tovačově a v jeho okolí první naučná stezka nazvaná „Po stopách bitvy u Tovačova 1866“. Je věnována prusko-rakouské válce roku 1866 a zájemce provede po místech, kde 15. července 1866 došlo ke krvavé srážce mezi rakouskou Rothkirchovou brigádou od VIII. armádního sboru a pruskou brigádou generálmajora Malotkiho. V místě bojů se do dnešní doby dochovalo 8 pomníků a křížů. O ně pečuje město Tovačov ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
Aby se turisté mohli kdykoli informovat o událostech roku 1866, vybudovalo město Tovačov naučnou stezku, která má celkem sedm zastávek a návštěvníka provází nejzajímavějšími částmi bojiště. Začíná před zámkem a odtud se rozbíhá do dvou směrů.
V sobotu 30. března 2013 se v Tovačově konalo od 13.30 hodin slavnostní otevření této nové naučné stezky, které moderovala kastelánka tovačovského zámku paní Květa Zajícová a kterému přihlíželo přibližně 60 diváků. Po krátkých projevech starosty města Mgr. Leona Bouchala a zástupce Komitétu 1866 Mgr. Jiřího Synka byla odhalena informační tabule před Pernštejnskou věží tovačovského zámku, kterou naučná stezka začíná. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela přítomnost skupiny 17 členů spolků vojenské historie pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u informační tabule a také čestné salvy z dobových zbraní.
Jiří Synek
Jednání Předsednictva Koruny České dne 14.3.2013

Šlo tentokrát o výjezdní zasedání, které proběhlo v Olomouci. Nejprve jsme si prohlédli krásné prostory Arcibiskupského paláce a obohaceni výkladem naší průvodkyně pokračovali v salonku restauraci Zbrojnice. Hodnotili jsme naše vystoupení v rámci inaugurace prezidenta republiky 8.3., přijali nové členy a sympatizanty, vyslechli si průběh příprav Českého zemského sněmu v Pardubicích a připravovali průběh Programového kolokvia.
III. ples Koruny České dne 15.2.2013

K oživení letošního plesu patřila např. rekonstrukce bitvy mezi husity a vojskem krále Zikmunda v blízkosti Pńovské tvrze v podání členů občanského sdružení Kirri.
Mše svatá za Karla Habsbursko-Lotrinského 12.1.2013

Na tradičním místě v barokním chrámu P. Marie ve Strážnici proběhla bohoslužba ku příležitosti 52. výročí narození JCKV Karla Habsbursko-Lotrinského. Po jejím ukončení jsme v místní hospůdce široce diskutovali výsledky 1. kola prezidentské volby.
Jednání Předsednictva Koruny České 14.12.2012

V novém složení se po Generálním sněmu sešlo Předsednictvo Koruny České v oblíbené hospůdce U Valšů nedaleko Karlova mostu. Mimo jiné přerozdělilo kompetence jednotlivých členů Předsednictva, schválilo ustavení Regionální společnosti KČ v Ústeckém kraji a Místní společnosti KČ ve Svitavách, schválilo záměr uspořádání programové konference a byl vyhodnocen průběh Generálního sněmu. Březnové zasedání Předsednictva bude výjezdní a proběhne v Markrabství moravském.
XXI. Generální sněm Koruny České v Praze 24.11.2012

Sněmu předcházela mše svatá za všechny naše panovníky v kostele svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí. Vlastní sněm potom probíhal v tradičních prostorách na Novotného lávce s výhledem na Pražský hrad. Ve funkci předsedy Koruny České byl potvrzen pan Václav Srb, Markrabství moravské posílilo svoje zastoupení v Předsednictvu zvolením pana Bohumíra Frelicha z Prostějova a MUDr.Josefa Hrabovského z Pohořelic. Ve funkci moravského zemského hejtmana byl potvrzen Pavel Andrš.
Den válečných veteránů 11.11.

Regionální sdružení Koruny České v Olomouckém kraji si připomnělo Den válečných veteránů položením kytice u památníku na vrcholu kopce Hradisko u Velkého Týnce, který byl odhalen v roce 1921. Jen z této obce položilo za I. světové války svoje životy 31 vojáků.
Vzpomínka na České království 28.10.

Na Fortu XVII. v Křelově se uskutečnil II. ročník vzpomínkového setkání a uctění památky vojáků Olomoucké pevnosti. Ta byla vybudována původně jako bastionová pevnost v roce 1757, později byla přestavěna do podoby fortové a festové. Součástí setkání bylo připomenutí vojenské historie Olomouce, krátký pietní akt s modlitbou za zemřelé vojáky , přednáška Romana Prokeše o historii zbraní s ukázkami střelby a prohlídka celého Fortu XVII. včetně muzea a C.K.kinematografu.
Pochod za monarchii

Po obvyklé trase – Václavské nám. ,Příkopy, Prašná brána, Starom.nám., Mariánské nám. , Křížovnické nám., Karlův most – proběhl 28.10.2012 v Praze Pochod za monarchii. Letos pokračovali účastníci přes Karlův most na Malostranské náměstí, kde uctili památku maršála Radeckého. Po celou doba provázela přítomné kapela Pralinky.
Jednání Předsednictva Koruny České 19.10.

Proběhlo v prostorách oblíbené hospůdky U Valšů nedaleko Karlova mostu v Praze. Hlavním bodem programu bylo hodnocení krajských a senátních voleb, příprava Pochodu za monarchii 28. října a listopadového Generálního sněmu. Hodně času jsme věnovali diskusi o volbě prezidenta. Bylo konstatováno, že víme, jak má náš panovník vypadat a kdo jím má být, nicméně nikdo z dosud prezentovaných kandidátů tuto představu nenaplňuje. Ponecháme na zvážení svých členů a příznivců, jakým způsobem to dají při volbě najevo.
Slavnostní otevření depozitáře - 28.9.

Na 700 návštěvníků si přišlo prohlédnout největší smuteční kočár v Evropě z dílny plzeňského stavitele kočárů Václava Brožíka, který je ozdobou nově otevřeného depozitáře Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Na tuto slavnostní událost zavítal i kníže Václav se svojí družinou, zazněl Svatováclavský chorál a potom kočár vysvětil probošt otec Hanáček. Mnoho historických zajímavostí vhodně doplňuje také výstava prostějovských fotografů z posledního Josefkolu.
Den české státnosti - 28.9.

Také členové Koruny České uctili památku Sv.Václava, patrona české země, položením kytice k jeho soše na tovačovském náměstí a účastí na slavnostní bohoslužbě v místním  kostele sv. Václava. Tovačovské náměstí bylo založeno v roce 1475 a patří v českých zemích k nejstarším.

Slavnostní otevření sušárny chmele v Odrlicích - 23.9.

Zásluhou spolku Aktiv+ pod vedením Mgr. Dominiky Dolákové , obce Senice na Hané a dalších dárců se podařilo v Odrlicích zachránit sušárnu chmele, ze které má postupně vzniknout muzeum chmelařství a pivovarnictví. Je postavena z nepálených cihel, patřila ke gruntu Jana Staroštíka, který zde hospodařil od roku 1857 a patřil k velkým propagátorům pěstování chmele. Senice patří do chmelařské oblasti Tršicko, další dvě oblasti – Žatecko a Ústěcko – jsou v Čechách. Rekonstrukce započala v roce 2009 a náklady se vyšplhaly na 1,8 mil Kč.Den bez aut - 22.9.2012

Podobně jako v minulém roce jsme podpořili evropskou iniciativu Den bez aut vypravením historické tramvaje s bezplatnou přepravou cestujících, která hodinu kroužila kolem historického jádra města. Podpora hromadné dopravy je jednou z našich priorit v krajských volbách.
VII. Moravský zemský sněm v Olomouci

1.září 2012 se do Olomouce sjeli členové a příznivci Koruny České z Markrabství moravského. Setkání předcházela sobotní bohoslužba v chrámu sv. Mořice, kde bylo naše jednání zařazeno do přímluv. Následovala účast na Oslavách maršála Radeckého a poté přesun na Fort XVII. v Křelově k vlastnímu jednání. Byla přednesena zpráva o činnosti v Markrabství, o slovo se přihlásili předsedové jednotlivých místních společností. Do funkce moravského zemského hejtmana byl Generálnímu sněmu doporučen Pavel Andrš. Nejvíce času jsme věnovali přípravě krajských voleb. Poté nás Roman Prokeš pozval do C.K. kinematografu k promítání i na přednášku o historii zbraní doprovázené praktickými ukázkami.
Vycházka po bojišti u Tovačova

Jiří Synek

V sobotu 14. července 2012 se u Tovačova, v místech, kde před 146 lety prolévali svou krev pruští a rakouští vojáci, uskutečnila již po sedmnácté tradiční vycházka organizovaná městem Tovačov, které bylo zastoupeno starostou města Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Jako již tradičně vycházku řídil a svým poutavým výkladem návštěvníkům přibližoval historii člen předsednictva Komitétu 1866 pan Jiří Jemelka. U centrálního pomníku, na němž jsou zaznamenána jména celkem 281 padlých a na svá zranění zemřelých rakouských vojáků se k účastníkům vycházky připojilo pět zástupců historických jednotek (pěší pluk č. 8 a 27. prapor polních myslivců) v dobových uniformách. Po výkladu o historii byli krátce vzpomenuti zemřelí členové Komitétu 1866, jejichž památka byla následně uctěna minutou ticha a čestnou salvou.
Svátky města Olomouce 29.6.2012

Místní společnost Koruny České v Olomouci velmi vítá pořádání akcí, jejichž prostřednictvím mohou Olomoučané nahlédnout hlouběji do historie svého města. Pomáhají spoluvytvářet aktivní vztah nejen ke svému bydlišti, ale i k představitelům města, církví, posilují spolkovou činnost a pocit spoluodpovědnosti za další vývoj Olomouce. Proto jsme přijali také pozvání do slavnostního průvodu k uctění památky patronky města svaté Pavlíny a představili přihlížejícím prapory Království českého a Markrabství moravského.
Tradice prostějovských promenád pokračuje 17.6. 2012

Od října loňského roku každou třetí neděli měsíci probíhají obnovené prostějovské promenády. Každá promenáda je věnována historii jednoho měšťanského domu centru města, svým poutavým komentářem každé setkání doprovází Eva Suchánková a Ivan Čech. Pořadateli akce, která si již našla řadu svých příznivců, je Divadelní spolek Historia a Okrašlovací spolek města Prostějova. Poslední promenáda byla trošku jiná, vystoupila na ní kapela Fidle – dedee.

Teď následuje prázdninová přestávka, zářijová promenáda se uskuteční na hodovou neděli

Jakub Čech, sekretář vedoucí klubu

E-mail:   ma.ley@seznam.cz
www.klobouk.estranky.cz
Jednání Předsednictva Koruny České 14.6.2012

Na tradičním místě v salonku restaurace U Valšů nedaleko Karlova mostu v Praze jednalo ve čtvrtek Předsednictvo Koruny České. Vzalo na vědomí abdikaci českého zemského hejtmana Jaroslava Konečného a vedením agendy pověřilo Jana Drnka, agendou moravského zemského hejtmana pověřilo Pavla Andrše. Byla schválena tisková zpráva za zachování a dokončení projektu elektronických zdravotních knížek (IZIP).Předsednictvo se věnovalo přípravě krajských voleb, na Moravě předpokládáme samostatnou kandidátku v Olomouckém a Jihomoravském kraji.
Nedvězské slavnosti 8.a 9. června 2012

Na Nedvězské slavnosti můžete poprvé zavítat už tento pátek a sobotu. V olomoucké městské části Nedvězí je po oba dny připraven bohatý program, který bude probíhat na místním fotbalovém hřišti, u rybníka a na dětském hřišti. Slavnosti vypuknou v pátek v šest hodin koncertem skupiny Vinařinka z Čejkovic, na které navážou dětská vystoupení a přednášky o pěstování vína. Na sobotu je připravena beseda se členy týmu Czech Dakar včetně prohlídky vozidel, projížďky na koních, fotbalová klání rodičů s dětmi, jízdy na čtyřkolkách, dětské soutěže a ukázka farmářských trhů či zvěřinové hody. Pokud bude přát počasí, vzlétne z fotbalového hřiště v šest hodin horkovzdušný balón. Komise místní části Olomouc – Nedvězí zajistila i ukázku činnosti městské policie a zásahu hasičů. Od pátku do neděle doplní tuto akci pouťové atrakce. Organizátoři chtějí veřejnosti přiblížit tuto městskou část a založit tradici, na kterou by místní navázali i v dalších letech
Pohádková věž i ves 2. června 2012

Pod tímto názvem uspořádala obec Drahanovice v areálu Černé věže a přilehlém okolí setkání dětí s pohádkovými postavami. Akci připravila kastelánka Jana Cilečková společně se Sokolem a kolektivem spolupracovníků. Královskou družinu doprovázely prapory Království českého a Markrabství moravského.
Kácení máje v Prostějově

Především díky aktivitě pana Pavla Makového a jeho spolupracovníků se sešli v neděli 27.5. obyvatelé Drozdovic ke slavnosti „Kácení máje“. Kromě bohatého občerstvení , spousty her a soutěží pro děti, byly podobně jako v minulém roce velkou atrakcí projížďky touto městskou částí na žebřiňáku, které organizoval ředitel Muzea historických kočárů pan Václav Obr.
Lukostřelecký turnaj

V sobotu 26.5.2012 proběhl v Pňovicích 3. lukostřelecký turnaj, který tradičně pořádalo místní občanské sdružení Kirri. Ve střeleckých dovednostech za příjemného počasí zde poměřilo síly cca 20 lukostřelců. Foto David Křížan.
CaK kinematograf

Jedním z lákadel nové sezóny na Fortu XVII. v Křelově bude také stálá výstava Romana Prokeše CaK kinematograf. Lucka Vozáková zachytila vrcholící přípravy tohoto zajímavého projektu, další informace najdete na www.forty.cz.
Hanácký farmářský trh 2012

Od dubna se opět vrací do Olomouce Hanácký farmářský trh, tentokrát pořádaný ve spolupráci se statutárním městem Olomouc a Hanáckým skanzenem v Příkazích. V důsledku rekonstrukce Dolního náměstí se letos přesouvá na Horní náměstí. Bude se konat před podloubím radnice vždy první a poslední sobotu v měsíci, mezitím v pátky, od 8.00 do 13.00. Kombinovaný model konání trhů byl zvolen proto, aby byl přístupný širší veřejnosti. Až do konce října zde budou nabízet čerstvé tuzemské potraviny farmáři a výrobci převážně z Olomouckého kraje. Sortiment bude pestrý a bude se sezónně obměňovat. Prostor prodávat na trhu dostanou i neziskové organizace. Naplánována je i řada tematických akcí jako Jahodobraní, Bylinkový festival, Bramboriáda, Jak jedli naši předci a Dýňobraní. Trhy začínají již tuto sobotu 7. dubna velikonočním trhem. Připraven je i doprovodný program s hudbou a projížďky na koních pro děti.

Termíny trhů jsou vyvěšeny v podloubí radnice, budou uveřejňovány v Radničních listech a budou uváděny na www.olomouckytrh.cz.Foto z archívu organizátorky trhů Mgr. Markéty Záleské21. 6. 2012

Pravidelné setkání dam z kloboukového klubu

Ve čtvrtek 17.5 se v prostorách kavárny Národního domu v Prostějově uskuteční pravidelné setkání dam z kloboukového klubu. Začátek 16,00

Kontakt:
Eva Suchánková, vedoucí klubu
Telefon: 582 345 075

Jakub Čech, sekretář vedoucí klubu
E-mail:   ma.ley@seznam.cz
 
  www.klobouk.estranky.cz
Home

Spřátelené: www.korunaceska.cz :: www.sdruzenimonarchistubrno.webnode.com :: www.rytirskytabor.cz